De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zorgzwaartebekostiging presentatie voor ledenbijeenkomst te Leusden Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 3 december 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zorgzwaartebekostiging presentatie voor ledenbijeenkomst te Leusden Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 3 december 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Zorgzwaartebekostiging presentatie voor ledenbijeenkomst te Leusden Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 3 december 2007

2 Inhoud presentatie Zorgzwaartebekostiging:  Algemeen  De pakketten  De indicatiestelling/het scoren  De tarieven  Wat gebeurt er in 2007 en 2008?  Specifieke problemen?  Conclusies  Bespreekpunten

3 Zorgzwaartebekostiging algemeen  VGN is voorstander van zorgzwaartebekostiging  Beter dan het huidige verouderde systeem voor client en instelling  Meer eenheid in de keten (van indicatie tot bekostiging)  Doet recht aan verschillen in zorgzwaarte  Bevredigende bestuurlijke afspraken  Op ALV’s meerdere malen voorgelegd aan de leden

4 Wat vinden we van de pakketten?  Nog niet perfect: onderhoud is en blijft nodig  Pakketten zijn in 2007 aangepast  Veel input / commentaar van lidinstellingen  knelpuntenlijst  Uiteindelijk normatieve pakketten wenselijk  Dagbesteding integraal is onwenselijk  Brengen verschillen tussen instellingen aan het licht

5 De scoring en indicatiestelling  Eind januari 2007 waren alle clienten gescoord door instellingen en vervolgens door CIZ gecontroleerd  Hogere scores dan verwacht in GVT’s  Veel sectorvreemd gescoord  Behoorlijke verschillen maar na controle consensus  Aangepaste algoritmes  1-7-2007: indicatiestelling nieuwe klanten door CIZ  ZN heeft problemen met de scores, ook na controle

6 JGZ Buiten AWBZ MO groep AWBZ (GGZ) AWBZ (V&V) SGLV G LG ZG LVG GHZ (VG) SGLVG

7 Wat vinden we hiervan?  Systeem staat of valt met goede, betrouwbare en onafhankelijke indicatiestelling  ZZP indicaties geven nu al overgangsproblemen en onduidelijkheid voor clienten  Opstelling ZN vergt goed overleg en vertrouwensband met het zorgkantoor  Scores moeten nog worden omgezet in indicaties  Productieafspraken  ZN wil assessmentteams

8 Tarieven  Per pakket, verschillen tussen (deel)sectoren  Gebaseerd op rondrekenen  Eerste indicatieve tarieven inmiddels bekend  Eerste indicatieve herallocaties  Extreme zorgzwaarte is in ontwikkeling  Aantal toeslagen gaat op in de pakketten  Dagbestedingstarieven nog niet bekend

9 Vertrouwelijk: dagbesteding vgls de NZa  Intramuraal en extramuraal gelijktrekken  Keuzevrijheid voor client, modellen A, B, C  Volwassenen en kinderen onderscheiden  Groepsgroottes bepalen licht, midden en zwaar  Bijzondere groepen:  Jlvg naschools  SGLVG  EMGkinderen  Nader Technisch Overleg volgt

10 Extreme en bijzondere zorgzwaarte  Extreme zorgzwaarte  CIZ bepaalt meerzorg  Jaargrens vervalt  Bekostigingsdrempel: 20% boven duurste ZZP  Uitwijk naar bijzondere zorgzwaarte  Bijzondere zorgzwaarte  Overige meerzorg (vaak groepen)  Urendrempel van 20% op elke ZZP (bandbreedte)  toeslag in 5 klassen van steeds een uur extra.

11 Wat vinden we van de tarieven?  Budgetneutraal is niet prettig, maar was wel het maximaal haalbare  Goed dagbestedingstarief van groot belang, NZA heeft goede eerste stap gezet  Herallocaties moeten begrijpelijk, redelijk en uitlegbaar zijn  VGN heeft geinvesteerd in GAP-tool, maar is ook afhankelijk van de definitieve tarieven

12 AZR  Vervolgmeting ZZP-check d.d sept. ’07:  59% instellingen goed voorbereid:  Versturing melding aanvang zorg  Indicatiebesluit en zorgtoewijzing in ZZP’s in te lezen in clientregistratiesysteem  Dertiende voortgangsrapportage AWBZ d.d. okt. ’07  Start proceswerkgroep AZR 3.0 (nov. ’07)  AZR 2.1 per 1/6/2007  AZR in contractafspraken tussen zorgkantoor en aanbieder  AZR verplicht in AO/IC  CVZ monitort kwaliteit info uitwisseling

13 AZR  Problemen:  CIZ is te traag met aanlevering en afhandeling (her)indicaties  Nog steeds oude AGB codes in de AZR-keten  Verbeteringen door:  Technische verbeteringen  Eenduidige randvoorwaarden  Gezamenlijke verantwoordelijkheid ketenpartijen  Vereenvoudigde procesgang

14 AZR 3.0  ZZP’s in berichtenstroom  Productie / declaratiebericht (i.p.v. huidige papieren); wordt voorwaarde voor bekostiging  1 /11/ 2008: AZR 3.0 operationeel voor indicatieorganen en zorgkantoren  Tot 1/4/2009 geleidelijke invoering zorgaanbieders  Planning is ambitieus  Wegwerken non-indicaties  Vulling met ZZP’s  Natraject Ultieme Vulling afgerond  Aanpassingen (dagbesteding bij verschillende aanbieders))

15 Wat gebeurt in 2007-2008?  2008 jaar van “dubbeldraaien” en voorbereiden  Produktie-afspraken met de zorgkantoren in ZZP’s  Beleidsregel extreme en bijzondere zorgzwaarte  Nieuwe tarieven dagbesteding?  Onderhoud 2008 (aanpassingen)?  AZR  Omzetting scores  Zie spoorboekje / stappenplan  Handreiking inzake ondersteuning  Derde invoeringscheck vandaag  Behoefte aan wat?

16 Specifieke problemen  Onderaanneming dagbesteding  Gevolgen keuzevrijheid van de client  Verblijfsaanbieders moeten meer gaan contracteren  Dagbestedingsaanbieders verliezen eigen contracten  Beschermen van expertise (dmv toelatingen)  Kan en mag iedere instelling alles leveren?  Geldt dit ook AWBZ breed of nog breder?  Hebben we hier nog iets over te zeggen?  VGN is in overleg met deelsectoren

17 Conclusies  Nog steeds beter dan het huidige systeem  Er zijn nog wel beren op de weg  Acties VGN oa: bewaken tarieven, onderhoud, bijhouden knelpuntenlijst en bespreken met VWS en NZa  Meer duidelijkheid naar client en zorgkantoor gewenst  Financiele instellingsgevolgen nog onvoldoende voorspelbaar

18 bespreekpunten  AZR  Assessmentteams  Handreiking


Download ppt "Zorgzwaartebekostiging presentatie voor ledenbijeenkomst te Leusden Hans Cosijnse Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland 3 december 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google