De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Meer dan een druppel… Hoe meet je de economische impact van toerisme in een regio? … over methoden en toepassingen Jeroen Klijs & Diana Korteweg Maris.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Meer dan een druppel… Hoe meet je de economische impact van toerisme in een regio? … over methoden en toepassingen Jeroen Klijs & Diana Korteweg Maris."— Transcript van de presentatie:

1 Meer dan een druppel… Hoe meet je de economische impact van toerisme in een regio? … over methoden en toepassingen Jeroen Klijs & Diana Korteweg Maris

2 Aanleiding Veel verschillende methoden om de economische impacts van toerisme te berekenen –Multipliermodellen –Input output modellen –‘Computable General Equilibrium’ modellen –Tourism Satellite Account Hoe maken we de juiste keuze?

3 Promotieonderzoek NHTV Breda begeleid door Wageningen Universiteit & Universiteit Leuven Onderzoek is ingebed in project SusTRIP van Visit Kent, CRT Nord-Pas de Calais, Westtoer en Kenniscentrum (Kust)toerisme (HZ en NHTV) Doel: ondersteunen van de toeristische sector door het samen uitvoeren van onderzoeksprojecten en het opbouwen van marktkennis Bijdrage uit Interreg 2 Zeeën-programma

4 Doelstelling promotieonderzoek Bepalen welke methoden het meest geschikt zijn om - op lokaal en regionaal niveau - inzicht te verkrijgen in de economische impacts van toerisme. Welk model moeten we gebruiken? Waar halen we de benodigde data vandaan? Stap 1: Welke eisen stellen wij eigenlijk aan de methoden? Oftewel: Vaststellen van selectiecriteria

5 Selectiecriteria 60 mogelijke criteria afgeleid uit de literatuur Voorgelegd aan 30 experts –binnen- en buitenland –wetenschap en praktijk –Bijvoorbeeld: NHTV, HZ, ZKA, Ecorys, SEO, RUG, WUR & LEI, VVV, CBS, Econ. Impuls Zeeland, etc. Gevraagd om score van 2 (essentieel) tot -2 (irrelevant) Gevraagd om toelichting: Waarom wel/niet belangrijk?

6 Top 5 ‘populaire’ criteria CriteriumToelichting Toeristische uitgaven De studie moet tonen wat de hoogte en impact zijn van uitgaven van toeristen in de ‘traditionele toeristische sector’ Direct effectenDe studie moet duidelijk maken welke impacts direct voortvloeien uit de uitgaven van toeristen (i.t.t. indirecte impacts) ComplexiteitEen rapport moet de resultaten op zo’n manier presenteren dat ze begrijpbaar zijn (ook voor niet- experts). BetrouwbaarheidDe studie moet gebaseerd zijn op betrouwbare data WerkgelegenheidDe studie moet duidelijk maken wat de impact is van toerisme op het aantal banen (in de regio)

7 Top 5 ‘impopulaire’ criteria CriteriumToelichting ComplexiteitDe studie moet uitvoerbaar zijn zonder technische achtergrondkennis SpecificiteitDe studie moet gebruik maken van definities, ratio’s en modellen die specifiek ontwikkeld zijn voor de regio ‘Crowding out’De studie moet duidelijk maken welke uitgaven uit de regio ‘verdreven worden’ ten gevolge van het toerisme Gevoeligheids- analyses Het rapport moet tonen wat de gevolgen zijn van het variëren van de onderliggende definities MarktimperfectiesDe studie moet in ogenschouw nemen dat er marktimperfecties kunnen optreden

8 Een voorbeeld M.E.E.R. Maatschappelijke & Economische Effect Rapportage Ontwikkeld in opdracht van Impuls Toegepast voor drie Zeeuwse cases –Duurzame Jachthaven van de Toekomst –Natuurresort Bokkegat –Zélantis

9 M.E.E.R. Economische effecten: input-outputmodel samengesteld door Wageningen Universiteit Maatschappelijke effecten: in beeld te brengen door onderzoek naar beleving van effecten door bewoners

10 Input-outputmodel

11 Case: Duurzame Jachthaven van de Toekomst

12 Investeringen € 235 miljoen investeringen gedurende 4 jaar Toegevoegde waarde: € 173,6 miljoen Werk voor 871 FTE in eerste drie jaar, vierde jaar: 290 FTE

13 Consumentenbestedingen Vanaf jaar 6 volledige exploitatie Toeristisch-recreatieve bestedingen in regio: € 42,8 miljoen per jaar Toegevoegde waarde: € 32,1 miljoen per jaar Werk voor 525 FTE => ca. 780 banen helft op bedrijf, helft in regio

14 Maatschappelijk Economische impuls voor regio Extra recreatiemogelijkheden eigen bevolking Duurzaamheid staat voorop in ontwikkeling Trots op voorbeeldproject € 1,1 miljoen extra belastinginkomsten voor gemeente

15 Sporen bijeen Nu onderzoek doen met M.E.E.R. –ontwikkeld met best beschikbare gegevens en kennis van dit moment Promotieonderzoek loopt door –criteria voor onderzoek naar econ. impacts toerisme worden nu vastgesteld –wat vinden jullie hiervan?

16 Enkele stellingen Een goede economische impactstudie heeft een bepaalde prijs. Wanneer men deze informatie wil dat moet men bereid zijn deze te betalen. Een model hoeft niet door iedereen begrepen te worden – zo lang de uitkomsten maar helder zijn. Vier jaar oude data kunnen nog steeds bruikbaar zijn, mits deze maar redelijk representatief is. De modelberekeningen moeten altijd worden uitgevoerd door experts: ‘Models are not something to play around with’

17 Enkele stellingen Vergelijkbaarheid is belangrijker dan accuratesse – liever wat minder precies schatten op één moment, maar wel consequent zijn. Vergelijkbaarheid is een utopie. Men kan enkel trachten de impacts zo goed mogelijk te schatten op basis van de beschikbare informatie. Het is niet in het belang van de sector om ook negatieve economische impacts van toerisme te laten zien. Dat vermindert de overtuigingskracht. Gevoeligheidsanalyses communiceren onzekerheid en maken een studie minder sterk.

18 Volgende stap promotieonderzoek Hoe scoren de bestaande methoden op deze criteria? Waar schieten ze tekort? Welke methode is het meest geschikt? Hoe komen we aan de benodigde data? Aanbeveling: welk model hoe te gebruiken.


Download ppt "Meer dan een druppel… Hoe meet je de economische impact van toerisme in een regio? … over methoden en toepassingen Jeroen Klijs & Diana Korteweg Maris."

Verwante presentaties


Ads door Google