De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Chronische pijn bij ouderen Lies Vissers Lies De Waele.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Chronische pijn bij ouderen Lies Vissers Lies De Waele."— Transcript van de presentatie:

1 Chronische pijn bij ouderen Lies Vissers Lies De Waele

2 2 Gewijzigde farmacokinetiek bij ouderen Absorptie Distributie Distributie Metabolisatie Eliminatie

3 3  ↓ gastrointestinale motiliteit/peristaltiek  ↑ percentage vetweefsel → ↓ lichaamswater veranderde distributie GM  ↓ levermetabolisme  ↓ volume lever met leeftijd  ↓ fase I reacties  ↓doorbloeding  ↓ nierfunctie → ↓ excretie (wateropl) GM  CZS  ↓ speekselsecretie: ! GM met anticholinerg effect  Polyfarmacie!!

4 4 Overzicht  Paracetamol  NSAIDS  Opioïden  Zwak  Sterk  Geneesmiddelen bij neuropathische pijn

5 5 PARACETAMOL  Niet anti – inflammatoir  Veilig(er)  Nevenwerkingen  LEVER  > 4 g / dag CAVE > 10 g / dag mort.  Ouderen?  Geen dosis aanpassing

6 6 Paracetamol  RISICOGROEPEN  Polymorfismen  Hepatitis  Alcoholici  Barbituraten en anti-epileptica  Nierinsufficiëntie  Dosisaanpassingen?  50 % tot max. 75 %  Creatinineklaring > 50 ml/min interval: 4 uur 10 < kl < 50 ml/min interval: 6 uur kl < 10 ml/min interval: 8 uur

7 7 NSAIDs  Meeste NSAIDs inhiberen COX-1 + COX-2 mate van inhibite COX-1 versus COX-2 varieert  anti-inflammatoire activiteit < COX-2 inhibitie  ongewenste bijwerkingen vooral door COX-1 inhibitie → COX-2 inhibitoren (minder maagtoxiciteit)

8 8 NSAIDS: nevenwerkingen

9 9 NSAID: nier  Glomerulaire filtratie renale insufficiëntie → compensatoire ↑ vasodilaterende PG → behoud renale perfusie en GFR → NSAID: ↓ GFR  Natriurese PGE2 = natriuretisch → NSAID: Na- en H2O-retentie  Renine secretie ↓ door NSAID → kan hyper-K uitlokken

10 10 NSAIDS: nevenwerkingen

11 11 NSAID: GI preventie  Bij hoog-risico patiënten  Leeftijd = significante risicofactor voor GI- nevenwerkingen > 60 jaar: PPI associëren  Antacida of H 2 -receptor antagonisten ≠ effectief  Therapietrouw PPI = probleem  Zelfmedicatie bij ouderen  Risico op GI bloedingen: piroxicam, ketolorac > diclofenac, naproxen, indomethacine > ibuprofen

12 12 NSAID: nevenwerkingen  NSAID: ↓ TxA2 productie → anti-aggregerend  CAVE antitrombotische middelen Vb : Coumarinederivaten → verdringing van plasma-eiwitten + farmacodynamische interactie

13 Stofnaamvb merknaamT maxeiwitbdghalfwaardetijdGInierencardiotoxlever aceclofenacBiofenac1,25 - 3 u> 99 %4 u diclofenacVoltaren1 - 3 u> 99 %1 - 2 u ibuprofenBrufen1 - 2 u99%ong. 2 u ketoprofenBi-Rofenid0,5 u - 2 u99%ong. 2 u naproxenApranax2 - 4 u99%12 - 15 u meloxicamMobic99%20 u piroxicamFeldene3 - 5 u99%35 - 70 u tenoxicamTilcotil1 - 2 u99%72 u celecoxibCelebrex2 - 3 u97%8 - 12 u etoricoxibArcoxia1 u92%22 u MEER KANS OP NEVENWERKING MINDER KANS OP NEVENWERKING GEEN MEERWAARDE TOV NSAIDS

14 14 NSAID: topisch gebruik Safety and Efficacy of Topical Diclofenac Sodium Gel for Knee Osteoarthritis in Elderly and Younger Patients Pooled Data from Three Randomised, Double-Blind, Parallel-Group, Placebo-Controlled, Multicentre Trials Herbert S.B. Baraf, F. Michael Gloth, H. Richard Barthel, Morris S. Gold and Roy D. Altman Drugs Aging 2011;28(1):27-40  Diclofenac 1% gel = Voltaren emulgel ® : effectief en veilig bij volwassenen (onafh v leeftijd)  Meest voorkomende nevenwerking: dermatitis op aanbrengplaats  Fastum ®

15 15 Opioïden  Zwakke opioïden  Codeïne  Synergisme met paracetamol (Dafalgan codeïne ® )  Tramadol  Veel nevenwerkingen  Acute pijn: 100 mg tramadol < 1g paracetamol + 60 mg codeïne, 600 mg ibuprofen, 5Omg diclofenac  Chronische pijn: 100 mg tramadol ≅ 1g paracetamol + 60 mg codeïne  Nier- en leverfalen: Dosis ↓ en interval ↑  CAVE: retardpreparaten

16 16 Zwakke opioïden  CYP 2D6  Codeïne en tramadol = substraten CYP2D6  Omzetting in actieve metaboliet (prodrugs)  Inhibitor CYP2D6 (  + inducer)  Voorkeur? : Paracetamol + Codeïne sterke + zwakke opioïden

17 17 Opioïden  Sterke opioïden  Morfine = prototype (MS Contin ®, MS Direct ® )  Alternatieven :  Hydromorfone (Palladone immidiate/ slow release ® )  Oxycodone (OxyNorm ®, Oxycontin ® )  Meerwaarde?  Transdermaal:  Fentanyl (Durogesic ® )  Buprenorfine (Transtec ® )

18 18 StofnaamstartduurT max Eiwit binding T1/2 Buprenorfine (Temgesic, Transtec) SL 90 min 96% 20-25u TTS 57-59u CodeinePO30-40min4-6u1-2u2-4u Fentanyl (Durogesic) TTS12-24u48-72u 20-27u na Verw 84%1-4u Hydromorfon (Palladone) PO30 min IR: 4u SR: 12u 90-120 min8-19%2-3u Methadon (Mephenon) PO30-60 min4-6u1,5-2u 71-87% 15u chron gebr 25u IV10-20 min 3-4u 6-8u (na herh toed) 1-2u12-150u Morfine (MSDirect) (MSContin) PO 3-6u60-120 min 35% 3-6u bij NI: 41-141u IV 10-30min3-4u 30-60 min IM15-30 min Oxycodon (Oxycontin, Oxynorm) PO SR: 3-6u CR: 8-12u 60 min45%2-3u Tramadol (Contramal, Tradonal) PO1u6-8u1-2u20%6u

19 19 Stofnaamobstipatie Cardio toxiciteit ademenh depressie Bij nier falen Bij lever falen Knippen Buprenorfine (Temgesic, Transtec) ± dosis behouden ↓dosis OK Codeine ↓dosis ↓dosis/ ↑interval Fentanyl (Durogesic) ↓dosis OK Hydromorfon (Palladone) ↓dosis Methadon (Mephenon) ↓dosis = dosis Morfine (MSDirect) (MSContin) ↓dosis Oxycodon (Oxycontin, Oxynorm) ↓dosis Tramadol (Contramal, Tradonal) ↓dosis/ ↑interval MEER KANS OP NEVENWERKING MINDER KANS OP NEVENWERKING

20 20 Opioïden  Opioïden hebben niet dezelfde sterkte en biologische beschikbaarheid → bij overschakeling van het ene naar het andere opioïd: ↓ dosis met 25-50%  Steeds: Retardpreparaat + snelwerkend preparaat (doorbraakpijn) + laxativum  Retardpreparaten om de 12u (≠ 2x/d)  Vervanging retardpreparaat door pleister: nog 1 à 2 keer doorgeven

21 21 Targinact ®  = 5 mg oxycodon + 2,5 mg naloxon Naloxon: lokaal effect thv de darmreceptoren ↓ obstipatie meerwaarde niet aangetoond Oxycontin 5 mg 2x/dag + Duphalac 1x/dag Prijs dagbehandeling (euro)ten laste van ziekenhuisten laste van patiënt 0,860,44540,4146 Oxycontin 5 mg 2x/dag + Movicol 1x/dag Prijs dagbehandeling (euro)ten laste van ziekenhuisten laste van patiënt 0,93630,44540,4909 Targinact 5/2,5 mg 2x/dag Prijs dagbehandeling (euro)ten laste van ziekenhuisten laste van patiënt 1,03520

22 22 Omzettingstabel opioïden Oraal morfineTD fentanyl- dosis (mg/24u)(mg/h) <13512,5 of 25 135-22450 225-31475 315-404100 405-494125 495-584150 585-674175 675-764200 765-854225 855-944250 945-1034275 1035-1124300 GMEQUIANALGETISCHE DOSIS IMPO Morfine1030(bij herhaalde toediening)** Morfine1060 (bij eenmalige of intermittente toediening Hydromorfone1,57,5 Methadon1020 Oxycodone1530 Levorfanol24 Oxymorfone110 (rectaal) Diamorfone560 Pethidine74- Codeïne130200 Buprenorfine0,40,8 (sublinguaal) Tramadol300

23 23 Neuropathische pijn  Pijnlijke diabetische neuropathie TCA zoals amitriptyline of nortriptyline indien niet: gabapentine of duloxetine  Postherpetische neuralgie TCA zoals amitriptyline of nortriptyline indien niet: gabapentine of duloxetine  Trigeminusneuralgie carbamazepine

24 24 Take Home  Start met laagste effectieve dosis  Paracetamol = 1 e keuze  NSAIDs liever niet ibuprofen voorkeur > 60j + ppi  Topische NSAIDs: Voltaren Emulgel ®  Zwakke opioïden : Dafalgan Codeïne ®  Sterke opioïden: MS Contin ®, MS Direct ®

25 25 Referenties  Davis MP, Srivastava M. Demographics, Assessment and Management of Pain in the Elderly. Drugs and aging 2003: 20 (1): 23-57  American Geriatrics Society. Pharmacological Management of Persistent Pain in Older Persons. JAGS 2009: 57: 1331-1346  Gianni W, Ceci M, Bustacchini S, et al. Opioids for the Treatment of Chronic Non-Cancer Pain in Older People. Drugs and aging 2009: 26 (1): 63-73  Haasum Y, Fastbom J, Fratiglioni L, et al. Pain Treatment in Elderly Persons With and Without Dementia. Drugs and aging 2011: 28 (4): 283-293  Solomon D, Rassen J, Glyn R, et al. The Comparative Safety of Analgesics in older Adults With Arthritis. Arch Intern Med 2010: 170 (22): 1968-1978  Lanas A, Ferrandez A. Inappropiate Prevention of NSAID-Induced Gastrointestinal Events Among Long-Term Users in the Elderly. Drugs Aging 2007; 24(2):121-131  WZC formularium: http://www.farmaka.be/home.php?usub=24&nav=2&lang=be_NL http://www.farmaka.be/home.php?usub=24&nav=2&lang=be_NL  Gecommentarieerd Geneesmiddelen Formularium: http://www.bcfi.betp://www.bcfi.be  Clinical Pharmacology: http://www.clinicalpharmacology.comhttp://www.clinicalpharmacology.com  UpToDate: http://www.uptodate.com/indexhttp://www.uptodate.com/index  Farmamozaïek: http://www.farmamozaiek.be/farmamozaiek/  Farmacotherapeutisch Kompas: http://www.fk.cvz.nl/


Download ppt "Chronische pijn bij ouderen Lies Vissers Lies De Waele."

Verwante presentaties


Ads door Google