De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe arm is mijn schoolbestuur? 28 januari 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe arm is mijn schoolbestuur? 28 januari 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe arm is mijn schoolbestuur? 28 januari 2011

2

3

4

5

6 Voorbeeld Wie van u heeft een eigen huis? Bent u rijk? Boekhoudkundig gezien misschien wel

7 Kengetallen Solvabiliteit 1 Solvabiliteit 2 Current ratio Quick ratio Liquiditeit Rentabiliteit Weerstandsvermogen PO Weerstandsvermogen VO PL/TL Alg res / totale baten Kapitalisatiefactor ……………………. ?

8 Kengetallen Zijn kengetallen een goede indicator? Ja, maar alleen een indicator

9 Voorbeeld Kapitalisatiefactor = Totaal activa / Totaal baten Activa = 100 Baten = 200 Kapitalisatiefactor = 0,50

10 Organisatie 1 Materiële vaste activa99Eigen vermogen100 Liquide middelen1 Totaal activa100Totaal passiva100

11 Organisatie 2 Materiële vaste activa50Eigen vermogen100 Liquide middelen50 Totaal activa100Totaal passiva100

12 Hoe dan wel? 1.Bepaal welk vermogen nodig is 2.Zorg voor goed financieel management

13 Bepalen welk vermogen nodig is Vermogen is nodig voor: Het opvangen van risico’s Als financieringsfunctie Voorgenomen beleid

14 Financieel beleid 1.Begroting 2.Boekhouding 3.AO/IC 4.Managementinfo 5.Controllerfunctie

15 Begroting Is niet Maar

16 Begroting En ook: Meerjarig Juist en volledig (MIP/MOP/BFP)

17 Boekhouding

18 AO/IC

19

20 Managementinfo

21 En dan?

22 Controller functie

23 Functie versus functionaris Mogelijkheden Zelf in dienst nemen Beleggen bij AK Inhuur van externe partij

24 Hoe arm is schoolbestuur? Indien uw financieel management niet op orde is extra risico hoger vermogen nodig

25

26 Samenvatting Goed financieel management is een combi van: –Goede werkwijze –Goede documenten –Mensen die er de goede dingen mee doen

27 Hoe arm is schoolbestuur? Niet op basis van kengetallen Kwaliteit financieel management bepaalt mede of u rijk of arm bent

28 Vragen? Frank Mullaart Infinite Financieel BV 06-22661484 fmullaart@infinitebv.nl


Download ppt "Hoe arm is mijn schoolbestuur? 28 januari 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google