De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The Dutch flag, so what? 21 juni 2014 Tineke Netelenbos.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The Dutch flag, so what? 21 juni 2014 Tineke Netelenbos."— Transcript van de presentatie:

1 The Dutch flag, so what? 21 juni 2014 Tineke Netelenbos

2 Onze missie - versterken van het ondernemingsklimaat - verbeteren van de milieuprestaties van de Nederlandse vloot - versterken van de arbeidsmarkt voor Nederlandse en buitenlandse zeevarenden - stimuleren van de kwaliteit van de Nederlandse vloot

3 Feiten en cijfers - 400 reders actief - 100 geassocieerde leden - 1.047 schepen onder Nederlandse vlag - 29.370 mensen op kantoor/aan boord - alle Nederlandse zeevarenden na carrière aan boord een baan in maritieme cluster - totale toegevoegde waarde zeevaartsector bedroeg in 2012 € 1,06 miljard. - met inbegrip van de spin-off bedraagt de toegevoegde waarde van één (groter) vrachtschip gemiddeld € 750.000 per jaar - 12 nautische opleidingen, 2.634 studenten (592 eerstejaars in 2007 naar 898 eerstejaars in 2012)

4 Ondernemingsklimaat - Zware economische tijden (overcapaciteit, zwakke Europese groei) - Level playing field noodzakelijke voorwaarde voor behoud reders in Nederland - Fiscaal maritiem pakket is de hoeksteen - Sector zeer sterk internationaal gereguleerd – vereist krachtige, kundige Nederlandse overheid - Geen nationale kop op internationale regels

5 Ondernemingsklimaat – register - Pragmatische opstelling vereist om nieuwe kansen te benutten, bijvoorbeeld nationale code voor offshoreschepen zoals de Noren en de Duitsers hebben. - Duidelijke verdeling taken en verantwoordelijkheden in de keten ‘beleid – uitvoering – handhaving’ - Inspecties van schepen onder de Nederlandse vlag mag niet uit de internationale pas lopen (asbest) - Nederlandse inspectie kan ook helpen bij oplossen stageplaatsen aan boord - Afgifte vergunningen door KIWA. Transparantie in de kostenstructuur ontbreekt, gevaar voor veel te hoge kostendekkende tarieven. Kwaliteit dienstverlening moet omhoog.

6 Ondernemingsklimaat - havens - Innovaties zijn noodzakelijk, zoals: *één single window voor verlichting administratieve lasten * loodsen op afstand * geen douane-inspecties bij intra-EU vaart (just like trucks) - Dominantie grote linercompanies indammen (bijvoorbeeld zoals Maersk: zij dicteren straks wat de economische mogelijkheden en kansen zijn voor havens). P3 verboden door China. - Economische effecten altijd meenemen bij het maken van beleidsbeslissingen - Bij verstoring level playing field is het gemakkelijk uitwijken naar andere havens

7 Maritieme arbeidsmarkt - Stage- en baangarantie voor Nederlandse studenten - Specifiek zeescheepvaartonderwijs nodig - Nederlands onderwijs cruciaal voor behoud voldoende aantal Nederlandse zeevarenden - Samenwerking zeevaartopleidingen - Borging van kwaliteit - Verhogen instroom in onderwijs, verkleinen uitval, langer varen

8 Leren op zee

9 Snuffelstages - kennismaken met het beroep

10 Piraterij - Grote waardering inzet Marine - Geen sluitende aanpak. VPD’s, ja, tenzij - Dit kabinet:doorbraak voor private beveiligers - Duurt erg lang door opstelling parlement - Nederlandse vlag onder druk, geen level playing field, gevaar voor arbeidsplaatsen Nederlandse zeevarenden - Kabinet: afgelopen 15 maanden 166 schepen uitgevlagd. Vorige 15 maanden 65. Aandeel piraterij onduidelijk maar wel substantieel

11 Reder in spagaat bij bescherming tegen piraterij -Arbo wetgeving eist veilige werkomgeving -Afspraak Nautilus: doorvaart op basis van vrijwilligheid -Verzekeraars en ladingeigenaren eisen gewapende bescherming -NL wetgeving staat geen privates toe - Andere vlaggenstaten staan wel privates toe oa: Duitsland; België; Luxemburg; Verenigd Koninkrijk; Zwitserland; Kroatië; Cyprus; Italië; Griekenland; Malta; Spanje; Noorwegen; Denemarken; Zweden; Finland; Frankrijk.

12 - Zwavelnorm per 1 januari 2015 – modal back shift, forse investeringen (2 tot 3 mln. € per schip) - CO2 – dreiging van Europese maatregelen ipv IMO, voorkeur voor heffing ipv emissiehandelsysteem - Ballastwater – grote technische onzekerheden, forse investeringen (2 tot 5 mln. € per schip) - Mogelijke strenge stikstofnormering Oostzee en Noordzee - Onderwatergeluid, black carbon, fijnstof Etc., etc. Milieu-issues

13 - Verder verbeteren milieuprestaties, met behoud van concurrentiekracht Europees en mondiaal - Houd rekening met integrale effecten van het stapelen van milieu- eisen - Voor veel aanscherping lijkt noodzaak niet te bestaan (lucht al veel schoner en fors onder EU-normen voor zwavel en stikstof) - Impact assessments voor goed onderzoek economische effecten voorgenomen milieu-eisen – laat sterk te wensen over KVNR-standpunt

14 Milieudoelstellingen KVNR Groen en krachtig varen 1. In 2050 is het emissieloos zeeschip realiteit 2. Vanaf 2020 groeit de zeevaart CO2-neutraal 3. In 2050 is CO2-reductie met 50% bereikt ten opzichte van 2020

15 Scheepvaart meest efficiënt voor CO2 - CO2-emissie zeescheepvaart thans 2,7% van de totale mondiale emissie

16 Reders blijven pro-actief - Groen varen biedt kansen voor de Nederlandse zeevaart - Investeren in schone schepen loont. Minder brandstofverbruik betekent minder kosten voor reders en dat is goed voor de concurrentiepositie én het milieu - High tech innovaties en onorthodoxe ontwerpen

17 Stena Line: walstroom

18 Anthony Veder: vervoeren van èn varen op schone brandstof

19 KOTUG: hybride sleepboot

20 Spliethoff - gaswassen op zee met scrubber

21 Vroon: offshore wind, innovatief bouwen

22 HAL: Internationaal bekroond tot schone rederij - 5 sterren rederij - strengste ISO14001-normen voor behoud eco-systemen - laagzwavelige brandstof - hergebruik restwarmte Etc etc


Download ppt "The Dutch flag, so what? 21 juni 2014 Tineke Netelenbos."

Verwante presentaties


Ads door Google