De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Referentiekader & Examinering. Referentiekader Meijerink.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Referentiekader & Examinering. Referentiekader Meijerink."— Transcript van de presentatie:

1 Referentiekader & Examinering

2 Referentiekader Meijerink

3 2008 Over de drempels met Taal en Rekenen 2009tijdpad Centraal Ontwikkelde Examens Taal en Rekenen 2010Vaststelling Referentiekader Waar staan we nu ?

4 MBO niveauReferentieniveau 12 F F 2F of 3F ?

5 2009/ / / / /2014 VMBO met wiskunde Aanpassen Ex.progr Proefaf- name rekentoets Rekentoets 2F (los van examen) Rekentoets 2F (los van examen) Afname geijkt examen VMBO zonder wiskunde Aanpassen examen besluit Rekentoets 2 F (los van examen) Rekentoets 2 F (los van examen) Afname geijkt examen MBO 3 FPrototype 3FSyllabus Voorbeeld- examen 3F Pilotex 3 F Centraal examen MBO 2 FPrototypeSyllabus Voorbeeld- examen 2F Pilotex 2F Tijdpad Centrale examens

6 2 F protoype is gemaakt – Voorjaar 2011 syllabus en voorbeeldex 3F syllabus dec 2010 klaar Voorbeeldex afgenomen in febr 2011 Waar staan we nu ?

7 Rekentaken per werkproces wordt aangegeven welke rekenvaardigheden voorkomen binnen beroep In kwalificatiedossier wordt grafiek opgenomen met de score van de verschillende rekenniveau’s Rekenen in dossiers

8 Getallen/ hoeveel- heden, maten (G/H) Ruimte en vorm (R/V) Gegevens- verwerking, onzekerheid (G/O) Verbanden, veranderinge n (V/V) Z2 Z1 Y2 Y1 X2 X1 Rekenprofiel

9 Voor het beroep in -Kwalificatiedossier Volgens Raamwerk omgezet naar Meijerink Voor Diploma d.m.v. een C.O.E. volgens Referentieniveau voor MBO niveau 4: 3F voor MBO niveau 1 tot 3 : 2F Rekeneisen en Examinering

10 Generiek Kale opgaven Contextopgaven Examentester Computerscoorbaar 4 niet-computerscoorbaar Centraal Ontwikkeld Examen

11 Examens voor MBO niveau 4 Nederlands (COE en IE) Rekenen ( COE) Engels Maximaal één vijf Centrale examens

12 Vanaf geldig voor iedereen die instroomt Vormen: Pilotexamens 2011/2013 Instellingsexamens vanaf 2010 Instellingsexamen

13 Eindtoets – 2 F dec 2010 – 3 F april 2011 – Vastgesteld Deltion College ROC Flevoland ROC ter AA ROC Mondriaan Eindtoets Rekenblokken

14 Niveau bepaling 1 F/ 2F / 3 F Onderscheid Meten en meetkunde 2 F en 3 F Letten op taalkundige aspecten Digitale Toetstechnieken Aandachtspunten

15 Doel : Kennis delen rondom thema’s en vragen Stand van zaken Coördinatie Jurriaan Steen Regionale Bijeenkomsten Netwerk rekenen

16 INFORMATIE Site van ministerie van OCenW MET NAME T.B.V. ONDERWIJS Informatie

17 Informatie


Download ppt "Referentiekader & Examinering. Referentiekader Meijerink."

Verwante presentaties


Ads door Google