De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Titel van de presentatie03-08-2006 Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Titel van de presentatie03-08-2006 Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!"— Transcript van de presentatie:

1 1Titel van de presentatie Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!

2 2Titel van de presentatie

3 3Titel van de presentatie Knelpunten Richting: bestuurlijk aparte trajecten (REA en Flexibilisering JGZ) Verrichtingen: actuele leerdoelstelling vs ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van kind in ‘civil society’. Inrichting: het onderwijs staat centraal vs kind en ouders centraal

4 4Titel van de presentatie Vernieuwing JGZ gericht op 1. Vraaggerichte dienstverlening vergroten (gezonde en veilige ontwikkeling van de jeugd, eigen kracht versterken) 2. Aanbod aandachtskinderen verdiepen/ verbreden (alle kinderen in beeld, op tijd voor het kind, sluitende zorg)

5 5Titel van de presentatie Waarom flexibiliseren? Beter aansluiten bij vraag ouders/ jongeren, vraag maatschappij (rechten kind) Meer ruimte  ‘aandachtskinderen’ Meer ruimte  nieuwe gezondheidsproblemen Niet ieder kind en ouder zelfde zorg nodig, maatwerk Meer ruimte voor samenwerking in kader van CJG ontwikkeling (o.a. 1g1p, stelselherziening jeugdzorg)

6 6Titel van de presentatie Waar komen we vandaan? 1. Ondersteuning/zorg is na elkaar georganiseerd, gesegmenteerd 2. Probleem gericht 3. Professional beoordeelt, beslist 4. Weinig flexibel, maatwerk ontbreekt 5. Gescheiden financiële bronnen preventie en curatie

7 7Titel van de presentatie Transformatie: van risicotaxatie naar Gezamenlijk Inschatten Zorgbehoefte (GIZ) Ouders en jeugdigen centraal Versterken regierol ouder en normaliseren ( in dialoog) Focus op ontwikkeling en mogelijkheden/ krachten i.p.v. problemen en normaliseren (commissie de Winter)

8 8Titel van de presentatie Kanteling in de jeugd(gezondheids)zorg Versterken van de Oordeelsvorming Versterken van de Daadkracht Versterken van de Eigen kracht van ouders en jongeren

9 9Titel van de presentatie ODE aan het kind

10 10Titel van de presentatie Doelgroepen Doelgroepen ( 80%-15%-5% regel) 1. Gezonde kinderen, competente ouders, gunstige sociaal- economische omstandigheden 2. Aandachtskinderen (enkelvoudig medisch / pedagogisch) 3. Aandachtskinderen plus (complexe kind- of gezinsproblematiek)

11 11Titel van de presentatie Samenwerken met onderwijs Oordeelsvorming vanuit onze brede beeld van kind en omgeving: inschakelen specialistische diagnostiek Daadkracht: vanuit onze direct inzetbare kortdurende begeleiding en collectieve preventie (groepsvoorlichting) Eigen kracht: 2 e en 1 e milieu verbinden vanuit onze goede relatie met ouders

12 12Titel van de presentatie

13 13Titel van de presentatie

14 14Titel van de presentatie Toepassing samenwerking Signalerings- en vroegdiagnostisch instrument Monitoringsinstrument Oplossingsgerichte interventie Basis voor toeleiding andere ondersteuning Hulpmiddel opstellen gezinsdoelen Hulpmiddel gezamenlijke analyse bij zorgcoordinatie Hulpmiddel voorzitten multidisciplinair overleg

15 15Titel van de presentatie Interdisciplinair Jeugdarts Academicus met kennis over sociaal medische stoornissen Oordeelsvorming vanuit de sociaal medische voorgeschiedenis Schakel met de 2 e /3 e lijns (geestelijke) gezondheidszorg Gezinsverpleegkundige HBO-er deskundig in het dagelijkse gezinsleven, ontwikkeling en opvoeding Daadkracht vanuit de basiszorg Versterken van coördinator 1Gezin1Plan

16 16Titel van de presentatie Tot slot


Download ppt "1Titel van de presentatie03-08-2006 Passend onderwijs: Een kans voor de Jeugdgezondheidszorg?!"

Verwante presentaties


Ads door Google