De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jaarvergadering DV/DR Maandag 07 maart 2016. Agenda Opening Ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 20 maart 2015 Jaarverslag dorpsvereniging 2015 Jaarverslag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jaarvergadering DV/DR Maandag 07 maart 2016. Agenda Opening Ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 20 maart 2015 Jaarverslag dorpsvereniging 2015 Jaarverslag."— Transcript van de presentatie:

1 Jaarvergadering DV/DR Maandag 07 maart 2016

2 Agenda Opening Ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 20 maart 2015 Jaarverslag dorpsvereniging 2015 Jaarverslag dorpsraad 2015 Jaarverslag kindercomité 2015 Financieel jaarverslag 2015 Verslag kascommissie en verkiezing kascommissie – Aftredend: Piet Klaaijsen Bestuursverkiezing – Aftredend en niet herkiesbaar: Marloes de Houck Rondvraag Toelichting Gemeente Sluis Sluiting

3 Jaarverslag Dorpsvereniging 2015 Kermis 2015 Jaarmarkt 2015 Realisatie nieuwe dorpsomroeper Nieuwjaarsreceptie

4 Jaarverslag Kindercomité Carnaval Paas eieren zoeken Koningsdag Fancy Fair Kindervakantie week Halloween Sinterklaas

5 Jaarverslag Dorpsraad 2015 Start nieuwe dorpsraad Structuur nieuwe dorpsraad Burgerparticipatie traject Subsidie aanvragen Parkeer enquête Bijwonen dorpsraden bijeenkomsten Welkomstbrief Mobiliteit Tweede woningen beleid Dorpsraden convenant

6 Financieel jaarverslag 2015

7 Bestuursverkiezing

8 Huidige structuur Dorpsvereniging / Dorpsraad -1 voorzitter -1 secretaris -1 penningmeester Behartigt de belangen in het dorp en organiseert activiteiten in het dorp

9 Conflicten DV/DR heeft leden, een dorpsraad kent geen leden. Inhoud vergaderingen. Frequentie vergaderingen. Mogelijke tegenstrijdige belangen. Subsidie gelden/financiele geldstromen.

10 Voorstel nieuwe structuur Stichting dorpsraad Groede Dorpsvereniging Groede

11 Voorstel nieuwe structuur Stichting Dorpsraad Groede Mia Elfrink Hans van de Geer Arno van den Hemel Henk Hubregtsen Adinda de Zeeuw Vrije positie 1 Voorzitter 1 Penningmeester 1 Secretaris Zittingstermijn 3 jaar, daarna herkiesbaar. Behartigt de belangen van de Groedenaren Is aanspreekpunt voor gemeente Sluis Waarborgt samenwerking tussen verenigingen en organisaties. Werkt via werkgroep vormen aan topics die spelen in het dorp.

12 Voorstel nieuwe structuur Dorpsvereniging Groede Imre Hubregtsen Monique Bouwens Daisy de Smet Adinda de Zeeuw Vrije positie 1 Voorzitter 1 Penningmeester 1 Secretaris Zittingstermijn 3 jaar, daarna herkiesbaar. Organiseert activiteiten in Groede o.a. Kermis, Jaarmarkt, Koningsdag, Groede Leeft etc. Zorgt voor samenwerking tussen verenigingen en organisaties.

13 Stichting Dorpsraad Groede RVI Gemeente Sluis Verenigingen -T.v. Con-forza -Biljartclub -E.H.B.O. -Muziek Gro-Bre -V.v. Groede -Ouderensoos -Etc. Organisaties -Groede Festival -Old Timer Weekend -Stichting Grote Kerk -St. Duurzaam Groede -Stichting Zwerfkat -Etc. Kinder comité Inwoners Dorpsvereniging Groede

14 Voorstel Dit jaar het traject in gaan om de nieuwe structuur te implementeren – Wijzigen statuten – Ontwikkelen statuten dorpsraad Groede – Oprichting stichting dorpsraad Groede – Uitroepen bijzondere ledenvergadering

15 Rondvraag

16 Toelichting Gemeente Sluis

17 Bedankt!

18 Stichting Dorpsraad Groede RVI Gemeente Sluis Verenigingen Organisaties Dorpsvereniging Kinder commitéBedrijven Inwoners


Download ppt "Jaarvergadering DV/DR Maandag 07 maart 2016. Agenda Opening Ingekomen stukken Notulen jaarvergadering 20 maart 2015 Jaarverslag dorpsvereniging 2015 Jaarverslag."

Verwante presentaties


Ads door Google