De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Berkelland in cijfers Wat betekent dit?. Taken procesbegeleider: Partijen bij elkaar brengen Introduceren van nieuwe instrumenten voor gemeenten en onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Berkelland in cijfers Wat betekent dit?. Taken procesbegeleider: Partijen bij elkaar brengen Introduceren van nieuwe instrumenten voor gemeenten en onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Berkelland in cijfers Wat betekent dit?

2 Taken procesbegeleider: Partijen bij elkaar brengen Introduceren van nieuwe instrumenten voor gemeenten en onderwijs om keuzeprocessen te begeleiden Overdragen van kennis en ervaring t.a.v. organisatie- en bedrijfskunde Ondersteunen van rechtspersonen bij uitwerkingen contact: henkjan.kok@ppog.nl2

3 Taken (vervolg) Maatwerk richting besturen en gemeenten Ondersteuning bij communicatie en en PR in de richting ouders, bewoners en belangen groeperingen Professionalisering Informeren en overdragen van kennis aan betrokken partijen in het publieke domein contact: henkjan.kok@ppog.nl3

4 Doelgroepen Onderwijsinstellingen Gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) Voorschoolse Instellingen Dorpsraden Provincie (bestuurlijk en ambtelijk) Rijksoverheid (bestuurlijk en ambtelijk) Ouders (GMR en/of MR) Kandidaten medegebruikers van bestaande en/of re realiseren (onderwijs-) voorzieningen in dorp of wijk contact: henkjan.kok@ppog.nl4

5 Leerlingenprognose GemeenteBasisgeneratie per gemeente (teldatum 1-10-..) 20102014 (krimp in % t.o.v. 2010) 2020 (krimp in % t.o.v. 2014) 2024 (krimp in % t.o.v. 2020) Aalten28072585 (-/- 8%) 2175 (-/- 16%)1979 (-/- 9%) Berkelland42163777 (-/- 10%) 3017 (-/- 20%)2690 (-/- 11%) Bronckhorst36823047 (-/- 17%) 2187 (-/- 28%)1917 (-/- 12%) Doetinchem53854850 (-/- 10%) 4010 (-/- 17%)3697 (-/- 8%) Montferland34222783 (-/- 19%) 2391 (-/- 14%)2257 ( -/- 6%) Oost Gelre30342681 (-/- 12%) 2152 (-/- 20%)1964 ( -/- 9%) Oude IJsselstreek 37873335 (-/- 12% 2598 (-/- 22%)2405 ( -/- 7%) Winterswijk28872606 (-/- 10%) 1982 -/- 24%)1948 ( -/- 2%) Totaal:29.22025.664 (-/- 12%)20.512 (-/- 20%)18.857 (-/- 8%) Krimp in % in periode 2010-2024:10.363 lln = 35% contact: henkjan.kok@ppog.nl5

6 Het beeld van 2020 2010: 205 Basisscholen (gemiddelde schoolgrootte 183 lln) 2020: 150 Basisscholen, waarvan 125 met < 150 lln Leegstand van ongeveer 400 lokalen Kleine scholentoeslag is niet meer Systeem van gemiddelde schoolgrootte kan niet meer worden toegepast Afname werkgelegenheid met ongeveer 450 fte € 400 miljoen minder beschikbaar in bekostiging contact: henkjan.kok@ppog.nl6

7 Ambities van 2020 Evenwichtige spreiding van kwalitatief goed onderwijs over de hele Achterhoek Onderwijs Inspectie, Passend Onderwijs, Schoolgrootte Personeel Leeftijdsopbouw, Competenties/Kwaliteiten Teamgrootte Betaalbaarheid Personeel Materieel Bereikbaarheid Innovatie Investeren in kwaliteit MFA’s/IKC’s Onderwijsontwikkeling Kwaliteit van onderwijs contact: henkjan.kok@ppog.nl7

8 Procesplanning 1. Inventarisatie Wat is het huidige aanbod van voorzieningen? 2. Bewustwording Confrontatie mismatch vraag-aanbod. Wat is de opgave? 3. Visievorming Welke visie heeft het bestuur, de gemeente, organisaties? 4. Planvorming Wat is het gewenste resultaat en de benodigde aanpak om dit te bereiken? 5. Besluitvorming/implementatie Welke besluiten moeten er worden genomen en welke concrete afspraken tussen partijen worden er gemaakt? contact: henkjan.kok@ppog.nl8

9 Waarom IKC’s? contact: henkjan.kok@ppog.nl9 Bedrijfseconomische efficiencyslag met grote inhoudelijke voordelen!! -Delen geeft meer - Kansen in beheer en exploitatie -Aansturing eenvoudiger en effectiever -Kosten en baten efficiënt verdelen -Draagt bij aan duurzame leefbaarheid In kernen en wijken

10 Voorwaarden bij de start contact: henkjan.kok@ppog.nl10 Missie gestuurd (stevige fundering) Noodzaak aantoonbaar Balans tussen de verschillende belangen Kind centraal Eindbeeld: 0-12 jaar in één organisatie Gedragen door de omgeving

11 Aanvullende voorwaarden contact: henkjan.kok@ppog.nl11 Directeur is onderwijs-ondernemer Cultuurverschillen terugdringen Eén doorgaande lijn en één pedagogische visie Voldoende deelnemers, ook op middellange termijn, vanwege exploitatiedruk

12 Waar zijn IKC’s mogelijk? contact: henkjan.kok@ppog.nl12


Download ppt "Berkelland in cijfers Wat betekent dit?. Taken procesbegeleider: Partijen bij elkaar brengen Introduceren van nieuwe instrumenten voor gemeenten en onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google