De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond V4 COHORT 2014 Welkom. PROGRAMMA - Rondje voorstellen (indien nodig) - Leerlingbegeleiding - PTA - Wat verder ter tafel komt.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond V4 COHORT 2014 Welkom. PROGRAMMA - Rondje voorstellen (indien nodig) - Leerlingbegeleiding - PTA - Wat verder ter tafel komt."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond V4 COHORT 2014 Welkom

2 PROGRAMMA - Rondje voorstellen (indien nodig) - Leerlingbegeleiding - PTA - Wat verder ter tafel komt

3 Leerlingbegeleiding Rapportage 4x per jaar via rapport met cijfers en O/V/G Inzage in cijfers via Magister. Knipkaart vanaf periode B: voor alle ziekmeldingen en andere afwezigheid. Twee knippen per week, alleen wanneer je er recht op hebt (voldoende cijfers en geen o-tjes voor inzet). Onjuist gebruik = knipkaart kwijt.

4 Leerlingbegeleiding Extra begeleiding Mentor- Zorgteam- Orthopedagoog- Maatschappelijk Werk Sprokkelkaart voor alle leerlingen die extra vak(ken) hebben gekozen en daardoor twee lessen op één tijdstip moeten volgen. Hiermee moet je je aan- en afwezigheid laten aftekenen.

5 Leerlingbegeleiding Digitale zaken uitnodigingen voor ouderavonden en andere belangrijke informatie voor ouders via de mail. Op site handleiding om mail te koppelen aan privé-adres. Vakantieregeling Géén verlof voor extra vakantiedagen. De leerplichtambtenaar controleert intensief.

6 Leerlingbegeleiding Regeling ziek/beter melden Ziek? Graag een telefoontje van thuis naar school met ziekmelding. Briefje met betermelding (downloaden site) Knipkaart: ziekte en artsbezoek af laten tekenen Vakantieregeling: geen extra verlofdagen

7 Leerlingbegeleiding Begeleiding lob Coördinator lob:mevrouw Van Puffelen Begeleiding gebaseerd op : Wat wil ik? Wat kan ik? Wat is er te kiezen?

8 Leerlingbegeleiding Elke periode een opdracht voor LOB en twee vrije opdrachten. Bij de overgang V of G voor LOB noodzakelijk. Positief stimuleren: ook vanuit thuis: Gesprek studiekeuze, bezoeken Open Dagen, workshadowing

9 Wat is het PTA? Het PTA = programma van toetsing en afsluiting. Kortom: een zeer uitgebreid kompas. Alle belangrijke zaken tav. vakken en regels voor de komende twee jaren op het vwo.

10 Waar vind ik het PTA? Op de site van het Mill-Hillcollege onder het “kopje” leerlingen/vwo 3/4/5/6 staat het PTA. Deze lichting vwo-4 is cohort 2014. Uitsplitsing in vakken en regels. Belangrijk om beide bestanden te printen en te bewaren.

11 Examenvakken ANW, CKV, KCV: resultaten tellen direct mee voor examen. De onafgeronde eindcijfers V4 tellen mee als SE1 in V5.

12 Overgangsregeling Bevorderd: - Max. 2x5 of 1x4 of 1x4 en 1x5 en gem. tenminste 6,0 - Max. 1x5 bij NE/EN/WI - “V” of “G” bij CKV/LO/lob - Maatschappelijke Stage moet zijn afgerond met “V” of “G”

13 Overgangsregeling Bespreking: Indien aan één van de voorwaarden niet is voldaan Doubleren: Indien aan twee of meer van de voorwaarden niet is voldaan.

14 Combinatiecijfer De vakken ANW, KCV, ML en het profielwerkstuk worden tot de zesde klas apart van elkaar beoordeeld met een cijfer. Bij het eindexamen zullen deze onderdelen gezamenlijk één cijfer worden: het combinatiecijfer. Het is dus van belang voor KCV en ANW te streven naar een zo hoog mogelijk cijfer.

15 Inhalen van toetsen Toetsen uit de toetsweek worden ingehaald op centrale momenten. Daarvoor schrijf je je digitaal in. Verantwoordelijkheid leerling. Tussentijdse toetsen inhalen via docent. Leerling neemt initiatief.

16 Vak laten vallen Het laten vallen van een extra vak kan alleen aan het einde van het jaar. Indien er ongunstig gesprokkeld moet worden mag het tussendoor. Altijd toestemming LOB-coordinator en mevrouw Geijer.

17 Vak wisselen Aankaarten voor de aanvang van week B3. Afspraak maken met mevrouw van Puffelen. Goede argumentatie.

18 Rekentoets Er vindt een nulmeting plaats in periode D VWO4. Bijles (indien lager dan 6 bij nulmeting) in periode A/B VWO5. Telt mee bij slaag/zakregeling. 1 x 5 NE, EN, WI en rekentoets.

19 Maatschappelijke Stage Wat doe jij voor een ander? 30 uur, zelf aanvragen via Stage-etalage. Afronden in V4 Contactpersoon: Mevrouw Lamp

20 Vragen? Zijn er nog vragen????????


Download ppt "Ouderavond V4 COHORT 2014 Welkom. PROGRAMMA - Rondje voorstellen (indien nodig) - Leerlingbegeleiding - PTA - Wat verder ter tafel komt."

Verwante presentaties


Ads door Google