De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master Geschiedenis van de Oudheid. Specifieke eis: talenkennis Lange traditie (sinds 1930)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master Geschiedenis van de Oudheid. Specifieke eis: talenkennis Lange traditie (sinds 1930)"— Transcript van de presentatie:

1 Master Geschiedenis van de Oudheid

2

3 Specifieke eis: talenkennis Lange traditie (sinds 1930)

4 Uniek in Vlaanderen 2002 2006

5 Bibliotheek gegeerd in binnen- en buitenland

6 http://www2.arts.kuleuven.be/info/mastero pleidingen

7 Verschil Ba - Master Bouwt op basisvaardigheden BA Streeft naar een inhoudelijke en methodologische verfijning van het opleidingsprofiel –Inhoudelijk: inzicht verdiepen in de structurele samenhang van historische fenomenen (via thematische aanpak) –Methodologisch verfijnen per type bron + interdisciplinair Bouwt op basisvaardigheden BA Streeft naar een inhoudelijke en methodologische verfijning van het opleidingsprofiel –Inhoudelijk: inzicht verdiepen in de structurele samenhang van historische fenomenen (via thematische aanpak) –Methodologisch verfijnen per type bron + interdisciplinair

8 Verschil Ba - Master Accent op Griekse of Romeinse wereld of op beide Via keuzevakken: ook verbreding naar andere periodes: –Hellenisme –Byzantijnse periode –Humanisme –-> accent op bv. Grieks-Hellenistische wereld of laatantieke Oudheid Accent op Griekse of Romeinse wereld of op beide Via keuzevakken: ook verbreding naar andere periodes: –Hellenisme –Byzantijnse periode –Humanisme –-> accent op bv. Grieks-Hellenistische wereld of laatantieke Oudheid

9 Verschil Ba - Master Instroom vanuit andere disciplines: Archeologie, ONO, Latijn/ Grieks Uitdaging en verrijking voor de docenten Thema’s sluiten deels aan bij onderzoek van de docenten of doctorandi Instroom vanuit andere disciplines: Archeologie, ONO, Latijn/ Grieks Uitdaging en verrijking voor de docenten Thema’s sluiten deels aan bij onderzoek van de docenten of doctorandi

10 De opleiding

11 2 plichtvakken 2 optiecolleges

12 2 verplichte colleges 1.Onderzoeksseminarie Grieks- Romeinse wereld - interdisciplinair 2.Papyrologie en de multiculturele samenleving in Egypte – onderzoekszwaartepunt 1.Onderzoeksseminarie Grieks- Romeinse wereld - interdisciplinair 2.Papyrologie en de multiculturele samenleving in Egypte – onderzoekszwaartepunt

13 Onderzoeksseminarie Grieks-Romeinse Oudheid Thema 2013: Taaldiversiteit in het Romeinse rijk (M. Depauw) Interdisciplinair Recente debatten, bv. China

14 Papyrologie en de multiculturele samenleving in Egypte (K. Vandorpe) Dagdagelijkse bronnen – niet gepubliceerd, ook uit lagere klassen = met vertalingen

15 2 plichtvakken 2 optiecolleges

16 1.Geschiedschrijving en historische beeldvorming Griekse of Romeinse wereld 2.Epigrafie en antieke maatschappijmodellen Griekse of Romeinse wereld 1.Geschiedschrijving en historische beeldvorming Griekse of Romeinse wereld 2.Epigrafie en antieke maatschappijmodellen Griekse of Romeinse wereld

17 Geschiedschrijving en historische beeldvorming: Griekse wereld Thema 2013: Diodorus (A. Meeus)

18 Geschiedschrijving en historische beeldvorming: Romeinse wereld Thema: bv. Heldendom in de heidense en christelijke Oudheid (T. Van Houdt)

19 Epigrafie en antieke maatschappijmodellen: Griekse wereld Thema 2013: Slaven en slavernij in de Griekse opschriften (Stefan Schorn, sem. 2)

20 Epigrafie en antieke maatschappijmodellen: Romeinse wereld Thema: Sociale mobiliteit en identiteit in de Keizertijd (Senatoren, ridders, Lokale elites, legerkringen) (K. Vandorpe)

21 2

22 Keuzevakken Master : Grieks-Romeinse Oudheid Numismatiek: Griekenland en Rome Antieke chronologie OF Vakken uit de kerngroep Numismatiek: Griekenland en Rome Antieke chronologie OF Vakken uit de kerngroep

23 Keuzevakken Master: Andere periodes Hellenisme, een tijdperk van verandering Hellenistische literatuur Byzantijnse instellingen (niet in 2013) Byzantijnse literatuur Geschiedenis van het humanisme en van de Neolatijnse literatuur Hellenisme, een tijdperk van verandering Hellenistische literatuur Byzantijnse instellingen (niet in 2013) Byzantijnse literatuur Geschiedenis van het humanisme en van de Neolatijnse literatuur

24 Keuzevakken Master: Receptiegeschiedenis Receptie van de Grieks-Romeinse Oudheid Publieksgeschiedenis: geschiedenis en onderwijs (SLO) Receptie van de Grieks-Romeinse Oudheid Publieksgeschiedenis: geschiedenis en onderwijs (SLO)

25 Keuzevakken Taal- en Regiostudies: ONO - 6 spt Indien BA-minor ONO Recent developments in Egyptian archaeology Recent developments in the archaeology of Mesopotamia and the Levant Indien BA-minor ONO Recent developments in Egyptian archaeology Recent developments in the archaeology of Mesopotamia and the Levant

26 Keuzevakken Archeologie - 6 spt Indien BA-minor Archeologie Archeologisch management Nieuwe ontwikkelingen in de archeologie Indien BA-minor Archeologie Archeologisch management Nieuwe ontwikkelingen in de archeologie

27 Andere keuzevakken uit andere Masters Zelf te bepalen < verantwoorden, in functie van masterproef Zelf te bepalen < verantwoorden, in functie van masterproef

28 De Masterproef

29

30 Seminarie Masterproef Sem. 1 voorlaatste week sem. 1, met afsluitende receptie Mastercolloquium: voorstelling voor alle studenten en docenten Methodologie en onderzoeksvragen -> feedback hier belangrijk voorlaatste week sem. 1, met afsluitende receptie Mastercolloquium: voorstelling voor alle studenten en docenten Methodologie en onderzoeksvragen -> feedback hier belangrijk

31 Seminarie Masterproef Sem. 2 Voorstelling Masterproef en discussie: eind april/begin mei Resultaten van onderzoek Telkens inleiding en afsluiting door mede- student Voorstelling Masterproef en discussie: eind april/begin mei Resultaten van onderzoek Telkens inleiding en afsluiting door mede- student

32 Masterproef-Meesterproef Eigen onderwerp/ of aansluiten bij projectonderzoek Onderwerp vastleggen mogelijk vanaf juni – modaliteiten worden later meegedeeld – zie mail 160.000 tekens/ Ca. 50 pagina’s, exclusief literatuurlijst, bijlage Promotor Ev. Co-promotor ONO of Archeo of Letterkunde,... 1 lector Eigen onderwerp/ of aansluiten bij projectonderzoek Onderwerp vastleggen mogelijk vanaf juni – modaliteiten worden later meegedeeld – zie mail 160.000 tekens/ Ca. 50 pagina’s, exclusief literatuurlijst, bijlage Promotor Ev. Co-promotor ONO of Archeo of Letterkunde,... 1 lector

33 Programmering

34 Sem. 1 2 of 3 colleges Kerngroep Ev. keuzevak(ken) Seminarie Masterproef, 3 spt Sem. 1 2 of 3 colleges Kerngroep Ev. keuzevak(ken) Seminarie Masterproef, 3 spt Sem. 2 1 of 2 colleges Kerngroep Ev. keuzevak(ken) Seminarie Masterproef, 3 spt Masterproef Sem. 2 1 of 2 colleges Kerngroep Ev. keuzevak(ken) Seminarie Masterproef, 3 spt Masterproef

35 Studeerbaarheid Aantal papers voor colleges beperkt (bv. wel voor Onderzoekssemina rie) Studentencolloqui um sem. 1 = positieve stimulans

36 Studeerbaarheid

37 Grenzeloos studeren Erasmus-Socratesprogramma

38 Mogelijkheden in Master 1ste semester naar buitenland: vakken Volledig jaar indien garantie voor begeleiding Masterproef 1ste semester naar buitenland: vakken Volledig jaar indien garantie voor begeleiding Masterproef Trier Keulen Göttingen Nijmegen, Leiden Andere bestemmingen MG Bologna (1 jaar) Trier Keulen Göttingen Nijmegen, Leiden Andere bestemmingen MG Bologna (1 jaar)

39 Wie ben ik?

40 Voldoende kennis van Latijn OF Grieks Kennis gemaakt met een aantal antieke bronnen in –Onderzoeksmethoden Oudheid –Historisch werk over Oudheid in Ba2 of Ba3 Voldoende kennis van Latijn OF Grieks Kennis gemaakt met een aantal antieke bronnen in –Onderzoeksmethoden Oudheid –Historisch werk over Oudheid in Ba2 of Ba3

41 Wie mag starten? Voorbereidingsprogramma’s of verkorte Bachelors

42 Rechtstreeks Bachelor in de Geschiedenis, –Afstudeerrichting Oudheid Bachelor in de Geschiedenis, –Afstudeerrichting Oudheid

43 Rechtstreeks Bachelor in de Archeologie, minor Oudheid Bachelor in de Taal- en Regiostudies: ONO, minor Oudheid Bachelor in de Archeologie, minor Oudheid Bachelor in de Taal- en Regiostudies: ONO, minor Oudheid

44 Via een kort voorbereidingsprogramma Bachelor in de Geschiedenis: –Afstudeerrichting Oudheid tot heden, ME… 22 ptn, 14 ptn te volgen in Ba –Onderzoeksmethoden I of II = 6 spt –Oefening Oudheid (Ba2) of Bachelorpaper = 10 spt Bachelor in de Geschiedenis: –Afstudeerrichting Oudheid tot heden, ME… 22 ptn, 14 ptn te volgen in Ba –Onderzoeksmethoden I of II = 6 spt –Oefening Oudheid (Ba2) of Bachelorpaper = 10 spt

45 Via een voorbereidingsprogramma Bachelor in de Wijsbegeerte: –Optie Geschiedenis: Oudheid Uitdovend, zal in 2012 uitgebreid worden 27 ptn Deels in Bachelor, deels in Master Bachelor in de Wijsbegeerte: –Optie Geschiedenis: Oudheid Uitdovend, zal in 2012 uitgebreid worden 27 ptn Deels in Bachelor, deels in Master

46 Via een voorbereidingsprogramma Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Latijn of Grieks 20 ptn –Gesch. Griekenland en Rome –Historisch thema Oudheid: de Gr. Stadstaat –Historisch thema Oudheid: Het Rom. Wereldrijk –Onderzoeksmethoden Oudheid I Deels in Bachelor (tot 16 ptn), deels in Master Bachelor in de Taal- en Letterkunde: Latijn of Grieks 20 ptn –Gesch. Griekenland en Rome –Historisch thema Oudheid: de Gr. Stadstaat –Historisch thema Oudheid: Het Rom. Wereldrijk –Onderzoeksmethoden Oudheid I Deels in Bachelor (tot 16 ptn), deels in Master

47 Via een verkorte Bachelor Geschiedenis 90 à 120 spt Voor overige Bachelors en Masters 90 à 120 spt Voor overige Bachelors en Masters

48 Beroepsuitwegen

49 In het onderwijs In socio-culturele sector In de perswereld... Doctoreren In het onderwijs In socio-culturele sector In de perswereld... Doctoreren


Download ppt "Master Geschiedenis van de Oudheid. Specifieke eis: talenkennis Lange traditie (sinds 1930)"

Verwante presentaties


Ads door Google