De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VAD bijeenkomst 1.2. Inhoud VAD bijeenkomst 1.2 1.Welkom 2.Huishoudelijke mededelingen 3.Test kwalificatie dossier 4.Terugblik en bespreken thuisopdrachten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VAD bijeenkomst 1.2. Inhoud VAD bijeenkomst 1.2 1.Welkom 2.Huishoudelijke mededelingen 3.Test kwalificatie dossier 4.Terugblik en bespreken thuisopdrachten."— Transcript van de presentatie:

1 VAD bijeenkomst 1.2

2 Inhoud VAD bijeenkomst 1.2 1.Welkom 2.Huishoudelijke mededelingen 3.Test kwalificatie dossier 4.Terugblik en bespreken thuisopdrachten 5.Uitleg ontwerpen van onderwijs + VAD leertaak 1 6.Groepsopdracht pedagogische lesthema’s 7.Afsluiting en afspraken

3 Doelen van VAD bijeenkomst 1.2 De student kan -minimaal 3 kenmerken van een kwalificatiedossier (KD) benoemen -uitleggen hoe een opleiding in het mbo opgebouwd is volgens de nieuwe KD, -doel en kenmerken van mindmapping benoemen, -uitleggen hoe een leerplan tot stand komt, -aan de hand van het KD pedagogisch medewerker kinderopvang lesthema’s bedenken, -de opbouw van VAD leertaak 1uitleggen

4 Test………Kwalificatiedossier Geef antwoorden op de volgende 10 toetsvragen -door een ROOD kaartje te laten zien als het antwoord NEE is -door een GROEN kaartje te laten zien als het antwoord JA is

5 Vraag 1 Eén mbo kwalificatiedossier ) bevat één specifieke kwalificatie.

6 Vraag 2 Het kwalificatiedossier is samengesteld door het Ministerie van Onderwijs en de scholen.

7 Vraag 3 In een kwalificatie dossier zijn met name competenties beschreven.

8 Vraag 4 De beschreven werkprocessen zijn onderverdeeld in kerntaken.

9 Vraag 5 Een onderwijsinstelling bepaalt zelf hoe en op welke manier leerlingen de competenties uit het kwalificatiedossier het beste kunnen verwerven.

10 Vraag 6 Entree opleidingen zijn niveau 2 opleidingen in het mbo.

11 Vraag 7 Vanaf augustus 2015 zullen alle mbo opleidingen 4 jarig zijn

12 Vraag 8 Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun programma's.

13 Vraag 9 Onderwijs en bedrijfsleven maken samen afspraken over kwalificatiedossiers en examinering in het mbo.

14 Vraag 10 Een mbo-opleiding bestaat vanaf 2014 uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen.

15 toetsvragen en antwoorden 1.Eén mbo kwalificatiedossier bevat één specifieke kwalificatie voor een bepaalde mbo opleiding. FOUT 2.Het kwalificatiedossier is samengesteld door het Ministerie van Onderwijs en de mbo scholen. FOUT 3.In een kwalificatie dossier zijn competenties, kennis en vaardigheden beschreven. GOED 4.De beschreven werkprocessen zijn onderverdeeld in kern taken. FOUT 5.Een onderwijsinstelling bepaalt zelf hoe en op welke manier leerlingen de competenties uit het kwalificatiedossier het beste kunnen verwerven. GOED 6.Entree opleidingen zijn niveau 2 opleidingen in het mbo. FOUT 7. Vanaf augustus 2015 zullen alle mbo opleidingen 4 jarig zijn. FOUT 8. Een kwalificatiedossier bevat de kwalificatie-eisen. Op basis van de kwalificatiedossiers maken onderwijsinstellingen hun programma's. GOED 9. Onderwijs en bedrijfsleven maken samen afspraken over kwalificatiedossiers en examinering in het mbo. GOED 10. Een mbo-opleiding bestaat vanaf 2014 uit een basisdeel, profieldelen en keuzedelen. Met het keuzedeel kan de student zich verbreden of verdiepen. FOUT

16

17 Groepsopdracht Bespreek de thuisopdrachten 1,2 en 3 met je mede student (en). Hoe ga je de bespreking aanpakken in je groepje? Bespreek de vragen+ antwoorden die je voorbereid hebt. Wat neem je mee naar je lespraktijk m.a.w. wat wil je leren? Tijd: 15 minuten

18 Ontwerpen van onderwijs Hoe weet je nu wat leerlingen moeten leren? Brainstorm opdracht

19 Ontwerpen van onderwijs Opleidingsconcept Kwalificatiedossier Leerplan(curriculum) Leeractiviteiten Toetsing/examinering

20 Ontwerpen van onderwijs OPLEIDINGSCONCEPT De visie van de school dient als onderwijskundig uitgangspunt voor verdere didactische vormgeving. Er is een samenhang tussen leerdoelen en ordening van de leerstof. LEERPLAN (curriculum) Het curriculum is een manier van ordening met daarin aangegeven hoe kerntaken, werkprocessen en toetsing qua vorm en inhoud vastgesteld worden gedurende een bepaalde tijd per opleiding(en) en leerjaar. LEERACTIVITEITEN/OPDRACHTEN. Verschillende leeractiviteiten worden ingezet om een leerproces en leersituatie te creëren in een les. TOETSING EN EXAMINERING: er is samenhang tussen leerdoelen, leeractiviteiten en toetsing

21 Leertaak lesontwerp ( VAD1) -lesvoorbereiding volgens didactische analyse -directe instructie (6 lesfasen en sleutelbegrippen) -lesontwerp gericht op beheersing van kennis (geen rollenspel of discussiewerkvorm) -een of meerdere leerdoelen zijn uitgangspunt voor de inhoud van de opdracht -een of meerdere opdracht(en) met vraagstelling op verschillende kennisniveaus -opdracht kan digitaal aangeboden worden -videobeelden of andere bronnen mogen als opdracht ingezet worden -een opdracht kan onderdeel uitmaken van een of meerdere lesfasen

22 Groepsopdracht Bekijk een onderdeel van het kwalificatie dossier van de opleiding pedagogisch mede werker kinderopvang (PROFIELDEEL blz. 19 en volgende) Kerntaak1. Opvoeden en ontwikkelen van het kind inde kinderopvang Werkproces1: Voert gesprekken met ouders/vervangende opvoeders en het kind Werkproces 2:Stelt een activiteitenprogramma op Werkproces 3:Maakt een plan van aanpak voor de begeleiding Werkproces 4:Zorgt voor de uitvoering van een dagprogramma Werkproces 5:Biedt persoonlijke verzorging Werkproces 6: Draagt zorg voor huishoudelijke werkzaamheden Brainstorm hardop welke pedagogische thema' s je zou kunnen inzetten voor lesontwerpen. Schrijf je ideeën op een A4 en wissel je ideeën uit met een ander groepje. Tijd:

23 Evaluatie van de les 1. Bekijk de lesdoelen nogmaals en geef aan welke doelen je behaald hebt. Onderbouw je antwoord. 2. Formuleer een (didactisch) leerdoel naar aanleiding van deze les. Maak je leerdoel specifiek en voer je leerdoel uit deze week in je stageschool. Enkele studenten wordt gevraagd om antwoord te geven.

24 Afspraken VAD bijeenkomst1.3 Zie wiki voorbereiding VAD bijeenkomst 1.3 Tip: maak een wordle van je pedagogisch thema http://www.wordle.net/create


Download ppt "VAD bijeenkomst 1.2. Inhoud VAD bijeenkomst 1.2 1.Welkom 2.Huishoudelijke mededelingen 3.Test kwalificatie dossier 4.Terugblik en bespreken thuisopdrachten."

Verwante presentaties


Ads door Google