De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

We leven boven onze stand Uitpers nr. 135, 13de jg., oktober 2011 (Freddy De Pauw)

Verwante presentaties


Presentatie over: "We leven boven onze stand Uitpers nr. 135, 13de jg., oktober 2011 (Freddy De Pauw)"— Transcript van de presentatie:

1 We leven boven onze stand Uitpers nr. 135, 13de jg., oktober 2011 (Freddy De Pauw)

2 Te lang leven we boven onze stand … Gevolgen 1) Grote tekorten overheidsbegroting 2) Staatsschuld > 100% van het bnp DUS overheid - Sterk besparen - Eigendommen verkopen - “De tering naar de nering zetten.”  politici, economisten, media, … spoelen de hersens om die boodschap ingang te doen vinden

3 Hoezo, de overheid geeft teveel uit? Overheid pompt (te) veel geld in openbaar vervoer (De standaard) Wat kost het aan de overheid? 1,6 miljard euro. Dat bedrag heeft de Vlaamse overheid in de begroting van 2011 voor hoger onderwijs ingeschreven. In 2005 was het nog 1,4 miljard. (De standaard) Werkloze kost overheid 25.000 euro (De standaard)

4  Ziekteverzekeringen, onderwijs, openbaar vervoer, collectieve voorzieningen …  Stelsel van collectieve arbeidsovereenkomsten  Bv. Minimumloon

5 Trickle down  Hoe rijker de rijken, des te meer dat dit ten goede komt aan de economie Flat tax  Eenzelfde percentage belastingen ongeacht de inkomsten = “ideaal” WANT economie zou nog meer floreren door de rijken

6 Nieuwe gulheid

7 Verontwaardiging Verontwaardigde rijken  Staatsburgerschap?  Groter wordende ongelijkheden Verontwaardigde mensen  De Spaanse ‘indignados’  Uitbarstingen in talrijke Engelse steden van jongeren  Revolte van studenten in Chili  Woede in Griekenland  Sociale bewegingen in Isra ë l  verandering!

8  Vertrouwenscrisis van de bevolking in de wereld van de politiek, van de banken, van de media  Werelden zitten in elkaar vervlecht  Enkele voorbeelden …  Ondraaglijk onrecht : geen politieke vertolking

9 Schuldigen  We leven boven onze stand en we moeten inleveren … MAAR als mensen minder inkomen krijgen soberder leven negatieve groei, recessie minder inkomsten voor de staat

10 Karl Marx (19 de eeuw)  Individuele kapitalist streeft ernaar zijn werknemers zo weinig mogelijk te betalen.  MAAR dat de rest meer koopkracht heeft is van groot belang Idem voor staatskas: lagere koopkracht = minder inkomsten Bezuinigingen + bevolking verarmen helpt het economisch + financieel herstel NIET

11 Paradijzen  fiscale paradijzen  November 2008 : OESO (organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) + G20  paradijzen aanpakken : zwarte en grijze lijst opstellen  voorwaarden aanvaarden! Bv. Andorra, Monaco, Cyprus, Aruba, Dubai, …

12 Zijn er nog vragen?

13 Onzeker, boos en gevaarlijk Uit De Standaard, oktober 2011, (Lieven Sioen)

14 Het precariaat  Guy Standing  Britse economieprofessor  Recentste boek: ‘The Precariat, the new dangerous class’  Trok de aandacht van grote steunpilaren in de geglobaliseerde vrijemarkteconomie o.a. De Europese Commissie, de Wereldbank

15  Grote instellingen zijn bang van het precariaat  grote onrust onder brede lagen van de bevolking PRECARIAAT = Proletariaat (arbeidsklasse) + precair (zorgelijk, bedenkelijk) = diverse groep mensen GEMEENSCHAPPELIJK: werkonzekerheid, financiële onzekerheid

16 Londen  ‘Het precariaat is de vroegere middenklasse van de welvaartsstaat, die de bodem onder haar bestaan ziet wegvallen.’  Frustratie opgewakkert door financiële crisis  Bv. Rellen in Londen augustus 2011 Reden rellen: vervreemding jongeren kopen, consumeren, spenderen  MAAR = financieel onmogelijk!

17  Reactie Britse overheid: repressie (onderdrukking)  Op eerste zicht: redeloos geweld dat bestrijd wordt door leger  Later: uiting van een nieuwe sociale strijd

18 Arabische Lente  Groeiende groep hooggeschoolde Arabische jongeren zonder bestaanszekerheid  In de eerste plaats: politiek gemotiveerd  Maar ook: verlangen om uit precair bestaan te ontsnappen

19 Financiële crisis  Financiële crisis heeft deze klasse zichtbaar gemaakt  Maar: ontstaan in jaren tachtig  Levenslange werkzekerheid, in dezelfde functie, in hetzelfde bedrijf  Flexibiliteit, lonen gekoppeld aan prestaties

20  Overheden beseften dat bestaansonzekerheid zou toenemen Reactie: levensstandaard werkende klasse kunstmatig hoog houden  subsidies, kredieten, … Gevolg: precariaat MAAR: werd gesust met uitkeringen en lage intresten Prijs: exploderende schuld

21 Financiële crisis  Financiële crisis (‘08)  Precaire groep  Arbeid nog onzekerder  Sociale bescherming  Onzekerheid  Werkloosheid  Straat  Armoede Oplossingen crisis:  minder staatsuitgaven  minder investeringen in publieke goederen  … Onzekerheid

22 Gevaarlijke klasse  Woede kan zich destructief uiten  Onderklasse, drugs, alcohol, criminaliteit  Neofascisme  schuld van migranten en overheid  Upper class  Geen zorgen, blij  Middenklasse  Angst voor neofascisme GEEN neofascistisch tijdperk (geleerd uit geschiedenis)

23 Politiek  Economische crisis: socialisten en sociaal-democraten winnen niet meer kiezers  Oude recepten  Terugkeer welvaartsstaat (vaste banen, beschermde economie)  Vernieuwing :  Straat Breukmoment  Nieuwe generatie politici

24 Welvaartsstaat  Afgesloten hoofdstuk  Systeem niet meer geschikt  Op zoek naar nieuwe manieren!!  Standing pleit 25 jaar voor basisinkomen

25 Zijn er nog vragen?

26 Stellingen  Er is een enorme vertrouwenscrisis van de bevolking in de wereld van de politiek, banken en media omdat deze duidelijk vervlecht zijn.  De invoering van een basisinkomen in Europa is de oplossing om meer welvaart te creëren.


Download ppt "We leven boven onze stand Uitpers nr. 135, 13de jg., oktober 2011 (Freddy De Pauw)"

Verwante presentaties


Ads door Google