De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsbijeenkomst modernisering Vf ERD. 24 maart 2015 Wie kan ERD worden? bevoegd gezag met lumpsumbudget > 20 mln. euro samenwerkende bevoegde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsbijeenkomst modernisering Vf ERD. 24 maart 2015 Wie kan ERD worden? bevoegd gezag met lumpsumbudget > 20 mln. euro samenwerkende bevoegde."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsbijeenkomst modernisering Vf ERD

2 24 maart 2015 Wie kan ERD worden? bevoegd gezag met lumpsumbudget > 20 mln. euro samenwerkende bevoegde gezagsorganen met een gezamenlijke lumpsum van ten minste 20 mln. euro bevoegd gezag met lumpsumbudget < 20 mln. euro

3 24 Maart 2015 Lumpsum > 20 mln. totaal van de 3 door DUO gehanteerde componenten van de lumpsum die jaarlijks bekend wordt gemaakt per 1 november - personele bekostiging regulier - personeels- en arbeidsmarktbeleid (PAB-budget) - materiële instandhouding regulier Aanvullende voorwaarde: PGMR moet instemmen met verzoek.

4 24 Maart 2015 Samenwerkende besturen met Lumpsum > 20 mln. Aanvullende voorwaarden: -PGMR-en moeten instemmen met verzoek. -De aanvraag gaat vergezeld van een samenwerkingsplan, waarin in ieder geval de volgende onderwerpen zijn geregeld: a.de verantwoordelijkheden en de organisatiestructuur van de samenwerkende bevoegde gezagsorganen; b.de financiële huishouding van de samenwerkende bevoegde gezagsorganen; c.het vervangingsbeleid binnen de samenwerkende bevoegde gezagsorganen; d.het verzuimbeleid binnen de samenwerkende bevoegde gezagsorganen; e.afspraken die gelden bij uittreding of toetreding van besturen tot de samenwerkende bevoegde gezagsorganen; f.maatregelen die zijn genomen ter borging van de instandhouding van de samenwerkende bevoegde gezagsorganen.

5 24 Maart 2015 Bevoegd gezag met lumpsum < 20 mln. Voorwaarden: -Het ziekteverzuimpercentage over 2013 moet lager zijn dan 7% of er moet in 2013 sprake zijn geweest van een daling van het verzuim ten opzichte van 2012 van tenminste 10%. -PGMR moet instemmen met verzoek. -PGMR moet instemmen met het vastgestelde verzuim- en vervangingsbeleid. -PGMR moet instemmen met een rapportage inzake succesvol verzuim- en vervangingsbeleid in het jaar voorafgaand aan het jaar van de aanvraag. -

6 24 Maart 2015 Belangrijk om te weten P(G)MR moet altijd instemmen met ERD-verzoek het verzoek om ERD te mogen worden dient uiterlijk 8 weken voor ingangsdatum schriftelijk te worden ingediend het ERD-schap wordt voor minimaal 3 jaren toegekend tenzij om opheffing van het ERD-schap wordt verzocht, wordt het ERD- schap na deze termijn verlengd


Download ppt "Voorlichtingsbijeenkomst modernisering Vf ERD. 24 maart 2015 Wie kan ERD worden? bevoegd gezag met lumpsumbudget > 20 mln. euro samenwerkende bevoegde."

Verwante presentaties


Ads door Google