De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Columbizpark Stand van zaken en beëindiging samenwerking.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Columbizpark Stand van zaken en beëindiging samenwerking."— Transcript van de presentatie:

1 Columbizpark Stand van zaken en beëindiging samenwerking.

2 Onderdelen presentatie: Reden voor samenwerking in 2006. Stand van zaken van het project. Verloop samenwerking met Heilijgers. Inhoud vaststellingsovereenkomst 2011.

3 Samenwerking vanaf 2006 Subsidie stationsomgeving en planuitwerking m.b.t. particuliere investeerder (kader gemeenteraad). SOK met Heilijgers d.d. 28-3-2006. Instemming gemeenteraad op 25-4-2006.

4 Hoofdelementen SOK 1.Subsidiefase en ontwikkelingsfase. 2.Partijen doen de grondexploitatie voor gezamenlijke rekening en risico (3.1). 3.Heilijgers neemt kavels af (15.2). 4.Bij beter bod door derde krijgt Heilijgers gelegenheid kavel alsnog af te nemen indien Heilijgers dit bod evenaart (14.3).

5 Vervolg SOK 5. Onderlinge verrekening kosten en baten ingeval Columbizpark niet tot ontwikkeling komt. 6. Gemeente pleegt alle (voor)investeringen, m.n. de grondaankopen.

6 Stand van zaken van het project (maart 2012): Planologie: onherroepelijk bestemmingsplan Harselaar-Centraal. Uitwerkingsplan: vastgesteld door college. Moment van rechtskracht afhankelijk van eventueel beroep.

7 Korte schets verloop samenwerking. Vanaf medio 2006 in stuurgroep samengewerkt aan ontwikkeling (b.p./grex/verwervingen/afzet etc. etc.). 2008: sterke afname markt voor kantorenlocaties. Discussies over verkoop kavels aan derden tussen gemeente en Heilijgers. Gemeente wilde verlies beperken; Heilijgers eigen kansen maximaliseren..

8 Najaar 2010: juridische posities door partijen ingenomen; Start mediation door D. Stadig. Geen resultaat; Medio 2011: start onderhandelingen, leidend tot ondertekening vaststellingsovereenkomst op 23-12-11.

9 Elementen vaststellingsovereenkomst. 1.Heilijgers betaalt €2.850.000,- (+BTW), zijnde 50% van €5.700.000,-). 2.€2.000.000,- betaald in 2011. Restant wordt in tranches afgedragen. 3.Restant wordt tot medio 2017 op samengestelde rente ad 4,5% gezet.

10 Vervolg vaststellingsovereenkomst. 4. Heilijgers verkrijgt claim op de bouw van 150 woningen, waarbij de dan geldende prijs voor de grond wordt betaald en door de raad vastgestelde w.b.p. wordt uitgevoerd. 5. SOK uit 2006 houdt hiermee op te bestaan.

11 Overwegingen bij vaststellingsovereenkomst Maatschappelijk belang: door met ontwikkeling. Voorkomen van langdurige en kostbare juridische procedures met alle imagoschade voor gemeente en locatie van dien. Inschatting van juridische positie is dat de meest gunstige afloop voor gemeente zal zijn het delen van het voorziene tekort met Heilijgers. Dat resultaat wordt inhoudelijk behaald met de gemaakte afspraken.

12 Vervolg overwegingen De condities onder de bouwclaim zijn zodanig dat de gemeente de geldende prijzen realiseert en gebruikelijke sturing op het programma behoudt.

13


Download ppt "Columbizpark Stand van zaken en beëindiging samenwerking."

Verwante presentaties


Ads door Google