De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Zicht op verzekeringen voor verenigingen en instellingen 21 april 2016, Mart Hanssen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Zicht op verzekeringen voor verenigingen en instellingen 21 april 2016, Mart Hanssen."— Transcript van de presentatie:

1 Zicht op verzekeringen voor verenigingen en instellingen 21 april 2016, Mart Hanssen

2 Zicht in een notendop 2

3 Mart Hanssen in een notendop Senior zakelijk risicoadviseur 30 jaar ervaring In de gezondheidszorg, bedrijfsleven en verenigingen en stichtingen zoals b.v. Huis van de Kunsten en het LSO Persoonlijke afhandeling Ontzorgt 3

4 Risico’s Rechtspersonen In om de gebouwen opstallen inventaris en goederen bedrijfsschade / extra kosten computerapparatuur cybercrime Transport en Motorrijtuigen schade aan of met eigen voertuigen schade aan mensen en goederen die vervoerd worden Inkomens en vermogensbescherming aansprakelijkheid van de rechtspersoon aansprakelijkheid van de bestuurders en toezichthouders rechtsbijstand Ziekte en Verzuim loondoorbetalingsverplichting collectieve ongevallenverzekering 4

5 Opstal/inventaris/goederen Verzekeringsbasis:herbouwwaarde opstallen nieuwwaarde inventaris en goederen Dekking beperkt:brand, ontploffing, blikseminslag, storm. (flexa) Dekking uitgebreid:flexa + waterschade, rook en roet diefstal na braak. Bijzonderheden: herbouwplicht bij monumentenpanden clausules; inbraakdetectie, NEN keuring, buitenopslag huurdersbelang 5

6 Transport en motorrijtuigen Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen (WAM) Verplichte verzekering DekkingWA (wettelijke aansprakelijkheid) Casco (schade aan motorrijtuig) Aanvullende verzekeringen: Ongevallen inzittenden Schadeverzekering inzittenden Vervoersverzekering tbv goederen 6

7 Bedrijfsaansprakelijkheid (AVB) Hoedanigheid:Wat doet de rechtspersoon AVB beschermt de rechtpersoon tegen claims van derden: zoals externen, personeel, vrijwilligers. Verzekerd bedrag:€ 2.500.000,- per gebeurtenis Eigen risico’s:van € 100,- tot € 500,- per gebeurtenis Schadevaststelling altijd op basis van dagwaarde 7

8 Bestuursaansprakelijkheid (BTA) Verzekerd bedrag:afhankelijk van de grootte van de rechtspersoon Verzekerden:iedereen die bestuurstaken uitoefent. Voor kleine rechtspersonen standaard producten. Premie tussen de € 200,-. 8

9 Burgerlijk wetboek regelt aansprakelijkheid Inbreuk op een recht Doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht Doen of nalaten in strijd met een ongeschreven maatschappelijk aanvaarde zorgvuldigheidsnorm Is de fout (dit doen of nalaten) toerekenbaar Heeft de benadeelde eigen schuld Causale verdeling schade billijkheidscorrectie 9

10 Rechtsbijstand Verzekerd bedrag:Juridische hulp door verzekeraar voor problemen met leveranciers, overheid (geen boetes), personeel en andere derden. Verzekerd bedrag voor externe advocaat kosten. 10

11 Ziekteverzuimverzekering Verzekerd de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever Meestal: in het eerste jaar 100 % uitkering in het twee jaar 70 % uitkering Eigen risico:vanaf 2 weken tot 26 weken Altijd in combinatie met arbodienst. 11

12 Collectieve ongevallen verzekering Uitkering bij overlijden: Uitkering bij blijvende invaliditeit; 24 uurs dekking of functiedekking Vaak leeftijdsgrens 70 0f 80 jaar, daarboven beperkte verzekerde bedragen 12

13 Evenementen Valt dit evenement onder de eigen aansprakelijkheidsverzekering Welke kosten blijven als het evenement niet doorgaat. Worden goederen van derden ingehuurd (opzichtschade) 13

14 Bewust omgaan met verzekeren Inschatten risico Kan ik het risico dragen? Wil ik het risico dragen? Is het risico te beperken of te voorkomen? Wat kost een verzekering? Premie en eigen risico? Welke dekking Advies en vragen……….. Heeft u zicht op uw verzekeringen? Dank voor uw belangstelling. 14

15 Verzekering van de gemeente Maastricht Verzekering voor vrijwilligers. Dus niet voor rechtspersonen, dus verenigingen en/of stichtingen. Vangnetverzekering, verzekeringspakket. Hoe ver gaat de dekking van de gemeente? Verantwoordelijkheid bestuur Polis bij AON 15

16


Download ppt "Zicht op verzekeringen voor verenigingen en instellingen 21 april 2016, Mart Hanssen."

Verwante presentaties


Ads door Google