De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Eerste Hulp Bij Aanbesteden Wat zijn de spelregels Hans van Wijck.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Eerste Hulp Bij Aanbesteden Wat zijn de spelregels Hans van Wijck."— Transcript van de presentatie:

1 Eerste Hulp Bij Aanbesteden Wat zijn de spelregels Hans van Wijck

2 Opzet Kader Hoe werkt de overheid Aanbestedingswet Tips

3 In Nederland wordt op jaarbasis voor circa 60 miljard aan overheidsopdrachten via aanbestedingsprocedures vergeven.

4 Wat is aanbesteden Wettelijke plicht tot verantwoorde omgang met gemeenschapsgeld t.b.v. inkoop Werken, Leveringen en Diensten Zorgvuldige verwervingsmethodiek tegen juiste prijs-kwaliteitverhouding  Het gaat om het bereiken van optimale marktwerking

5 Waarom aanbestedingsregels? Belastinggeld, geld van ons allen Overheidsuitgaven hebben impact op beleving van de staat door de burger Overheden geven veel geld uit, hebben grote impact op economisch verkeer en specifieke markten Corruptie en vriendjespolitiek zijn bij overheidsopdrachten een bijzonder gevaar, zelfs in ontwikkelde landen

6 Onoverzichtelijk

7 Overbelast

8 Oneerlijk

9 De (nieuwe) aanbestedingswet Inschrijven veel eenvoudiger geworden Vooral minder tijdrovend Gebruik Eigen Verklaring Simpeler Minder administratieve lasten Meer kansen voor MKB Codewoord: Proportionaliteit

10 De (nieuwe) aanbestedingswet Per 1 april 2013 van kracht Verbeteren van de toegang voor ondernemers voor overheidsopdrachten Verbod op onnodig clusteren Opsplitsen in percelen Geen omzeteisen, tenzij… Meer kansen voor MKB Codewoord: Proportionaliteit

11 Gemeenteraad College van B&W Ambtenaren Gemeentesecretaris Hoogste orgaan: Dagelijks bestuur: Medebewind: Voorbereiding: Uitvoering: Schakel bestuur/ ambtenarij: Quiz Gemeentelijke organisatie

12 Wie is nou eigenlijk de baas? Inkoper Hoofd inkoop Wethouder College van B&W Gemeenteraad Gemeentesecretaris Externe adviseurs / organisaties

13 AW - Bepalingen voor alle opdrachten Procedure en ondernemerskeuze (art. 1.4) Vooraf bedenken hoe opdracht in markt wordt geplaatst (welke procedure: 1op1, MVO, openbaar, Europees) Vooraf bepalen welke ondernemers mogen meedoen (wie kies je en waarom, of via publicatie)

14 Nu ook beginselen gelden onder de drempel Gelijke behandeling Transparant wat wordt er verlangd en waaraan wordt getoetst Proportioneel geen onredelijke eisen die geen verband met opdracht houden

15 Proportionaliteit nader toegelicht Centraal beginsel MKB: daarom over de volle omvang Plus: ook contractvoorwaarden, vergoeding kosten en samenvoegen Voor uitleg en afdwingen: Richtsnoer Gids Proportionaliteit (“pas toe of leg uit”). Belangrijk document!

16 Procedures Nationale aanbesteding Openbaar, iedereen die aan eisen voldoet kan inschrijven Meervoudig onderhands Twee of meer partijen worden uitgenodigd om in te schrijven Enkelvoudig onderhands Eén partij wordt uitgenodigd (geen marktwerking)

17 Administratief Verplicht gebruik aankondiging TenderNed Verplicht gebruik Eigen Verklaring Gedragsverklaring aanbesteden ARW 2013 aangewezen als richtsnoer Ook onder drempel Comply or explain Alcatel verlengd van 15 naar 20 dagen

18 Eigen Verklaring Lastenverlichtende maatregel Gegadigde/inschrijver verklaart dat hij voldoet aan: – Gestelde uitsluitingsgronden – Geschiktheidscriteria – Selectiecriteria – Technische specificaties t.a.v. duurzaamheid – Uitvoeringsvoorwaarden t.a.v. duurzaamheid Verboden om op voorhand (voor selectie/gunning) bewijsstukken te vragen

19 Tips Gids P ARW 2012 Zorg voor (goede) referenties Stel tijdig vragen (klaag op tijd!) Geen merken, werkwijzen etc. altijd gelijkwaardig mogelijk Beginselen boven en onder de drempel

20 Tips Eigen Verklaring Standaarddocumenten (KvK etc.) in kluis TenderNed Verbod onnodig samenvoegen Perceelindeling Combinatie met andere partijen vormen

21 Tips Houd termijnen in acht (aanvullingen/wijzigingen na inschrijfdatum niet toegestaan) Strategisch inschrijven in principe toegestaan Irreële inschrijvingen ongeldig Inschrijven niet voorwaardelijk en volledig Gunningsbeslissing moet gemotiveerd zijn met relevante redenen Aanbestedende dienst is niet verplicht te gunnen Wees niet bang voor “black list”

22 Bedankt voor de aandacht


Download ppt "Eerste Hulp Bij Aanbesteden Wat zijn de spelregels Hans van Wijck."

Verwante presentaties


Ads door Google