De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Duurzame energie uit de Noordzee voor 250 miljoen huishoudens in 2050.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Duurzame energie uit de Noordzee voor 250 miljoen huishoudens in 2050."— Transcript van de presentatie:

1 Duurzame energie uit de Noordzee voor 250 miljoen huishoudens in 2050

2 Potentieel en beleid voor windenergie op zee van de Nederlandse Noordzee De geplande capaciteit voor WoZ in 2023 is 4,5 GW De bijlage (‘Frontier Economics’) van het Energierapport gaat uit van 6GW WoZ in 2030 voor het halen van de Nederlandse doelstelling (plus 8GW WoL). In het Nationaal Waterplan is ruimte gereserveerd voor 10GW wind op zee. Het Energierapport wijst er op dat Nederland op ‘zijn’ deel van de EEZ nog véél meer ruimte beschikbaar heeft, in tegenstelling tot België en Duitsland: “Er zal worden verkend hoe de versterking van internationale samenwerking in de Noordzeeregio kan bijdragen aan de verdere doorgroei van wind op zee en hoe de nog beschikbare ruimte op de Nederlandse EEZ zou kunnen worden benut ten behoeve van andere vormen van energiewinning (… golf, getij …) en het realiseren van de Europese duurzaamheidsdoelstellingen.” (p110). Het Energierapport noemt een ‘technisch potentieel’ van wind op zee van 34GW (p123), gebaseerd op het ECN/PBL rapport uit 2011 (basis voor het Energieakkoord 2013).

3 Renewable energy from the North Sea for 250 million households by 2050

4 Europese en internationale basis Het Nederlandse beleid voor duurzame energie is in essentie nog steeds gebaseerd op de Renewable energy directive van het Europees Parlement en Europese Raad van 23 april 2009 waarin (onder andere) de verplichting is vastgelegd voor Nederland om in 2020 14% van de energieproductie duurzaam op te wekken (20% voor de gehele EU). In 2014 zijn met het 2030 Framework for climate and energy de Europese doelen voor 2030 overeengekomen: 40% reductie van EU- broeikasgasemissies ten opzichte van 1990, aangevuld met een streefcijfer van ten minste 27% hernieuwbare energie op Europees niveau. Naar aanleiding van de 2050 Energy Roadmap (2011) is afgesproken dat wordt gestreefd naar 80-95% broeikasgasreductie in 2050 t.o.v. 1990. Internationaal zijn recent concrete afspraken gemaakt met het Paris Agreement van 12 december 2015 (COP 21) waarvan wordt gepland het in 2020 van kracht te laten worden.

5 Les énergies renouvelables de la mer du Nord pour 250 millions de foyers d'ici 2050

6 Nederlands beleid en het energierapport 2016 De huidige Nederlandse doelstellingen voor de stimulering van duurzame energie productie zijn vastgelegd in het regeerakkoord Rutte-Samsom (okt 2012: 16% in 2020) en het Energieakkoord (sept 2013: 14% in 2020 en 16% in 2023). Het beleid voor na 2020 ligt nog niet vast. De minister van EZ heeft op 18 januari 2016 het Energierapport uitgebracht, met daarin de kabinetsplannen voor verdere ‘transitie naar duurzaam’. Het Energierapport begint met het klimaatakkoord van Parijs (zie boven) maar stelt ook direct dat voor Nederland de Europese afspraken leidend zijn. De Europese afspraak is dat iedere lidstaat uiterlijk in 2019 een nationaal energie- en klimaatplan voor 2021- 2030 opstelt. Als sturingsmiddelen noemt het rapport expliciet drie middelen: Sturen op CO2-reductie, Economische kansen verzilveren Energie wordt integraal onderdeel van de ruimte

7 Erneuerbare Energie aus der Nordsee für 250 Millionen Haushalte bis zum Jahr 2050

8 Possibility of an online tool to explore locations Quick and intuitive (point & click) Allows user to choose a location and provides a yield and cost estimate Is fed by geographical data on wind, water depth, restrictions More detailed cost model running “in the background” Capacity: 1 GW Cost / MWh: 135 €/MWh # households: 1.1 Million How much offshore wind is required to supply 250 million households? A back of the envelope calculation Total capacity: 200-250 GW Cost / household / year: 450- 550 € For illustration purposes only 30 juni 2016 ?

9 Vedvarende energi fra Nordsøen for 250 millioner husstande i 2050

10 Business model euroraming energieke noordzee 16-9-2015 OmschrijvingHoeveelheid Huishoudens250.000.000 Noordzee duurzaam vermogen 250 GW wind/getijde percentage75% Research en Development percentage3% Noordzee 575000 km² Doggerbank 17600 km² Noordzee Windcapaciteit 10 MW/km² Noordzee kustgetijdecapaciteit 5 MW/km² New Doggerlandgrid 10000 km New Doggerland windmolenpark 18750 km² Noordzee kustgetijde energie 12500 km² New Doggerland werkeiland 20 km² Noordzee grid capaciteit 10 GW Noordzee grid eenheidskosten 1500,0 €/km/MW Noordzee wind eenheidsprijs 5,0 m€/MW Noordzee getijde eenheidsprijs 2,5 m€/MW Noordzee werkeiland eenheidsprijs 10,0 €/m3 Noordzee waterdiepte bestaande doggerbank20 m Hoogte new doggerland5 m New Doggerland werkeiland € 5.000.000.000 Noordzee Getijdecentrales € 156.250.000.000 New Doggerland grid € 150.000.000.000 New Doggerland windmolenpark € 937.500.000.000 R&D Energieke Noordzee € 37.462.500.000 Investering per huishouden € 5.145

11 Fornybar energi fra Nordsjøen for 250 millioner husstander innen 2050

12 www.EnergiekeNoordzee.NL


Download ppt "Duurzame energie uit de Noordzee voor 250 miljoen huishoudens in 2050."

Verwante presentaties


Ads door Google