De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Master vergelijkende moderne letterkunde. Vervolgtrajecten na bachelor ‘twee talen’ Master taal- en letterkunde (variant twee talen) Master taal -en letterkunde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Master vergelijkende moderne letterkunde. Vervolgtrajecten na bachelor ‘twee talen’ Master taal- en letterkunde (variant twee talen) Master taal -en letterkunde."— Transcript van de presentatie:

1 Master vergelijkende moderne letterkunde

2 Vervolgtrajecten na bachelor ‘twee talen’ Master taal- en letterkunde (variant twee talen) Master taal -en letterkunde (variant één taal) Master in de vergelijkende moderne letterkunde Master in de historische taal- en letterkunde

3 Opbouw programma Totaal van 60 studiepunten, zoals elke master aan onze faculteit 15 stp. algemene vakken 20 stp. letterkundige vakken 25 stp. stage (10) / scriptie (15)

4 Algemene vakken (15) Drie vakken voor iedereen verplicht: Theoretische literatuurwetenschap 5 Literatuur en maatschappij 5 Actuele problemen uit de vergelijkende literatuurwetenschap 5

5 Letterkundige vakken (20) Je bouwt voort op de talen uit je bachelor-opleiding en kiest hetzij uit beide hetzij uit een van beide ‘moderne’ letterkundige vakken voor ten minste 10 stp. (i.e. 2 vakken, maar je mag er ook 3 of 4 nemen) Je kan die aanvullen met methodologische vakken uit de volgende lijst [zie volgende slide], of met een ander vak uit het aanbod van de faculteit, mits je daartoe toestemming krijgt van de examencommissie (link scriptie / programma is voorwaarde)

6 Methodologische vakken (max. 10) -Dramaturgie 5 -Theorieën van de cultuurgeschiedenis 5 -Ontwikkeling en esthetiek van de film 5 -Beeldstrategieën van film, fotografie en videokunst 5

7 Stage (10) / scriptie (15) in samenhang bekijken: band tussen stage en scriptie wordt aanbevolen Grote VML-scriptieshow begin 2e semester twee mogelijke trajecten: onderzoeksstage (Ugent of elders) / professionele stage elke stage moet ook een researchopdracht bevatten

8 NB: Instroom voor studenten ‘minor letterkunde’ Is mogelijk na het volgen van een voorbereidingsprogramma Dat VP is identiek aan de minor Technisch is het wel nodig dat men zich inschrijft voor het VP, waarvan men meteen wordt vrijgesteld

9 Master Vergelijkende Moderne Letterkunde Stage

10 Stage Master VML >Stage: 200 uur (25 werkdagen) >Stageverslag: 60 uur totaal: 10 studiepunten

11 Twee stagetypes >Onderzoeksstage >Professionele stage

12 Onderzoeksstage > stage sluit aan bij masterscriptie > waar? - bij onderzoeksgroep aan de univ - bij externe instelling die zulke stages aanbiedt vb. > academische vaardigheden

13 Professionele stage > ervaring opdoen in literaire en culturele veld > mag aansluiten bij scriptie > nadruk op competenties en vaardigheden die noodzakelijk zijn in het werkveld > waar? - bij 1 van de instellingen opgelijst in het vademecum vademecum - bij zelf voorgestelde stageplaats (overleg!)

14 Professionele stage: stageplaatsen

15 Stage Master VML praktisch >Infosessie in 1e week academiejaar >Topdrie van favoriete stageplaatsen doorgeven >Contact nemen met stageplaats en afspraken maken

16 Stage Master VML: wanneer? >in overleg met stageplaats >kan verspreid over het jaar, kan in min of meer aaneensluitend blok van 25 dagen >afhankelijk van behoeften stageplaats en mogelijkheden studenten (goed afspreken!)

17 Master Vergelijkende Moderne Letterkunde In tien stappen naar een succesvolle stage

18 Stage Master VML: wanneer? >in overleg met stageplaats >kan verspreid over het jaar, kan in min of meer aaneensluitend blok van 25 dagen >afhankelijk van behoeften stageplaats en mogelijkheden studenten (goed afspreken!)

19 Stap 1: oriëntatie Wil je meer info, wat advies en begeleiding bij de keuze van je stageplaats? Kom woensdagochtend 26/9 (tussen 9.30 uur en 12.30) langs of maak een afspraak voor een ander moment.

20 Stap 2: keuze Mail vóór woensdag 3 oktober 2012 om 17.00 uur je topdrie van favoriete stageplaatsen naar bartl.vanderstraeten@ugent.be bartl.vanderstraeten@ugent.be

21 Stap 3: bevestiging Wacht op antwoord. Ten laatste op woensdag 10 oktober 2012 om 17.00 uur verneem je via e-mail welke stageplaats je kunt aanschrijven.

22 Stap 4: sollicitatie Stuur een e-mail of bel naar de contactpersoon op je stageplaats, waarin je jezelf voorstelt en vraagt of je in een gesprek zou mogen toelichten waarom je graag op die plek stage zou lopen. Vat een en ander op als een sollicitatiegesprek en stuur een beknopt cv'tje mee.

23 Stap 5: administratie – slide 1/2 Als je tot een overeenkomst bent gekomen met je stageplaats, breng je je stagecontract en verzekeringen in orde. Dat doe je zo: - zoek alle nodige info bij elkaar

24 Stap 5: administratie – slide 2/2 - vul de nodige gegevens in via de link (klikken op 'webapplicatie') - het ingevulde formulier druk je af in drievoudlink - neem de formulieren mee naar je stageplaats, voeg er een extra pagina aan toe met omschrijving van je takenpakket en de data waarop je stage loopt en laat elk pakketje ondertekenen door de begeleider op je stageplaats.

25 Stap 6: kennismakingsgesprek Als dit allemaal in orde is, maak dan een afspraak met mij vóór je aan je stage begint. Breng zeker de drie door je stageplaats ondertekende pakketjes mee (webapplicatieformulier + extra papier met takenpakket en werkdagen) Dan bespreken we je verwachtingen.

26 Stap 7: tussentijds evaluatiegesprek Maak een nieuwe afspraak met mij als je ongeveer halverwege je stage bent. Dan bespreken we en evalueren we de voortgang van een en ander en kunnen we indien nodig nog proberen bij te sturen. TIP: vele studenten houden tijdens hun stage een soort van dagboek bij.

27 Stap 8: continuering Volbreng verder je afgesproken taken. Het is je eigen verantwoordelijkheid tijdig contact te nemen met de Ugent-stagebegeleider als er zich problemen voordoen.

28 Stap 9: verslag Schrijf je stageverslag (aanwijzingen in het vademecum en in een infosessie bij het begin van het tweede semester) en dien het tijdig in (tegen 1 juni 2013). Wie feedback wil op een voorlopige versie van het stageverslag, stuurt die versie vóór 1 mei 2013 naar het bekende adres.

29 Stap 10: stagegesprek In juni volgt nog een synthesegesprek waarin je je stageverslag mondeling verdedigt.

30 Evaluatie stage - evaluatie door stageplaats (30%) - evaluatie door Ugent (70%) - stagetraject (procesevaluatie) - stageverslag (productevaluatie) - stagegesprek

31 Meer info over stage en/of VML? Bart Van der Straeten bartL.vanderstraeten@ugent.be Rozier 44, 2de verdieping, lokaal D2.14 doorgaans aanwezig op ma, di en woe-vm (mailen voor afspraak aan te raden)


Download ppt "Master vergelijkende moderne letterkunde. Vervolgtrajecten na bachelor ‘twee talen’ Master taal- en letterkunde (variant twee talen) Master taal -en letterkunde."

Verwante presentaties


Ads door Google