De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie RTG Nuth 03-11-2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie RTG Nuth 03-11-2009."— Transcript van de presentatie:

1 Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie RTG Nuth 03-11-2009

2 Inhoud Ontwikkelingen bij de politie op landelijk niveau (Bestel en Bezuinigingen) Terugblik 2009 eerste 8 maanden Overzicht gemeente Nuth (afgezet tegen gemeente Voerendaal) - totaal aantal aangiften 2005-2009 - aantal geweldsdelicten 2005-2009 Criminaliteitscijfers Nuth (afgezet tegen gemeente Voerendaal) - inbraken - diefstal uit/vanaf auto - diefstal van motorvoertuigen - bedrijfsinbraken - diefstal fietsen - jeugdoverlast en projectcode jeugd - incidenten drugshandel - totaal aantal incidenten Oplossingspercentages district Heerlen Jaarwerkplan 2010 Beleidscylcus Aanvullende “Voerendaalse” bijzonderheden

3 Totaal aantal aangiften Bron: BVH

4 Geweldsdelicten Bron: BVH

5 ,schuur,tuinhuis Inbraken woning,box,garage,schuur,tuinhuis Bron: BVH

6 Diefstal uit of vanaf auto Bron: BVH

7 Diefstal van motorvoertuigen Bron: BVH

8 Bedrijfsinbraken Bron: BVH

9 Diefstal fietsen Bron: BVH

10 Overlast Jeugd Bron: BVH

11 Overlast Jeugd en projectcode jeugd Bron: BVH

12 Incidenten Drugshandel Bron: BVH

13 Aantal incidenten 2005 - 2009 Bron: BVH

14 Oplossingspercentages District Heerlennormresultaat woninginbraak10 %7,2 % Diefstal uit voertuig 4 %2,8 % Diefstal van voertuig 8 %9,6 % zedenmisdrijf60 %57,6 % Moord,doodslag (incl. poging)65 %73,7 % Openlijk geweld65 %63,8 % Bedreiging55 %66,8 % mishandeling65 %76,5 % straatroof20 %25,9 % overval45 %55,6 % Inbraak bedrijf/instelling10 %15,0 %

15 Beleid 2010 Landelijk kader 2009-2011 Lokale prioriteiten Districtelijk jaarplan 2010 Regionaal beleidsplan 2009-2011 Gemeente Politiek Lokale Partners JustitieBZK Regionale Beleidsbrief 2010

16 Landelijk kader Prioriteiten door ministeries BZK en justitie met korpsbeheerders en PG’s voor 2009-2011 vastgesteld Sluiten aan bij het coalitieakkoord Doel: terugdringen criminaliteit met 25 % tov 2002, te behalen in 2010

17 Landelijk kader 4 thema’s: –Geweld –Veilige wijken –Jeugdcriminaliteit en risicojeugd –Aanpak criminaliteit (waaronder opsporing) Integrale aanpak: Regierol gemeente Veiligheidshuis Buiten deze prio’s ook bedrijfsvoeringseisen zoals RTGP, doelmatigheid

18 Regionaal kader Gelet op ontwikkelingen geen ruimte voor nieuw beleid. Kiezen in plaats van stapelen. Strategie Gebiedsverbondenheid / Bestuur en partners Kwaliteit gaat voor kwantiteit Effectievere samenwerking zowel intern als extern

19 Regionaal kader Kernproblemen: - Geweld - Vermogen - Drugs - Jeugdcriminaliteit en risicojeugd (overlast, geweld, drugs, verkeer, uitgaan) Alle speerpunten/delicten: Bepaald dienstenniveau per delict Monitoring op pieken/bijzonderheden Projectmatige aanpak indien nodig (vanuit alle eenheden: BE, recherche)

20 Beleidsmatrix Veilig wijkenJeugd (criminaliteit) Versterking opsporing Geweld Huiselijk geweld Geweld openbare ruimte Eerwraak Mishandelingen Openlijk geweld Straatroven Opsporing geweldsdelicten Aanpak veelplegers Vermogens- criminaliteit Woninginbraken Bedrijfsinbraken Diefstal van en uit auto’s Minderjarige veelplegers Aanpak veelplegers Drugs Dealen vanuit panden Aanpak handel en gebruik van verdovende middelen Hennepplantages Ontnemingen Overlast Geluidsoverlast Drugsoverlast Verkeersoverlast Drankoverlast Integrale aanpak Jeugdgroepen Overlast hangplekken Doorlooptijden

21 Regionaal kader Te realiseren normen onder meer: OM verdachten (2009: district 2800) Bekeuring staandehouding (2009: district 19.500 stuks, waarvan 7% overlast openbare orde) Beschikbaarheid en tevredenheid Veiligheidsmonitor Rijk (norm 2011: > 57%) Operationeel vreemdelingentoezicht, door bestrijding van illegaliteit Ontnemingen (bij elke daarvoor in aanmerking komende zaak) Milieunormen (2009: opsporing 300 verdachten, prioriteiten gesteld in het LOM, de afgesproken “Handhavingsstrategie”/“Handhavingsaraangement”)

22 Landelijk kader Thema 1: geweld Integrale aanpak –Geweld in de openbare ruimte –Huiselijk geweld –Eer-gerelateerd geweld (eerwraak) –Opsporing Thema 2: veilige wijken Regionaal 20 wijkagenten meer binnen de huidige politiesterkte Integrale wijkscan

23 Landelijk kader Thema 3: jeugdcriminaliteit persoonsgerichte aanpak criminele jeugd vroegsignalering risicojeugd waaronder 12-minners (gemeente heeft regierol) jeugdgroepen in kaart brengen middels shortlistmethode Beke en Ferwerda. Inbrengen in lokaal overleg Doorlooptijd voor minderjarige verdachten moet voldoen aan Kalsbeeknorm

24 Landelijk kader Thema 4: versterken aanpak criminaliteit Gemonitord worden: –Instroom OM verdachten –oplossingspercentages Hanteren regionale criminaliteitsbeeldanalyse Versterken aanpak georganiseerde criminaliteit, cybercrime, financieel-economische misdaad (witwassen, corruptie, fraude) Uitvoeren landelijk programma Versterking Opsporing en Vervolging

25 Aanvullende “Voerendaalse” bijzonderheden Gemeente Voerendaal Fietsdiefstallen Mishandeling Drugs- en drankoverlast …

26 Aanvullende “Nuthse” bijzonderheden Woninginbraken / inbraak garage, tuinhuis, schuur Diefstal uit/vanaf/van motorvoertuigen Bedreiging/mishandeling Drugs- en drankoverlast Vernieling/ zaaksbeschadiging …

27 Einde presentatie


Download ppt "Basiseenheid Brunssum/Onderbanken/Nuth/Voerendaal Commissie RTG Nuth 03-11-2009."

Verwante presentaties


Ads door Google