De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3,"— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

2 Voorganger: ds. K. Harmannij Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 19:30voorganger: ds. K. Harmannij De collecte is bestemd voor Dit Koningskind, de vereniging die zich tot doel stelt het behartigen van belangen van mensen met een handicap binnen onze kerken.

4 Deze week zijn jarig: 20 maart:zr Margreet Nelemans br Theo Treurniet zr Annet Verschelling-Boeije 24 maart:zr Janneke Helder 25 maart:br Martin Geertsema

5 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

6 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

7 Gezang 175C

8 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

9 Gezang 171: 1, 2 1 Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer. Aanbid Hem met eerbied en ontzag en kniel nu voor Hem neer; die zelf geen zonde kent en ons genade schenkt. Wees stil voor het aangezicht van God, want heilig is de Heer.

10 Gezang 171: 1, 2 2 Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur. Wij staan nu op heilige grond, waar Hij verschijnt met vuur; een eeuwigdurend licht straalt van zijn aangezicht. Wees stil, want de heerlijkheid van God omgeeft ons in dit uur.

11 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

12 Opwekking 706 Zie hoe Jezus lijdt voor mij, aan het kruis de dood nabij. Die voor mij het oordeel draagt; Hij die tot zonde wordt gemaakt. Wat een offer - Hij voor mij! Wie wil worden zoals Hij? Zoveel pijn, ongerechtigheid, is op Hem die voor mij strijdt. 1/5

13 Opwekking 706 Zie hoe Jezus biddend strijdt met de pijn, verlatenheid. Zo alleen, verwond roept Hij: Mijn God, waarom verlaat U mij? Zie wat Jezus heeft gedaan; in zijn lijden heeft doorstaan. Zoveel liefde verwondert mij; niemand heeft zo lief als Hij. 2/5

14 Opwekking 706 Als de Heer zijn leven geeft vlucht de dag, de aarde beeft. Zelfs de dood verliest haar macht als Jezus roept: het is volbracht! Waarlijk Hij is Zoon van God, die voor ons gekruisigd wordt. Door zijn wonden genezen wij; in zijn dood maakt Hij ons vrij. 3/5

15 Opwekking 706 Heel de schepping slaakt een zucht; zij ontwaakt, het duister vlucht. Jezus leeft, is opgestaan; Hij roept ons uit de dood vandaan. 4/5

16 Opwekking 706 Juich, want Hij, mijn Here leeft! Hij die overwonnen heeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn. Juich want Hij, mijn Here leeft! Hij die ons de toekomst geeft. Nooit meer tranen en nooit meer pijn; nooit van God verlaten zijn. 5/5

17 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

18 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

19 Via Dolorosa - Sela Langs de Via Dolorosa in Jeruzalem die dag, verdrongen zich de mensen in de straat. Daar staarden ze Hem na: de man die sterven moest op Golgotha.

20 Via Dolorosa - Sela Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

21 Via Dolorosa - Sela Er kwam bloed uit al zijn wonden, uit de striemen op zijn rug, uit de kroon van doornen om zijn hoofd geklemd. En Hij droeg met elke stap de hoon van hen die schreeuwden: “Kruisigt Hem!”.

22 Via Dolorosa - Sela Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

23 Via Dolorosa - Sela Zijn kruis werd een troon, zijn bloed wast ons schoon en het stroomt door het hart van Jeruzalem.

24 Via Dolorosa - Sela Langs de Via Dolorosa, heel die lange lijdensweg, ging de Christus, onze Koning als een lam. Maar omdat Hij van ons hield met heel zijn hart, is Hij gegaan, langs de Via Dolorosa, heel de weg naar Golgotha.

25 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

26 Ellendig lijden EXCUUS VOOR ONGELOOF?

27 Lijden als les in ontzag voor God

28 -VERGELIJK JE EENS MET JEZUS

29 Lijden als les in ontzag voor God -VERGELIJK JE EENS MET JEZUS -ERKEN DAT JE ZELF SCHULDIG BENT

30 Lijden als les in ontzag voor God -VERGELIJK JE EENS MET JEZUS -ERKEN DAT JE ZELF SCHULDIG BENT -DAN OPENT ZICH DE WEG NAAR HET PARADIJS

31 Jezus als paradijskind -VOL VERGEVING VOOR MENSEN -VOL VERTROUWEN IN GOD

32 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

33 Gezang 101: 2, 4, 5 2 Hij heeft, van dood en graf ontdaan, het leven weergenomen. Nu is zijn uur gekomen. Gods paradijs zal opengaan en heel de hemel wijd weerkaatst zijn heerlijkheid.

34 Gezang 101: 2, 4, 5 4 Wie kan zijn hoog en heilig recht ter wereld ooit verbreken! Wie zal Hem tegenspreken, die voor zijn kerk het pleit beslecht en haar na strijd en kruis voert in het vaderhuis.

35 Gezang 101: 2, 4, 5 5 O Heer, die onze Koning zijt, laat niets uw rijk verhindren, en open voor uw kindren de poorten van uw woning wijd. Laat, met uw feestkleed aan, ons tot uw bruiloft gaan.

36 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

37 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

38 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

39 Gezang 162: 1, 3, 4 1 ‘k Heb geloofd en daarom zing ik, daarom zing ik van gena, van ontferming en verlossing door het bloed van Golgota. Daarom zing ik U, die stervend alles, alles hebt volbracht, Lam Gods dat de zonde wegneemt; Lam van God voor ons geslacht

40 Gezang 162: 1, 3, 4 3 'k Heb geloofd in U, wien d’aarde met haar doornen heeft gekroond, maar die nu, gekroond met ere, aan Gods rechterzijde troont. U, aan wiens doorboorde voeten eenmaal in het gans heelal, Heer, daarboven, hier beneden, alle knie zich buigen zal.

41 Gezang 162: 1, 3, 4 4 Ja, 'k geloof en daarom zing ik, daarom zing ik, U ter eer, 's werelds Heiland, Hogepriester, aller heren Opperheer. Zoon van God en Zoon des mensen, o, kom spoedig in uw kracht op des hemels wolken weder! Kom, Heer Jezus, kom! Ik wacht!

42 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

43 Gezang 182E 4-stemmig

44 Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3, 4 Gezang182E:Amen

45


Download ppt "Liturgieds. K. Harmannij Collecte: Dit Koningskind Gezang 171:1, 2 Opwekking706: Lucas23:32 - 46 Sela: “Via Dolorosa” Gezang101:2, 4, 5 Gezang162:1, 3,"

Verwante presentaties


Ads door Google