De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CMWW Peuterspeelzaalwerk Voor wie de taal niet beheerst blijft de wereld een gesloten boek Marjo Hoek 02-02-2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CMWW Peuterspeelzaalwerk Voor wie de taal niet beheerst blijft de wereld een gesloten boek Marjo Hoek 02-02-2016."— Transcript van de presentatie:

1 CMWW Peuterspeelzaalwerk Voor wie de taal niet beheerst blijft de wereld een gesloten boek Marjo Hoek 02-02-2016

2 Het aanbod in Brunssum 296 kindplaatsen 136 kindplaatsen voor 2 jarigen 160 kindplaatsen voor 3 jarigen gemiddelde bezetting van 98% bereik van 83% van alle peuters in Brunssum 2014/2015 7 locaties vanaf schooljaar 2016/2017 6 locaties huisvesting in Bredescholen

3 Ieder kind VVE Wat is voor- en vroegschoolse educatie. VVE -VVE richt zich op peuters en kleuters met een taalachterstand. -door VVE kunnen kinderen op een speelse manier hun achterstand inhalen. -zo kunnen zij een goede start maken op de basisschool.

4 Ieder kind VVE Bereiken doelgroep VVE -alle peuters die het risico lopen op een onderwijsachterstand doen mee aan VVE -gemeenten moeten hierbij zorgen voor voldoende en kwalitatief goede 'kindplaatsen' in de voorschoolse educatie -afspraken maken met de andere betrokken partijen, zoals peuterspeelzalen, schoolbesturen en instellingen voor jeugdgezondheidszorg

5 Ieder kind VVE Doelstelling VVE -de prestaties van alle kinderen die in een achterstandssituatie opgroeien te verbeteren -een duidelijk onderscheid maken van kinderen die door individuele (intellectuele, gedragsmatige of fysieke) handicaps of beperkingen problemen ondervinden in het onderwijs -voor deze kinderen zijn er speciale voorzieningen die vallen onder het beleid 'Passend Onderwijs'

6 Doelgroepkinderen / Gewichtenregeling Doelgroepkind vastgesteld door JGZ -sociaal Economische omstandigheden -gewichtenregeling: De gewichten zijn gekoppeld aan het opleidingsniveau van de ouders -indeling in 3 categorieën

7 Hoe doen we dit? kwaliteitseisen Wet OKE – Ontwikkelingskansen door kwaliteit en educatie partnerschap in opvoeding / partner van de ouder / professioneel begeleider van het kind gedurende twee jaar herkennen en erkennen van talenten en mogelijkheden van elk kind doorgaande ontwikkelingslijn samen met het basisonderwijs voorschool en thematisch werken met erkende VVE methode een aanbod realiseren van 4 dagdelen of 10 uur per week.

8 Project vroegsignalering en vroegaanpak co-financiering Gemeente / Xonar / RADAR inzet coaches XONAR en RADAR versterken van de competenties van de pedagogisch medewerker coachen op de werkvloer deelname aan kindbesprekingen vroegaanpak dicht bij huis

9 Meetbare kwaliteit kwaliteitseisen vastgelegd in de Wet OKE toetsing door GGD -Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie pedagogisch medewerkers minimaal MBO opgeleid en opgeleid in een erkend VVE methode. In bezit van een VOG deskundigheidsbevordering 2016 Partners in opvoeding met de ouder “ Tevredenheidmeting”

10 Meetbare kwaliteit VVE Monitor 54 doelgroepkinderen - gewichtenkinderen 90% van het aantal te bereiken doelgroepkinderen 66 doelgroepkinderen inclusief sociale indicatie Citotoetsen; twee toetsingsmoment 3 jaar en 3 maanden / 3 jaar en 9 maanden doelgroepkinderen scoren lager dan reguliere kinderen hoge scores in niveau I en II boven Landelijk gemiddelde in niveau V hogere score tov Landelijk gemiddelde actiepunten opgepakt met onderwijs en JGZ

11 Wat doen we verder nog JOGG Jongeren op gezond gewicht “ een kind ontwikkelt zich optimaler in een gezond lichaam” beweegdiploma 14 leidsters ( vrijwillig) opgeleid vaste beweegmomenten in het programma screenen van kinderen op overgewicht water drinken gezonde voeding


Download ppt "CMWW Peuterspeelzaalwerk Voor wie de taal niet beheerst blijft de wereld een gesloten boek Marjo Hoek 02-02-2016."

Verwante presentaties


Ads door Google