De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europees Sociaal Fonds Informatie voor gemeenten en Vso en Pro April 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europees Sociaal Fonds Informatie voor gemeenten en Vso en Pro April 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Europees Sociaal Fonds Informatie voor gemeenten en Vso en Pro April 2014

2 Programma 1.Thema’s en budget 2.Rol van de centrumgemeenten 3.Doelgroepen 4.Subsidiabele activiteiten 5.Menukaart scholen 6.Sociale innovatie en transnationale samenwerking 7.Overlap met ESF 2007-2013 8.Vragen?

3 Thema’s en budget Circa 500 mln euro budget voor de thema’s uit het operationeel programma 2014-2020: 1.Arbeidstoeleiding van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (70%) 2.Bevordering duurzame arbeidsinzet werkenden (20%) 3.Ontwikkeling vraaggestuurd arbeidsaanbod door G4 (5%) 4.Sociale innovatie en transnationale samenwerking (1%)

4 Uitwerking thema 1 Europees thema “actieve inclusie” Aanvragers: centrumgemeenten, UWV en ministerie Veiligheid en Justitie Budgetten subsidie toegewezen per arbeidsmarktregio o.b.v. omvang P- budget (eerste twee jaar: 114 mln euro.). Te verdelen over:  Aanvraag gemeenten  Aanvraag (ex-)leerlingen Vso/Pro voor minimaal 30% ESF-budget van arbeidsmarktregio Subsidie bedraagt 50% van de projectkosten

5 Uitwerking thema 1: looptijd ESF-Periode: 2014-2020 Eerste tijdvak: 1 mei 2014 tot 31 oktober 2014 Looptijd project: maximaal 24 maanden Daarna eventueel vervolg in nieuw aanvraagtijdvak 2016

6 Rol van de centrumgemeenten Centrumgemeente heeft de regie in arbeidsmarktregio, is verantwoordelijk van aanvraag t/m einddeclaratie Centrumgemeente is contactpersoon voor Agentschap SZW Gemeenten uit de arbeidsmarktregio, Vso- en Pro-scholen kunnen aanvragen via centrumgemeente

7 Doelgroepen Brede doelgroep: met WWB of UWV uitkering (langer dan 6 maanden) arbeidsbelemmerden niet-uitkeringsontvangers (NUO-ers) werkloze jongeren tot 28 jaar 55+ers in WWB of met UWV-uitkering (ex-) leerling Vso/Pro t.b.v. arbeidsmarktgerichte steun vanaf 15 jaar

8 Subsidiabele activiteiten Activiteiten gericht op de bestrijding van jeugdwerkloosheid (bijv. stages, loonkostensubsidies, jongerenloket) De bevordering van de aansluiting Vso/Pro op de arbeidsmarkt of vervolgonderwijs (bijv. stagebegeleiding, jobcoaching) Het vergroten van de mogelijkheden van arbeidsinpassing (bijv. scholing, re- integratietrajecten, casemanagers)

9 Menukaart Vso- en Pro-scholen Subsidiabele activiteiten: Stage Branchecursus Jobcoaching Leerwerkbedrijf Avondschool  “comply or explain”; voor andere activiteiten eerst overleg met AGSZW

10 Menukaart Vso- en Pro-scholen Niet subsidiabele activiteiten in 2014-2020: Algemeen vormend onderwijs Activiteiten gericht op zelfredzaamheid zonder directe relatie met arbeidsmarkt Leerwerktrajecten die niet zijn gericht op realistisch beroep en/of uitstroom

11 Thema 4: sociale innovatie en transnationale samenwerking Sociale innovatie: ontwikkelen van nieuwe methoden en instrumenten op het terrein van actieve inclusie Transnationale samenwerking: kennisdelen binnen EU op het gebied van actieve inclusie Aanvragen vanaf tweede helft 2014 Doorlopend tijdvak Ranking o.b.v. wie het eerst komt Budget: circa 5 miljoen Aanvragers: centrumgemeenten, UWV, ministerie V&J

12 Overlap met ESF 2007-2013 Actie A -door gemeenten, voor drie doelgroepen: nuo, arbeidsbelemmerden en 55 + -aanvragen mogelijk tot 30 juni 2014, projectduur: 18 maanden -zolang budget beschikbaar is Actie J -door 35 centrumgemeenten (voor de AMR), voor één doelgroep: jeugd -aanvragen tot 17-1-2014, projectduur: 18 maanden -toegewezen budget per regio

13 Vragen? Voor meer informatie kunt u terecht bij uw centrumgemeente en www.agentschapszw.nl www.agentschapszw.nl


Download ppt "Europees Sociaal Fonds Informatie voor gemeenten en Vso en Pro April 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google