De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Titel van de presentatie03-08-2006 Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Titel van de presentatie03-08-2006 Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!"— Transcript van de presentatie:

1 1Titel van de presentatie03-08-2006 Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!

2 2Titel van de presentatie03-08-2006

3 3Titel van de presentatie03-08-2006 Knelpunten Richting: bestuurlijk aparte trajecten (REA en Flexibilisering JGZ) Verrichtingen: actuele leerdoelstelling vs ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van kind in ‘civil society’. Inrichting: het onderwijs staat centraal vs kind en ouders centraal

4 4Titel van de presentatie03-08-2006 Vernieuwing JGZ gericht op 1. Vraaggerichte dienstverlening vergroten (gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd, eigen kracht versterken) 2. Aanbod aandachtskinderen verdiepen/ verbreden (alle kinderen in beeld, op tijd voor het kind, sluitende zorg)

5 5Titel van de presentatie03-08-2006 Waarom flexibiliseren? Beter aansluiten bij vraag ouders/ jongeren, vraag maatschappij (rechten kind) Meer ruimte  ‘aandachtskinderen’ Meer ruimte  nieuwe gezondheidsproblemen Niet ieder kind en ouder zelfde zorg nodig, maatwerk Meer ruimte voor samenwerking in kader van CJG ontwikkeling (o.a. 1g1p, stelselherziening jeugdzorg)

6 6Titel van de presentatie03-08-2006 Waar komen we vandaan? 1. Ondersteuning/zorg is na elkaar georganiseerd, gesegmenteerd 2. Probleem gericht 3. Professional beoordeelt, beslist 4. Weinig flexibel, maatwerk ontbreekt 5. Gescheiden financiële bronnen preventie en curatie

7 7Titel van de presentatie03-08-2006 Transformatie: van risicotaxatie naar Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ) Ouders en jeugdigen centraal Versterken regierol ouder en normaliseren ( in dialoog) Focus op ontwikkeling en mogelijkheden/ krachten i.p.v. problemen en normaliseren (commissie de Winter)

8 8Titel van de presentatie03-08-2006 Kanteling in de jeugd(gezondheids)zorg Versterken van de Oordeelsvorming Versterken van de Daadkracht Versterken van de Eigen kracht van ouders en jongeren

9 9Titel van de presentatie03-08-2006 ODE aan het kind

10 10Titel van de presentatie03-08-2006 Doelgroepen Doelgroepen ( 80%-15%-5% regel) 1. Gezonde kinderen, competente ouders, gunstige sociaal- economische omstandigheden 2. Aandachtskinderen (enkelvoudig medisch / pedagogisch) 3. Aandachtskinderen plus (complexe kind- of gezinsproblematiek)

11 11Titel van de presentatie03-08-2006 Samenwerken met onderwijs Oordeelsvorming vanuit onze brede beeld van kind en omgeving: inschakelen specialistische diagnostiek Daadkracht: vanuit onze direct inzetbare kortdurende begeleiding en collectieve preventie (groepsvoorlichting) Eigen kracht: 2 e en 1 e milieu verbinden vanuit onze goede relatie met ouders

12 12Titel van de presentatie03-08-2006

13 13Titel van de presentatie03-08-2006

14 14Titel van de presentatie03-08-2006 Toepassing samenwerking Signalerings- en vroegdiagnostisch instrument Monitoringsinstrument Oplossingsgerichte interventie Basis voor toeleiding andere ondersteuning Hulpmiddel opstellen gezinsdoelen Hulpmiddel gezamenlijke analyse bij zorgcoordinatie Hulpmiddel voorzitten multidisciplinair overleg

15 15Titel van de presentatie03-08-2006 Interdisciplinair Jeugdarts Academicus met kennis over sociaal medische stoornissen Oordeelsvorming vanuit de sociaal medische voorgeschiedenis Schakel met de 2 e /3 e lijns (geestelijke) gezondheidszorg Gezinsverpleegkundige HBO-er deskundig in het dagelijkse gezinsleven, ontwikkeling en opvoeding Daadkracht vanuit de basiszorg Versterken van coördinator 1Gezin1Plan

16 16Titel van de presentatie03-08-2006 Tot slot


Download ppt "1Titel van de presentatie03-08-2006 Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!"

Verwante presentaties


Ads door Google