De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Red hen die geen verweer hebben Huub Oosterhuis H. O OSTERHUIS, Red hen die geen verweer hebben, Utrecht, Ten Have, 2012, p. 7-9. “Theologen moeten luisteren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Red hen die geen verweer hebben Huub Oosterhuis H. O OSTERHUIS, Red hen die geen verweer hebben, Utrecht, Ten Have, 2012, p. 7-9. “Theologen moeten luisteren."— Transcript van de presentatie:

1 Red hen die geen verweer hebben Huub Oosterhuis H. O OSTERHUIS, Red hen die geen verweer hebben, Utrecht, Ten Have, 2012, p. 7-9. “Theologen moeten luisteren naar wat mensen zeggen over God. En zich afvragen: wat werd toen en toen en wat wordt vandaag ‘God’ genoemd – en door wie? Sinds mensenheugenis is er sprake van god. En ‘God’ is het woord bij uitstek voor wat in een samenleving als het hoogste, belangrijkste, eerste en laatste geldt, waar mensen achteraan lopen en of onder zuchten, wat de dienst uitmaakt. Theologen stellen de vraag: wat of wie functioneert in deze wereld als ‘God’. Het antwoord luidt, vandaag en ik vrees ook morgen: Het Neoliberale Economische Systeem”. “Hoe moeilijk is het te erkennen dat dit schaamteloze Systeem onze wereld regeert, onze beschaving uitverkoopt, ons oorlogen opdringt en onze publieke moraal steeds verder aantast. Wij worden dagelijks verleid om hierin mee te gaan, het te accepteren, het goed te praten, te denken dat het niet anders kan, en ons geweten aan te passen, te verdoven. Met groot, geraffineerd vertoon van consumptiegoederen, begeleid door ingenieuze media, wordt geprobeerd ons verstand te benevelen, zodat wij massaal vergeten hoeveel stervende kinderen per dag de prijs betalen voor ons redelijk welvarende, rijke, schatrijke leven”. “De god van dit systeem wordt in de joodse Bijbel ‘Baäl’ genoemd, ‘Bezitter’. En in de evangeliën van Matteus en Lucas ‘Mammon’, dat betekent ‘geldgod’”. “Het neoliberalisme is in de loop van dertig jaar een gevestigde ideologie en de alom heersende mentaliteit geworden. Het vertoont de trekken van een ‘godsdienst’: blind geloof in een onzichtbare hand, diepe buigingen voor het ondoorgrondelijke, onverstaanbare orakeltaal en een kaste ingewijden”.

2 Red hen die geen verweer hebben Huub Oosterhuis H. O OSTERHUIS, Red hen die geen verweer hebben, Utrecht, Ten Have, 2012, p. 14 – 49. “Er bestaat ook een andere religie: die van protest en verweer, van opstand en uittocht. Religie als tegencultuur en vorming van ‘innerlijke tegenkracht’”. “In het Bijbelse verhaal is de inhoud van de Naam van God: Bevrijder: opstand tegen onderdrukking en onrecht, uittocht uit alle verhoudingen waarin mensen vernederd worden, ontroofd aan zichzelf, misbruikt, klein gehouden, kansloos gemaakt. ‘De Naam’ is: oproep tot sociale gerechtigheid, pleidooi voor nieuwe menselijk verhoudingen en profetisch toekomstvisioen”. “Het is noodzakelijk steeds opnieuw de Naam van de Bijbelse god uit te leggen en met elkaar af te spreken dat wij met God bedoelen: die ene die het kermen van mensen hoort en niet harden kan dat zij vernederde, geknechte, verlaten en verachtelijke wezen zijn – en daarom iemand, jou, mij, stuurt naar hen toe, om ze te bevrijden uit de macht van hun onderdrukkers”. “In de Bijbel wordt God omschreven, genoemd, als: hij is afgedaald. In een wereld waarin het woord ‘god’ nog altijd ‘allerhoogste macht’ en ‘opperwezen’ betekent, en waarin miljoenen smadelijk afhankelijk zijn van allerhoogste machten, is een god-die-afdaalt-om-te-bevrijden een volstrekt onvoorstelbare”. “Daarmee is, tegen alle machthebbers en geldgiganten in, een norm gesteld aan alle machtsuitoefening en leiderschap, en aan alle menselijke verhoudingen. ‘Afdaling’ is de gang van de liefde. ‘Afdalen om te bevrijden en te ontfermen’ – dat is de strekking van heel de Bijbel. ‘Afdalen’ is een woord voor een geest, een stijl van leven, een dienstknecht-leven”. “God-Bevrijder verschijnt in mensen die ‘afdalen’, uit hun hemel, hun verte, hun onbereikbaarheid, hun bevoorrechte positie, hun erfelijke status, hun bezittingen, hun aanspraken en hun rechten, hun gelijk, hun zelfbeeld – afdalen om te redden wat er nog te redden valt”.

3 Red hen die geen verweer hebben Huub Oosterhuis H. O OSTERHUIS, Red hen die geen verweer hebben, Utrecht, Ten Have, 2012, p. 22. “Het visioen van een nieuwe wereld is allesomvattend: wapens omgesmeed tot ploegen, tot dingen waarmee je iets goeds kunt doen – maar ook de cynische rede en het postmoderne eeuwige egoïsme omgesmeed tot hoop en solidariteit. Het omspant de hele wereldpolitiek, maar ook de meest persoonlijke verzoening van de een met de ander, dat eenzaamheid verzacht wordt, dat de wanhopige verwikkelingen tussen mensen worden doorgelicht en afgewikkeld, en dat die doffe knoop in jezelf zachtmoedig wordt ontknoopt. Dat wij niet gedoemd blijven tot twee-drie-vier gevechten, dat je opnieuw geboren kunt blijven worden tot je honderdste – dat alles omvat het visioen. Het is de schoonheid van het visioen dat het meer omvat dan je eigen geluk alleen – en dat evident is, onmiddellijk herkenbaar en tot iedereen gericht, zoals de woorden ‘hebt elkander lief’.”


Download ppt "Red hen die geen verweer hebben Huub Oosterhuis H. O OSTERHUIS, Red hen die geen verweer hebben, Utrecht, Ten Have, 2012, p. 7-9. “Theologen moeten luisteren."

Verwante presentaties


Ads door Google