De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten"— Transcript van de presentatie:

1 Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten
Als God je roept, dan moet je niet blijven zitten Als God je roept, dan moet je niet blijven staan Nee, als God je roept, dan moet je gaan gaan Dan moet je gaan gaan, gaan met de banaan Dan moet je gaan gaan, gaan met die banaan. En God die roept je, dat kun je lezen In Zijn Woord, dus inpakken … en wegwezen! We moeten gaan gaan, Gaan met de banaan ] 3 x Hé banaan, we moeten gaan!!! (Herman Boon; Inpakken en wegwezen.) Koninkrijk van God e

2 Het Koninkrijk der hemelen
Koninkrijk van God e1.pptx / Maria Petit / Koninkrijk van God e

3 Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Matteus 6:33 Bergrede Grondwet Wegwijzer Handleiding voor het leven Matteus 5-7 Luc. 6:17-49 3 categorieën 1 Zaligsprekingen 2 Wee-spreuken 3 Praktische leefregels Matteus 5:1-10 Luc. 6 Koninkrijk van God e

4 Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Matteus 6:33 Wie zoekt? God en mens De mens zoekt Indien gij Hem zoekt, zal Hij zich door u laten vinden. 1 Kron. 28:9 1 Koning Asa 2 Koning Uzzia 3 Koning Hizkia 4 Koning David 5 Koning Yeshua 2 Kron. 15:12-15 2 Kron. 26:5 2 Kron Psalm 9:11 Psalm 34:5-18 Matt + Marc + Luc. + Johannes Koning David Koninkrijk van God e

5 Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Matteus 6:33 God zoekt 1 God riep de mens Adam. 2 God zoekt mensen die een gebedsmuur willen optrekken en op de bres willen staan. 3 God zoekt de verlorene, de afgedwaalde, de gewonde, en de zieke. 4 God zoekt aanbidders in Geest en in Waarheid. Genesis 3: 9 Ezechiël 22: 30 Ezechiël 34: 16a Johannes 4: 23 Koninkrijk van God e

6 Het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk van God.
Basileia: politieke en geografische macht / heerschappij. Nieuwe Testament: 80 x, waarvan in Matteus 33 x. Komt in twee fasen volgens de profetieën: 1 De onzichtbare fase: Gods heerschappij in mensenharten 2 De zichtbare fase: de wederkomst van Christus op aarde Matteus 25:31-46 Kenmerken van het Koninkrijk: 1 Het wordt zeer groot. 2 Het is kostbaar. 3 Het is vol van Gerechtigheid 4 Het is voor de toegewijden 5 Haar burgers zijn bekleed met Christus, vervuld met de Heilige Geest Koninkrijk van God e

7 Voor wie is het Koninkrijk der hemelen?
Joh. 3:16 Ez. 33:11 Ef. 4:20 Mat. 5:3 Jac. 2:26 Mat. 25:35-36 Gal. 5:20 Ef. 2:10 Ef. 3:8-10 Mat. 5:6, 10-12 1 Voor iedereen die voor Jezus kiest! 2 Voor de arme van geest of de nederige van hart. 3 Voor hen die volharden en niet verslappen. 4 Voor hen die vrucht dragen. 5 Voor Zijn lichaam = de gemeente (poèma, hemelse gewesten) 6 Voor hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Koninkrijk van God e

8 Zijn gerechtigheid Rechtvaardigmaking
Gods gerechtigheid ≠ menselijke gerechtigheid. Gerechtigheid heeft te maken met het wezen van God. Hij stelt de norm. Rechtvaardig is hij die leeft volgens Gods plan. Maar niemand is rechtvaardig, ook niet één. Zondeval verbrak relatie God – mens. Verduisterd en gebrek aan kennis. Rom. 3 : 10 Gen. 3:1-24 Hosea 4:6 Rechtvaardigmaking Abraham Sinaï – de 10 Woorden Profeten: de straffende gerechtigheid God is 100% barmhartig en 100 % rechtvaardig De gave van gerechtigheid ontvangen Rom. 4:3 Deutr. 4:1 Jes. 53:3-11 Rom. 5: 17-18 Koninkrijk van God e

9 Dit alles wordt geschonken
Zijn Shalom vrede kracht gerechtigheid genade eeuwig leven Marc. 10:28-31 Fil. 4:19 Koninkrijk van God e

10 95% door uitleggen aan een ander!
Koninkrijk van God e


Download ppt "Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten"

Verwante presentaties


Ads door Google