De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1. Zo lang als verantwoord en mogelijk, thuis blijven wonen. Een goed uitgangspunt. Dat kon met Thuiszorg, dagbesteding, thuishulp.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1. Zo lang als verantwoord en mogelijk, thuis blijven wonen. Een goed uitgangspunt. Dat kon met Thuiszorg, dagbesteding, thuishulp."— Transcript van de presentatie:

1 1. Zo lang als verantwoord en mogelijk, thuis blijven wonen. Een goed uitgangspunt. Dat kon met Thuiszorg, dagbesteding, thuishulp.

2 2. Grote bezuinigingen  Uitgangspunten:  * zo lang als mogelijk thuis  * de hulpvrager moet het allemaal zelf regelen  * de hulpvrager moet terugvallen op eigen netwerk zoals familie, vrienden & buren   grote kostenbesparingen van min. 20%  Merkbaar in 2014

3 3. Bezuinigingen nu al merkbaar  * hogere eigen bijdrage in Verstandelijk Gehandicaptensector  * hogere eigen bijdrage in de verzorgings- en verpleeghuizen  * dreigende sluiting van verzorgingshuizen

4 4. Gevolgen nieuwe bezuinigingen  * professionele ondersteuning alleen nog maar in uiterste noodzaak  * mensen die hulp nodig hebben, moeten het zelf regelen  * familie, vrienden en buren zullen extra belast worden met de zorg voor

5 5. Risico’s bezuiniging  * overbelasting sociale netwerk (langdurige zorg)  * mensen die géén hulp krijgen omdat ze niet weten hoe ze er aan moeten komen  * gevaar van vereenzaming  * uitholling kwaliteit van de zorg & aandacht die iemand nodig heeft

6 6. De wereld is veranderd * gezinssamenstelling (2 -verdieners)  * kinderen wonen vaak niet meer in de buurt  * gescheiden gezinnen (loyaliteit kinderen  (stief)ouders  En toch meer zorg voor elkaar leveren!!  Oude vanzelfsprekendheden, zoals kinderen zorgen voor hun ouders, zijn nu niet meer zo vanzelfsprekend!

7 7. Bedreiging wordt kans!  * het komt eraan! Iedereen, niemand uitgezonderd, krijgt er mee te maken!  * overbelasting en vereenzaming  DAAR IS WAT AAN TE DOEN!  -> meer voor en met elkaar doen  -> gebruik moderne technologie

8 8. Hoe dan?  * bijspringen. Af & toe avond zorg overnemen -> verlichting druk  * ervaringen uitwisselen -> helpt & lucht op  * advies deskundigen bij veranderende zorgvraag  * thuistechnologie(Domotica)-> zorgvragers met elkaar in contact -> verlichting van taken bij zorggevers -> verlichting van taken bij zorggevers

9 9. Voordeel van een dorp  * omvang +/- 1500 inwoners -> kleinschalige aanpak-> samen sociaal netwerk   bedreiging wordt dan kans!  meer samenhang in het dorp   Kerk-Avezaath is een goede plek om te wonen & te verblijven, ook al ben je ziek en hulpbehoevend!

10 10. Rol Bewonersvereniging  * leefbaarheid centraal  * bij toename druk op zorggevers -> gevolgen op het sociale klimaat in het dorp  * geen tijd meer voor bijv. deelname aan het verenigingsleven of andere sociale activiteiten  niet goed voor de leefbaarheid in het dorp

11 11. Project  Doel: behoud leefbaarheid  Via project (2 jaar) kijken hoe de gevolgen van de bezuinigingen samen opgepakt kunnen worden om overbelasting & vereenzaming te voorkomen en in de zeer nabije toekomst hierop voorbereid te zijn.  Steun van : Gemeente Buren, STMR (Stichting Thuiszorg Maatschappelijk werk Rivierenland) & Welzijn Buren

12 12. Knelpunten  * moeilijk voor mensen om hulp te vragen  * moeilijk voor mensen om ongevraagd hulp aan te bieden.

13 13. Resultaat van de avond  * doordrongen geraakt grote gevolgen  * belangstelling van aantal mensen dat zegt:  We doen mee met het project om te zorgen dat je er in Kerk-Avezaath niet alleen voor staat!!

14


Download ppt "1. Zo lang als verantwoord en mogelijk, thuis blijven wonen. Een goed uitgangspunt. Dat kon met Thuiszorg, dagbesteding, thuishulp."

Verwante presentaties


Ads door Google