De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten Als God je roept, dan moet je niet blijven zitten Als God je roept, dan moet je niet blijven staan Nee,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten Als God je roept, dan moet je niet blijven zitten Als God je roept, dan moet je niet blijven staan Nee,"— Transcript van de presentatie:

1 Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten Als God je roept, dan moet je niet blijven zitten Als God je roept, dan moet je niet blijven staan Nee, als God je roept, dan moet je gaan gaan Dan moet je gaan gaan, gaan met de banaan Dan moet je gaan gaan, gaan met die banaan. En God die roept je, dat kun je lezen In Zijn Woord, dus inpakken … en wegwezen! We moeten gaan gaan, Gaan met de banaan ] 3 x Hé banaan, we moeten gaan!!! (Herman Boon; Inpakken en wegwezen.) 1

2 Het Koninkrijk der hemelen 2 van 10 Koninkrijk van God 160410e1.pptx / Maria Petit / mcpetitvanhoorn@gmail.com

3 Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. 3 van 10 Matteus 5-7 Luc. 6:17-49 Bergrede Grondwet Wegwijzer Handleiding voor het leven 3 categorieën 1Zaligsprekingen 2Wee-spreuken 3Praktische leefregels Matteus 6:33 Matteus 5:1-10 Luc. 6

4 4 van 10 Matteus 6:33 Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Wie zoekt? God en mens De mens zoekt Indien gij Hem zoekt, zal Hij zich door u laten vinden. 1 Kron. 28:9 1Koning Asa 2Koning Uzzia 3Koning Hizkia 4Koning David 5Koning Yeshua 2 Kron. 15:12-15 2 Kron. 26:5 2 Kron. 29-32 Psalm 9:11 Psalm 34:5-18 Matt + Marc + Luc. + Johannes Koning David

5 5 van 10 Genesis 3: 9 Ezechiël 22: 30 Ezechiël 34: 16a Johannes 4: 23 Maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden. God zoekt 1God riep de mens Adam. 2God zoekt mensen die een gebedsmuur willen optrekken en op de bres willen staan. 3God zoekt de verlorene, de afgedwaalde, de gewonde, en de zieke. 4God zoekt aanbidders in Geest en in Waarheid. Matteus 6:33

6 6 van 10 Matteus 25:31-46 Het Koninkrijk der hemelen, het Koninkrijk van God. Basileia: politieke en geografische macht / heerschappij. Nieuwe Testament: 80 x, waarvan in Matteus 33 x. Komt in twee fasen volgens de profetieën: 1De onzichtbare fase: Gods heerschappij in mensenharten 2De zichtbare fase: de wederkomst van Christus op aarde Kenmerken van het Koninkrijk: 1Het wordt zeer groot. 2Het is kostbaar. 3Het is vol van Gerechtigheid 4Het is voor de toegewijden 5Haar burgers zijn bekleed met Christus, vervuld met de Heilige Geest

7 7 van 10 Joh. 3:16 Ez. 33:11 Ef. 4:20 Mat. 5:3 Jac. 2:26 Mat. 25:35-36 Gal. 5:20 Ef. 2:10 Ef. 3:8-10 Mat. 5:6, 10-12 Voor wie is het Koninkrijk der hemelen? 1Voor iedereen die voor Jezus kiest! 2Voor de arme van geest of de nederige van hart. 3Voor hen die volharden en niet verslappen. 4Voor hen die vrucht dragen. 5Voor Zijn lichaam = de gemeente (poèma, hemelse gewesten) 6Voor hen die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid.

8 8 van 10 Rom. 4:3 Deutr. 4:1 Jes. 53:3-11 Rom. 5: 17-18 Zijn gerechtigheid Rechtvaardig is hij die leeft volgens Gods plan. Maar niemand is rechtvaardig, ook niet één. Zondeval verbrak relatie God – mens. Verduisterd en gebrek aan kennis. Rechtvaardigmaking Abraham Sinaï – de 10 Woorden Profeten: de straffende gerechtigheid God is 100% barmhartig en 100 % rechtvaardig De gave van gerechtigheid ontvangen Rom. 3 : 10 Gen. 3:1-24 Hosea 4:6

9 9 van 10 Marc. 10:28-31 Fil. 4:19

10 10 van 10 95% door uitleggen aan een ander!


Download ppt "Als God je roept, dan moet je niet liggen pitten Als God je roept, dan moet je niet blijven zitten Als God je roept, dan moet je niet blijven staan Nee,"

Verwante presentaties


Ads door Google