De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Burgers en politie: samen sterk! Evaluatie veiligheidsprojecten Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Hoofdcommissaris Denis Bergmans Korpschef Lokale Politie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Burgers en politie: samen sterk! Evaluatie veiligheidsprojecten Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Hoofdcommissaris Denis Bergmans Korpschef Lokale Politie."— Transcript van de presentatie:

1 Burgers en politie: samen sterk! Evaluatie veiligheidsprojecten Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Hoofdcommissaris Denis Bergmans Korpschef Lokale Politie Aalst

2 Burgers en politie: samen sterk! Prioriteiten inzake veiligheid en leefbaarheid 1) Inbraak in woningen of andere gebouwen 2) Diefstal met geweld/bedreiging 3) Drugs 4) Verkeer 5) Overlast

3 Burgers en politie: samen sterk! Inbraak in woningen of andere gebouwen

4 Burgers en politie: samen sterk! Beheersen van het aantal inbraken door: 1)Vaste nachtelijke politiecontroles Norm: 75% - Resultaat: 79% 2)Anonieme politiepatrouilles Norm: 75% - Resultaat: 84% 3)Grote arrondissementele politieacties Norm: 100% - Resultaat: 100% 4)Patrouille anti-diefstal Norm: 24/24h 5)Doelgerichte anti-inbraakacties bij bepaalde fenomenen

5 Burgers en politie: samen sterk! Verbeteren van de informatiedoorstroming 1)Opstart Lokaal Informatie Kruispunt (LIK) Briefingtool voor de opkomende interventiebrigades 2)Opstart feedbacksysteem inzake dossiers van inbraken Elk operationeel lid kan een bepaald dossier opvolgen 3)Implementatie ‘draaiboek inbraken’ Werkwijze bij het vaststellen van een inbraak 4)Opleidingen om de vaststellingen van inbraken te verbeteren Bijkomende opleiding aan het operationeel kader

6 Burgers en politie: samen sterk! Betrokkenheid burgers verhogen 1)Meldingsbereidheid bij verdachte handelingen 2)Medewerking aan het politieonderzoek 3)Nemen van preventieve maatregelen inzake inbraakbeveiliging (TPA) -Aanbod TPA na elke inbraakvaststelling -Aanbod TPA na aanvraag bouwvergunning -Algemene voordrachten inzake TPA -Melden zwakke punten aan de woning naar aanleiding van afwezigheidstoezicht -Verder zetten premiereglement -Quick & Lock (2011: 5 acties – 294 TPA)

7 Burgers en politie: samen sterk! Cijfers

8 Burgers en politie: samen sterk! Diefstal met geweld/bedreiging en gewapenderhand

9 Burgers en politie: samen sterk! 1)2008-2010: voortdurende stijging 2011: stabilisering op 101 feiten 2)Preventieve aanpak: zeer moeilijk Sterke spreiding in plaats en tijd 3)Hoge ophelderingsgraad: > 50% Door procesgestuurde samenwerking tussen verschillende korpsonderdelen 3)Anti-diefstal advies aan alle winkels in Aalst en deelgemeenten Weinig handelaars gingen hier op in Stand van zaken

10 Burgers en politie: samen sterk! Cijfers

11 Burgers en politie: samen sterk! Drugs

12 Burgers en politie: samen sterk! Drugspreventie lagere scholen Intermediairen bevragen en informeren 1)Lessen drugspreventie 85% van de Aalsterse basisscholen neemt deel 2)Infosessies voor leerkrachten/ouders basis en secundair onderwijs 3)Lokale bevraging zwerfspuiten 21% heeft tijdens de laatste 3 jaar spuiten gevonden 4)Bevraging in 2010 van apothekers en huisartsen 5)Organisatie infoavond voor apothekers en huisartsen in 2012

13 Burgers en politie: samen sterk! Openbare drugsdelicten onder controle houden en de gerelateerde overlast tot een minimum beperken Door toezicht en controle 1)Tijdens de week 103 acties Stationsbuurt, schoolomgevingen, parken en pleintjes, plaatsen met melding drugsoverlast 2)Tijdens het weekend 60 acties Uitgaansbuurt, evenementen

14 Burgers en politie: samen sterk! Participatie aan lokale en bovenlokale initiatieven 1)Horeca = belangrijke partner Organiseren van een workshop voor de horeca uitbaters van Aalst 2)INDRA opgericht begin 2010 Stuurgroep handhaving met vertegenwoordiging van de drie politiezones Algemeen: overleg en afstemming met de betrokken partners moet een prioriteit blijven!

15 Burgers en politie: samen sterk! Cijfers

16 Burgers en politie: samen sterk! Verkeer

17 Burgers en politie: samen sterk! Sensibiliserende werking 1)Snelheidsaanduidingsborden –Meer en efficiënter ingezet (datagestuurd) –6 snelheidsaanduidingsborden –2 aanhangwagens met LED-informatiebord en snelheidsradar Norm: 300 dagen - Resultaat 2011: 583 dagen

18 Burgers en politie: samen sterk! Repressieve werking (1) 1)Bemande snelheidscontrole –Binnen de projectzone Norm: 390 uren - 2011: 412 uren –Buiten de projectzone Norm: 390 uren - 2011: 395 uren 2)Onbemande snelheidscontrole –26 flitspalen op 13 kruispunten 2011: 24.000 uren

19 Burgers en politie: samen sterk! Repressieve werking (2) 3)Controle alcohol/drugs –Binnen de projectzone Norm 2009: 424 uren Resultaat: 436 uren Norm 2011: 500 uren Resultaat: 907 uren –Buiten de projectzone Norm 2009: 492 uren Resultaat: 990 uren Norm 2011: 692 uren Resultaat: 4.600 uren 4)Andere prioritaire fenomenen –Binnen de projectzone Norm 2009: 300 uren Resultaat: 420 uren Norm 2011: 460 uren Resultaat: 681 uren –Buiten de projectzone Norm 2009: 492 uren Resultaat: 1.153 uren Norm 2011: 692 uren Resultaat: 946 uren

20 Burgers en politie: samen sterk! Cijfers

21 Burgers en politie: samen sterk! Overlast

22 Burgers en politie: samen sterk! Overlast in de uitgangsbuurt met 15% verminderen

23 Burgers en politie: samen sterk! Geluidsoverlast horeca met 10% verminderen 1)Specifiek pv werd ontworpen -Afspraken op zonale veiligheidsraad voor vervolging 2)Horecabeleidsplan –Geluidsoverlast niet opgenomen 3)1/3/2012 -Nieuwe wetgeving zorgt voor problemen rond handhaving

24 Burgers en politie: samen sterk! Dialoog met de jeugd tot stand brengen 1)Permanente dialoog 2)Specifiek toezicht op maandag/woensdag/vrijdag 3)Samenwerking met Securail/De Lijn 4)Geen structurele problemen rondhangjongeren


Download ppt "Burgers en politie: samen sterk! Evaluatie veiligheidsprojecten Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 Hoofdcommissaris Denis Bergmans Korpschef Lokale Politie."

Verwante presentaties


Ads door Google