De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Conferentie taal en rekenen - Instruct Actuele ontwikkelingen 28 november 2013 Alet van Leeuwen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Conferentie taal en rekenen - Instruct Actuele ontwikkelingen 28 november 2013 Alet van Leeuwen."— Transcript van de presentatie:

1 Conferentie taal en rekenen - Instruct Actuele ontwikkelingen 28 november 2013 Alet van Leeuwen

2 Onderwerpen Rol en taak Steunpunt taal en rekenen mbo Activiteiten van Steunpunt mbo Implementatie referentieniveaus Dyscalculie en ernstige rekenproblemen Masterplan Dyscalculie Bijeenkomsten Steunpunt mbo Voorbeelden van producten en diensten Overig nieuws

3 Steunpunt taal en rekenen mbo Steun in de rug Steunpunt taal en rekenen - initiatief van OCW Steuntje in de rug voor scholen Helpdesk – afgelopen jaar meer dan 1.500 vragen beantwoord Servicedocumenten Kennisdeling – bijeenkomsten en netwerken Producten en diensten door derden laten ontwikkelen ‘Radarfunctie’ voor OCW Presentaties Tijdelijk karakter www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl info@steunpuntmbo.nl www.steunpunttaalenrekenenmbo.nl

4 Implementatie referentieniveaus Basisonderwijs -> lichte stijging Cito-resultaten Vo en mbo – Nederlands: invoering op schema Alleen mbo 2 en mbo 4 nog resp. 31% en 38% onvoldoende. – Rekenen: extra inzet noodzakelijk Op havo en vmbo resp. 72%, 77% (bb) en 68% (gl/tl) onvoldoende Op mbo 2: 66% onvoldoende, mbo 3: 43% onvoldoende en mbo 4: 74% onvoldoende

5 Implementatie referentieniveaus Verwachte positieve factoren – meetellen van de cijfers voor diplomering – maatregelen ter verbetering van de toegankelijkheid van de rekentoetsen (CvE) – verbetering van de kwaliteit van het rekenonderwijs.

6 Implementatie referentieniveaus Overige maatregelen m.b.t. rekenen – Meer tijd en passende aanpak voor vmbo – Intensiveringstraject rekenen – Gesprek met lerarenopleidingen over nascholingsaanbod – Voorbeeldexamens CvE – Rapportage op domeinen – Onderzoek inspectie op vo m.b.t. bestrijden rekenachterstanden

7 Implementatie referentieniveaus (Vervolg) – Aanpassingen in de toetsen toetslengte in het vo maakbaarheid in het mbo – Vmbo-bb: naast differentiatie in becijfering, ook differentiatie in toetsopgaven – Eventueel passende maatregelen voor mbo 2 in 2014 – Invoering niveau 3S in vwo: besluit medio 2014

8 Dyscalculie Aangepaste examinering (onderzoek HU) – lagere exameneisen – rekenmachine – formule- of rekenkaart Zorgvuldig toelatingsbeleid – aantoonbaar vastgelopen – wel rekenonderwijs Gevolgen voor vervolgonderwijs zie verder www.examenbladmbo.nl.www.examenbladmbo.nl

9 Masterplan Dyscalculie* 2013: conferenties: 12 december – Masterplan Dyscalculie in Bunnik website masterplan dyscalculie 2014: handreikingen e.d. bij protocol ERWD en verdiepingsconferenties * ook ernstige rekenproblemen

10 Steunpunt taal en rekenen mbo bijeenkomsten Voorbeelden van activiteiten en bijeenkomsten Rekenconferentie – 11 maart 2014 Netwerk contactpersonen COE Rekennetwerken

11 Steunpunt taal en rekenen mbo producten Voorbeelden van producten en diensten Portaal taal en rekenen Voorbeeldexamens Nederlands – instellingsexamens Voorbeeldexamens moderne vreemde talen Lezen in mbo Websites:

12 Overig nieuws Bijeenkomst Examinering taal en rekenen en de entree- opleidingen Verlenging Regeling intensivering Nederlands en rekenen Geleidelijke invoering examinering Engels mbo 4 Rapportage onderzoek ICE – Het streefniveau voorbij

13


Download ppt "Conferentie taal en rekenen - Instruct Actuele ontwikkelingen 28 november 2013 Alet van Leeuwen."

Verwante presentaties


Ads door Google