De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risicomanagement gemeente Delft 8 december 2009. Risicomanagement Doel Opzet Werking Voorbeelden Conclusies Thema: model grondexploitaties.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risicomanagement gemeente Delft 8 december 2009. Risicomanagement Doel Opzet Werking Voorbeelden Conclusies Thema: model grondexploitaties."— Transcript van de presentatie:

1 Risicomanagement gemeente Delft 8 december 2009

2 Risicomanagement Doel Opzet Werking Voorbeelden Conclusies Thema: model grondexploitaties

3 Doel Risicomanagement 1.Op gestructureerde wijze risico’s beheersen 2.Bewustwording, draagvlak, opzet èn werking 3.Bijdrage aan sturing en beheersing

4 Opzet Risicomanagement BBV en financiële verordening: paragraaf in beleidscyclus Notitie RM beleid (i.h.k.v. Nota Investeringen, reserves en voorzieningen) Risicoparagraaf in beleidsvoorstellen, projectdocumenten e.d. (Handreiking PMW) Doorontwikkeling t.b.v. grex’en, projecten Schades & verzekeringen

5 5 stappenplan

6 Model voor kans en effect

7 Respons

8 Afwegen risicoreactie

9 Risicoperceptie

10 Werking

11 Werking risicomanagement Inventarisatie risico’s –Beschrijving (structureel/incidenteel) –Oorzaken (exogeen/endogeen) –Beheersing Kans en verwachte omvang Risicokaart Relatie met weerstandsvermogen

12 Voorbeelden Programma Integratie en inburgering Risico: Inburgering Inventarisatie: aanbieder trajecten failliet Kans: Hoog Verwachte omvang: > € 0,3 miljoen Respons: zelf dragen

13 Voorbeelden Programma Milieu en duurzame ontwikkeling Risico 1. Doelstellingen klimaatplan Risico 2. Klimaatverandering Kans en verwachte omvang? Respons –Monitoring: energieverbruik –Adaptatie: aanpassingen in fysieke zin –Mitigatie: verminderen en tegenhouden

14 Voorbeelden Programma Arbeidsmarkt, inkomen en emancipatie Risico: WWB-inkomen Inventarisatie: stijging klanten a.g.v. crisis Kans: Midden Verwachte omvang: € 1,0 miljoen Respons: zelf dragen en verminderen

15 Conclusies CONTRA Het in kaart brengen van risico’s is gevaarlijk vanwege ‘self fulfilling prophecy’ RM is een papieren tijger die de kans loopt een eigen leven te gaan leiden; bewustwording is veel belangrijker RM moet je niet te breed doen PRO Door RM komen opdrachtgever, projectleider en riskmanager beter ‘in control’ RM is kans voor professionalisering (systeem, dialoog) RM voorkomt problemen bij bereiken doelstelling

16 Grondexploitatie en risicomodel Wat is een grondexploitatie? Een overzicht van gerealiseerde en nog te realiseren kosten en opbrengsten die samenhangen met een project, gefaseerd in de tijd (jaarschijven).

17 Grondexploitatie en risicomodel Grondexploitatie kent de volgende componenten: Kosten Opbrengsten Fasering Risico’s Dekking

18 Grondexploitatie en risicomodel Kosten verdeeld in volgende hoofdkostensoorten: Verwerving Tijdelijk beheer Bouwrijpmaken Woonrijpmaken Plankosten Afdrachten Financieringskosten Elke hoofdkostensoort nader gedefinieerd op basis van kostensoortenlijst Grexwet

19 Grondexploitatie en risicomodel Opbrengsten verdeeld in volgende hoofd(opbrengsten)soorten: Gronduitgifte Subsidies Bijdragen Elke hoofdopbrengstensoort nader gedefinieerd op basis van kostensoortenlijst Grexwet

20 Grondexploitatie en risicomodel Fasering: de factor tijd Planning van werkzaamheden Kostenstijging (3%) Opbrengstenstijging (2%) Rente (5%)

21 Grondexploitatie en risicomodel Risico’s Inherent aan gebiedsontwikkelingsprojecten / grondexploitatie Doel risicomodel het identificeren, kwantificeren en monitoren van risico’s het formuleren, implementeren en monitoren van beheersmaatregelen

22 Grondexploitatie en risicomodel Opzet risicomodel Systematiek –Impact x Kans van optreden = Bruto risico –Bruto risico – Beheersmaatregelen = Netto risico Specifiek gericht op de grondexploitatie Vragenlijst per hoofdkosten- en hoofdopbrengstensoort Uniforme percentages kan van optreden Risicoprofiel: verhouding netto risico / restant raming (incl. restant verplichtingen) Risicokaart per project en risicokaart voor portefeuille

23 Grondexploitatie en risicomodel Dekking negatieve grondexploitatieresultaten Indien er sprake is van een negatief grondexploitatieresultaat wordt hiervoor een voorziening gevormd op netto-contante-waarde-basis op basis van een rekenrente van 2% Dekking netto risico’s Het totaal van de netto risico’s van de grondexploitaties / portefeuille is input voor de gemeentebrede bepaling van de risico’s en het weerstandsvermogen  paragraaf weerstandsvermogen en risicomanagement


Download ppt "Risicomanagement gemeente Delft 8 december 2009. Risicomanagement Doel Opzet Werking Voorbeelden Conclusies Thema: model grondexploitaties."

Verwante presentaties


Ads door Google