De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid."— Transcript van de presentatie:

1 1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid

2 2 Aanleiding Vrijwilligers onmisbaar in samenleving Wet maatschappelijke ondersteuning Vrijwilligerswerk is niet zonder risico Risico’s niet altijd goed afgedekt

3 3 Arie Slob “Zonder vrijwilligers is er voor veel sociale verbanden, zoals sportclubs, buurtverenigingen, kerken en scholen geen toekomst.” “Het belang van vrijwilligerswerk zal de komende jaren verder toenemen.”

4 4 Gemeente stimuleert vrijwilligerswerk De Steunstee is er voor iedereen en draagt bij aan de leefbaarheid in een dorp of wijk.

5 5 Gemeente waardeert vrijwilligerswerk Anna Rubingh uit Veelerveen vrijwilliger van het jaar 2014 Woensdagavond 7 januari heeft wethouder Lea van der Tuin tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Bellingwedde de Vrijwilligersprijs 2014 uitgereikt aan Anna Rubingh. Mevrouw Rubingh heeft de prijs gewonnen vanwege haar onvermoeibare inzet voor de gymvereniging in Veelerveen en kreeg hiervoor een oorkonde en waardebon overhandigd. Henny Walburg uit Wedde is tweede geworden, Inge Bergman uit Blijham heeft de derde prijs ontvangen. Jaarlijks zetten vele inwoners van de gemeente zich belangeloos in voor anderen. Voor deze inzet heeft de gemeente veel waardering. Daarom zijn alle kanshebbers voor de titel ‘Vrijwilliger van het jaar’ tijdens de nieuwjaarsreceptie in het zonnetje gezet. De jury, bestaande uit Truus Koning van Stichting het Oude Ambt, Wim Moed, de winnaar van vorig jaar en wethouder Lea van der Tuin hebben Anna Rubingh verkozen als vrijwilliger van het jaar vanwege haar tomeloze inzet als bestuurslid van Gymvereniging Veelerveen. Mede door deze inzet heeft de vereniging een doorstart kunnen maken. Daarnaast is Anna bestuurslid van het eerste uur van Stichting Dorpshuis De Wenakker en van Plaatstelijke Belangen Veelerveen. Henny Walburg heeft de tweede prijs ontvangen vanwege haar jarenlange inzet voor de EHBO-vereniging en de bibliobus. Inge Bergman is derde geworden vanwege haar inspanningen voor het bestuur van de gymvereniging in Blijham en voor OBS De Wiekslag

6 6 Gemeente heeft zorgplicht Informatiebijeenkomst over Vrijwilligersverzekering Het Oude Ambt is een organisatie voor welzijn, maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang en maatschappelijke ontwikkeling in de regio Oost-Groningen

7 7 Risico’s van vrijwilligerswerk (algemeen) Vrijwilliger loopt letsel op tijdens het vrijwilligerswerk Vrijwilliger brengt schade toe aan derden Bestuursfunctie niet zonder financieel risico voor privévermogen Vrijwilligers die voor hun vrijwilligerswerk met hun eigen auto deelnemen aan het verkeer Rechtsvervolging

8 8 Verzekeringsdekking ? AVP biedt vaak geen dekking voor vrijwilligerswerk Vrijwilliger kan niet altijd terugvallen op de aansprakelijkheidsverzekering van de organisatie waarvoor hij/zij vrijwilligerswerk verricht. Niet iedere organisatie heeft een aansprakelijkheidsverzekering Niet elke organisatie waarvoor de vrijwilliger een bestuursfunctie verricht heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Niet elke organisatie heeft een ongevallenverzekering voor vrijwilligers Niet iedere organisatie heeft een rechtsbijstandverzekering voor vrijwilligers

9 9 Motie-Slob “Verzeker alle vrijwilligers in Nederland!” Resultaat: Structurele Rijksbijdrage van € 4.000.000,- Onderzoek VNG naar verzekeraar

10 10 Voor wie? Definitie Vrijwilliger: “Vrijwilliger is degene die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.” Niet onder de definitie vallen:Vrijwilliger Politie Vrijwillige Brandweer Wel verzekerd:Mantelzorgers Maatschappelijke Stagiairs

11 11 Voor wie? Géén leeftijdsgrens! Aanmelding niet nodig! Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd!

12 12 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS VNG Vrijwilligers BasisPolis - Aansprakelijkheidsverzekering Vrijwilliger - Ongevallenverzekering Vrijwilliger VNG Vrijwilligers PlusPolis - Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen - Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers - Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen - Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers

13 13 VNG Vrijwilligers BasisPolis Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers “Schade aan derden” (zaak- en/of letselschade) Collectant stoot vaas om

14 14 VNG Vrijwilligers BasisPolis (2) Ongevallenverzekering voor Vrijwilliger Overlijden Invaliditeit Persoonlijke eigendommen

15 15 VNG Vrijwilligers PlusPolis Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen “Schade aan derden” (zaak- en/of letselschade)

16 16 VNG Vrijwilligers PlusPolis (2) Bestuurdersaansprakelijkheid voor Vrijwilligers Bestuursfunctie: risico om in privé-vermogen aangesproken te worden. Voorbeeld: Een stichting van een festival wordt geconfronteerd met sterk tegenvallende aantallen bezoekers. Hierdoor is sprake van een zwaar tekort in de begroting en gaat de stichting failliet. De achterblijvende crediteuren stellen de bestuursleden van de stichting hoofdelijk aansprakelijk.

17 17 VNG Vrijwilligers PlusPolis (3) Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen Voorbeeld: Marianne is penningmeester bij de tennisclub en is voor de vereniging onderweg om sinaasappels te verkopen.

18 18 VNG Vrijwilligers PlusPolis (4) Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers Voorbeeld: Gerard gaat 1x per jaar met een kerkelijke organisatie kerststukjes brengen. Hij wordt aangereden door een ander voertuig (schuldige) en wil de schade verhalen op de tegenpartij.

19 19 Verbetering vrijwilligerspolis -Mantelzorgers nu ook verzekerd Ongevallenverzekering Persoonlijke eigendommenverzekering -Vrijwilligers van een verzekerde gemeente zijn altijd verzekerd -Vereenvoudiging schadeafhandeling (digitaal) -Geen eigen risico -Maatschappelijke stagiairs meeverzekerd Per 1-1-2014 -Inzittenden ook verzekerd op de OV en Verkeersaansprakelijkheid (indien overmacht op WAM en bestuurder is vrijwilliger) -Europadekking (indien activiteit vanuit Nederland georganiseerd) -Verenigingspolis (dekking sluit aan op vrijwilligerspolis / korting ivm vrijwilligerspolis)

20 20 Schade en dan? Vrijwilliger (of organisatie) meldt schade bij gemeente via (digitaal) schadeformulier Gemeente meldt schade bij Centraal Beheer Achmea. Centraal Beheer Achmea wikkelt schade af met benadeelde De gemeente wordt op de hoogte gehouden van de afwikkeling van de schade

21 21 Uitgangspunt VNG Vrijwilligerspolis Vrijwilliger mag niet in de kou staan!


Download ppt "1 VNG VRIJWILLIGERSPOLIS Albert Meijer accountmanager overheid."

Verwante presentaties


Ads door Google