De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeenschappelijke duurzame energie Friesland Draagvlak in stappen 25 februari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeenschappelijke duurzame energie Friesland Draagvlak in stappen 25 februari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeenschappelijke duurzame energie Friesland Draagvlak in stappen 25 februari 2015

2 Factsheet 1 en 2 – hoe was het ook alweer? (Meer) draagvlak in het dorp ontwikkelen of behouden: hoe doe je dat? >> Draagvlak in stappen! Communicatie Business case Inhoud van de presentatie

3 Stap 0: randvoorwaarden, doelen, proces Fase 1: Stap 1: verkennen draagvlak en haalbaarheid Fase 2: Stap 2: onderzoeken opties en ontwerpen En voorbereiden van: Stap 3: vergunning aanvragen Stap 4: contract energie-/netwerkbedrijven Stap 5: financiering en organisatie Stap 6: exploitatie, beheer en onderhoud Stap 7: aanleg/realisatie Stappen in het hele proces

4 Stap1 Draagvlak en haalbaarheid: Het is een verkenning, laat je niet verleiden tot ‘welles- nietes’- discussies. Er gaat nog niets beslist worden. Schrijf gewoon alles op! Houd rekening met de uitgangspunten, spelregels en valkuilen. Zoek, liefst meerdere, locaties. Factsheet 1

5 Stap 2 Hoofdkeuzes en uitwerking: Vorm van duurzame energie: wind- of zonne-energie? Locatie: alternatieven en voorkeur Welk onderzoek is nodig? Organisatievorm, financiering en besteding opbrengst >> Mede ter voorbereiding van de vergunningaanvraag! >> Dus leg tijdens de uitvoering van stap 2 ‘alles’ vast! Factsheet 2

6 Stand van zaken dorpen DorpRechtsvormStap 1Stap 2Aanvraag vergunning ReduzumStichting Akkrum, Nes Coöperatie Dearsum ?? Oudemirdum/ Nyemirdum Wergea Jellum Bears, Weidum, Boksum Energiecoöperatie Doniawerstal Coöperatie Ried Warns Volgt op afstand Balk/ECG CoöperatieNog niets gedaan afgerond wel bijeenkomsten gedaan, nog geen draagvlak voor vervolg

7 Draagvlak verder ontwikkelen/behouden Drie deelstappen: 1.Eerste uitwerking van: De locatie(s) De business case De organisatievormen 2.Nadere uitwerking van de voorkeurslocatie: Verder onderzoek Aanscherping business case Voorkeur organisatievorm 3.Vaststellen: Locatie Business case Organisatievorm

8 Draagvlak deelstap 1 Eerste uitwerking van: De locatie(s): Exacte plek, afstand tot woningen, hinderinfo, aanbod grondeigenaar, bijzonderheden Argumentatie voor die plek(ken) en benomen voor- en nadelen De business case: Zo volledig mogelijk invullen, welke aannames zitten er (nog) in?, hoe omgaan met aannames/risico’s voor vervolg? De organisatievormen: Stichting, coöperatie of vereniging? Voor- en nadelen Advies aan dorp > voorkeur >> Vraag het dorp of en hoe jullie verder mogen gaan?

9 Draagvlak deelstap 2 Nadere uitwerking van de voorkeurslocatie: Verder onderzoek: Voorkomen, beperken van hinder Ander onderzoek op natuur, archeologie etc. Aanscherping business case: Keuze/onderhandeling in aanbiedingen grondeigenaren Aannames verminderen, bijv. keuze type windmolen Voorstel financiering (uit eigen dorp, bank etc.) Voorkeur organisatievorm: Uitwerking voorkeur uit deelstap 1 >> Vraag het dorp of en hoe jullie verder mogen gaan?

10 Draagvlak deelstap 3 Vaststellen: Locatie: Ga in op (resterende) punten mbt de locatie en de onderzoeksresultaten, bijv. voorkomen slagschaduw of 20 meter verplaatsen ivm archeologie Business case: Definitieve (?) business case, eventuele onzekerheden en wat daarmee te doen Organisatievorm: Laatste uitwerking voorkeur, bijv. besluitvorming, statuten e.d. >> Vraag het dorp of jullie vergunning mogen aanvragen?

11 Communicatie Zorg dat je iemand hebt, die vaardig is met mensen, proces en communicatie! Meld elke stap vooraf en resultaat bijeenkomsten achteraf (ook de rest) aan het dorp: nieuwsbrief, website, hah-blad o.i.d. Geef ook vooraf aan wat je van mensen verwacht (info, meedenken, beslissen e.d.). Schrijf alle opmerkingen, juist ook de ‘tegens’ op en doe daar iets mee en koppel dat terug met argumentatie. Ga eventueel in persoonlijk gesprek met mensen die grote invloed (positief en negatief) hebben op het dorp, probeer ze constructief in te zetten. Neem ze serieus, maar geef ze niet het alleenrecht!

12 Business case Wat mag je vragen aan de bewoners? Ga uit van wat je maximaal nodig hebt per inwoner (1000x), bijv.: Investering 1 miljoen euro 50% vreemd vermogen 50% uit eigen dorp: 500 euro per inwoner (gemiddeld), via ‘aandelen’ bijvoorbeeld Wat krijgen ze daarvoor terug? Zie profijt, presentatie 1 maart 2014 Spreek met elkaar af hoe je de opbrengsten verdeelt, inleg in cash terug (al dan niet met rente, in termijnen vanaf Xe jaar), aflossing lening, rest in dorpsvoorzieningen.

13 Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij www.knhm.nl

14 Ruimtelijke onderbouwing Projectvoorstel Huidig bestemmingsplan Overzicht van het toepasselijk ruimtelijke beleid Uitkomsten van uitgevoerde onderzoeken Ruimtelijke aanvaardbaarheid Economische uitvoerbaarheid

15 Onderzoeken die in ieder geval aan de orde zullen zijn, betreffen: Geluid Landschappelijke inpassing Flora- en fauna Slagschaduw Veiligheid Mogelijke andere onderzoeken betreffen (afhankelijk van de locatie): Bodem Water Archeologie Cultuurhistorie Planschade Voorbeelden van onderzoeken

16 Geluid Voorbeelden van geluidsbronnen:

17 Geluidsnormen: gemiddelde geluidsbelasting op woonhuis 47 db per jaar Alleen belanghebbenden kunnen bezwaar maken Vuistregel veilige afstand: 3 keer masthoogte Geluid

18 Landschappelijke inpassing Landschappelijke eisen - Vraag bij gemeente om specifieke eisen

19 Is er (beschermd) natuurgebied in de omgeving? Maar denk ook aan beschermde soorten zoals weidevogels, vleermuizen, etc. Effect van een enkele dorpsmolen lijkt in eerste instantie gering (ten opzichte van windpark) Flora en fauna

20 Slagschaduw Wat is slagschaduw? Indien de slagschaduw van een windmolen op bijvoorbeeld het raam van een huis of een kantoor valt, wordt deze vaak als hinderlijk ervaren. De knipperende lichtinval vinden mensen over het algemeen storend en irriterend. Bij de bouw van een windmolen dient dan ook goed rekening gehouden te worden met de slagschaduw. -Vooral last van in voor- en najaar (laagstaande zon): vaak maar 2 a 3 dagen per jaar - huidige molen kan worden stilgezet om overlast te voorkomen - op basis van vastgestelde normen is uit te rekenen wanneer slagschaduw nog acceptabel is.

21 Veiligheid Risico’s inventariseren: - Afbreken wiek - Brand - Hinder voor verkeer (ijzel/hagel en slagschaduw of schittering)

22 Wie te spreken? Welke informatie te geven? Wat te vragen? Contact met de netbeheerder

23 Fiscaal Financiering Besteding opbrengsten Organisatie Projectuitvoering/organisatie

24 Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij www.knhm.nl

25 Wie neemt contact op met gemeente? Wie neemt contact op met netbeheerder(s)? Wie schrijft algemene hoofdstukken ruimtelijke onderbouwing? Doorlooptijd fase 2/ datum volgende bijeenkomst Welke begeleiding vanuit KNHM? ……….. Werkafspraken en planning

26 Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij www.knhm.nl


Download ppt "Gemeenschappelijke duurzame energie Friesland Draagvlak in stappen 25 februari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google