De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

AM Internetcongres 2008 VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Achtergrondinformatie Fase 1: Koppeling centrale rekentoepassingen Voordelen voor de.

Verwante presentaties


Presentatie over: "AM Internetcongres 2008 VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Achtergrondinformatie Fase 1: Koppeling centrale rekentoepassingen Voordelen voor de."— Transcript van de presentatie:

1

2 AM Internetcongres 2008 VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Achtergrondinformatie Fase 1: Koppeling centrale rekentoepassingen Voordelen voor de volmachtbedrijven Organisatie Overige informatie Stand van zaken en planning Vragen?

3 VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Ontstaan van de VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) “Door de toenemende complexiteit en het frequenter wijzigen van producten en tarieven is de huidige werkwijze van distribueren naar de gevolmachtigden niet meer gewenst. De huidige situatie is niet alleen arbeidsintensief en daardoor kostbaar maar ook onbeheersbaar met een grote kans op fouten.” Ontwikkeld door VolmachtBeheer en Colimbra in nauwe samenwerking met maatschappijen en de NVGA. Financiering door betrokken maatschappijen, geen kosten voor de volmachtbedrijven. Geen toekomst meer maar realiteit.

4 Huidige situatie volmachtlandschap Volmachtkantoren 400 Volmachtgevers >15 Tarieven P en Z Overige pakketten Informatiebronnen

5 VPI schematisch

6 VPI “achter de schermen” Ontwikkeling volmachtstandaarden. Communicatie richting gevolmachtigden, verzekeraars en branchepartijen. Stekkers bij systeemhuizen. Hosting en beheer platform. Onderhoud en ondersteuning. Maatwerkprojecten voor aansluiting verzekeraars en volmachtbedrijven.

7 Fase 1: Koppeling centrale rekentoepassingen Doelstelling: Vervangen decentrale tariefregels Uitgangspunten: –Impact op volmachtbedrijf laag; –Via VPI bruto termijn- of jaarpremie; –Volmachtpakket berekent overige componenten zoals bijvoorbeeld pakket-, collectiviteits- en B/M korting; –Commerciële korting blijft mogelijk; –Gebruik van “eigen” tarieven blijft mogelijk.

8 Fase 1: Realisatie Ontwikkeling VPI-platform door Colimbra. Maatschappijen en Market Scan maken rekenboxen VPI-proof. Systeemhuizen bouwen VPI-stekker in hun pakket. SIVI ondersteunt m.b.v. volmachtstandaarden. Testen en pilottrajecten per maatschappij / systeemhuis. Uitlevering per maatschappij/product.

9 Voordelen voor de volmachtbedrijven Rechtstreekse koppeling met de rekenboxen van de maatschappij; Nieuwe producten en tarieven zullen sneller beschikbaar zijn en kunnen daardoor eerder ingezet worden bij advies en verkoop; Invoeren en onderhouden van tariefregels zal niet meer nodig zijn; Hierdoor kostenbesparing op het gebied van applicatiebeheer; Eén rekentoepassing voor zowel de back-, mid- als frontoffice (hierdoor geen verschillen meer tussen berekende premies vanuit bijvoorbeeld het offerteprogramma en het volmachtpakket).

10 Organisatie Stuurgroep VPI –Allianz/London, Avéro Achmea, Delta Lloyd/Erasmus, Fortis ASR, Monuta, Nationale-Nederlanden, REAAL/Axa. –NVGA. –VolmachtBeheer en Colimbra. Werkgroep Standaardisatie –Fortis ASR, Monuta, Nationale Nederlanden. –NVGA. –Amedia, ANVA en CCS. –Market Scan. –Colimbra. Werkgroep Marketing en Communicatie

11 VPI: Overige informatie (1) Stuurgroep VPI (dus ook NVGA) bepaalt beleid doorontwikkeling VPI (bijvoorbeeld koppeling met kennisregels). Eén platform voor Schade (particulier en zakelijk), Leven en Zorg. Dus alle tarieven via één platform ontsluiten. Niet alleen voor standaardtarieven maar ook voor alle afwijkende tarieven zoals per agent, collectiviteit, niche, enz. VPI ondersteunt dagtarieven. Toepassing van de marktstandaarden (GIM en AFD). Samenwerking met SIVI.

12 VPI: Overige informatie (2) Ondersteunt verkoop via internet. VPI en ANVA-Rolls koppeling kunnen naast elkaar worden gebruikt. Inrichting volmachtpakketten op termijn (grotendeels) gestandaardiseerd. Totaaloplossing (alle systeemhuizen en ook de eigen pakketbouwers).

13 Stand van zaken mei 2008 Fase 1 operationeel. Deelnemers: Allianz, Avéro, Delta Lloyd, Erasmus, Fortis ASR, London, Monuta, Nationale-Nederlanden (excl. hosting), REAAL. Presentaties en overleg met overige maatschappijen. CCS: pilotfase afgerond in productie juni 2008. ANVA: pilotfase afgerond in productie juni 2008. DIAS: start pilot juni 2008. GIM-standaarden volmacht operationeel.

14 Vragen en informatie Rondvraag. www.volmachtbeheer.nl (VPI/Documentatie/Algemeen).www.volmachtbeheer.nl wout@volmachtbeheer.nl


Download ppt "AM Internetcongres 2008 VolmachtBeheer Producten Interface (VPI) Achtergrondinformatie Fase 1: Koppeling centrale rekentoepassingen Voordelen voor de."

Verwante presentaties


Ads door Google