De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES even voorstellen 3 partners proces; nieuwe samenwerking expeditie ruimte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES even voorstellen 3 partners proces; nieuwe samenwerking expeditie ruimte."— Transcript van de presentatie:

1 MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES even voorstellen 3 partners proces; nieuwe samenwerking expeditie ruimte

2 INHOUD doelstelling project naar een nieuwe samenwerking bevindingen stellingen vervolg

3 DOELSTELLING Het respecteren van cultureel erfgoed en overige kernkwaliteiten gegeven dynamiek grondgebonden landbouwontwikkelingen

4 DOELSTELLING Nieuwe samenwerking: samen tot instrumenten en rolinvulling komen. o inzetten van cultuurhistorisch onderzoek o ontwerpende aanpak op 3 schaalniveaus o komen tot ontwikkelingen die dmv dialoog draagvlak en meerwaarde hebben; LLTL

5 SUBDOELSTELLINGEN Met de bedoeling te oefenen met dynamisch voorraadbeheer. uiteindelijk te komen tot sneller en beter resultaat.

6 SAMEN AAN TAFEL SPELREGELS NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING

7 bestaande casus nieuwe casus aanvraag programma is een gegeven onvoldoende zicht in elkaars belangen sectorale kennis sectorale opdracht beleidscriteria ruimtelijke kwaliteit onderbelicht ambitie sober en doelmatig aanpak niet voor iedereen helder standaardoplossingen onderzoeksvraag programma irt omgeving inzicht in elkaars belangen delen van kennis integrale opdracht criteria gezamenlijk opstellen kernkwaliteiten uitgelicht ambitie kwaliteit die haalbaar is plan van aanpak maatwerk NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING

8 bestaande casus nieuwe casus Luisteren & leren Tekenen & rekenen Afwegen & kiezen Luisteren & leren Tekenen & rekenen Afwegen & kiezen Luisteren & leren Tekenen & rekenen Afwegen & kiezen Go/NoGo eendimensionaal Proces op 3 schaalniveaus: Luisteren & leren Tekenen & rekenen Afwegen & kiezen Dialoog met omgeving Go or NoGo NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING

9 de overheid moet meer inzicht krijgen in de bedrijfsvoering van het agrarische bedrijf (kennis!) bedrijfseconomische belangen op tafel, belangen gezien en gewaardeerd beter in de afweging betrokken (bijv) zelf kritisch vermogen ontwikkelen om te bevragen BEVINDING NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING

10 Iedere boer bepaalt de richting van de ontwikkeling van zijn bedrijf. Dit gegeven wordt bekeken in het licht van de bredere integrale belangen van het Nationaal Landschap Zuid-Limburg. NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING STELLING

11 Alle betrokken partijen moeten bereid zijn breder te willen kijken dan alleen het eigen bedrijfs- of sectorbelang verschillende werelden/ andere taal. bijv: cultuurhistorica/ambtenaar BEVINDING NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING

12 Partijen moeten de wil hebben om de ‘wereld’ van de ander te begrijpen: die van de boer, markt en regels en die van de overheid met een veelheid aan belangen NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING BEVINDING

13 Bij een ontwikkelingsvraag moeten meerdere belangen gewogen worden, m.a.w. er moet een integrale maatschappelijke afweging gemaakt worden. NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING BEVINDING

14 integrale maatschappelijke afweging resultaat idealiter voor alle partijen acceptabel; wenselijk om met dat besef te starten soms water bij de wijn dat vraagt om respect voor elkaar en om het krijgen van vertrouwen in elkaar dat vraagt om het zoeken naar een oplossing die goed is voor jezelf, maar die dat ook is voor de ander dat vergt in de breedte zoeken naar mogelijkheden en alternatieven BEVINDING NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING

15 Nationaal Landschap = 3 sterren landschap Vgl bruiloft van je dochter geen confectiepak maar maatpak NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING OPGAVE

16 Extra kosten voor ruimtelijke kwaliteit van initiatief en omgeving verdelen we eerlijk! NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING STELLING

17 Partijen moeten aan de voorzijde instemmen met een proces waarbij alle partijen vanaf het begin aan tafel zitten en waarin een brede afweging gemaakt wordt helderheid over rollen en randvoorwaarden niet de discussie achteraf nog eens overdoen; betekenis voor de Kwaliteitscommissie NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING BEVINDINGEN Het is wenselijk een onafhankelijk procesbegeleider te hebben; - geen inhoudelijke inbreng - taak: inhoud en betekenis van alle belangen op tafel en proces goed doorlopen

18 Nieuwe samenwerking op basis van gezamenlijk en integraal ontwerpen en dialoog voeren (verbindend onderhandelen) aan de voorkant van een ontwikkeling is kansrijker voor alle belangen dan sectoraal toetsen aan de achterkant. helderheid vooraf over proces, randvoorwaarden en rollen organiseren van kennis NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING STELLING

19 NAAR EEN NIEUWE SAMENWERKING VERVOLG


Download ppt "MODERN BOEREN OP OUDE HOEVES even voorstellen 3 partners proces; nieuwe samenwerking expeditie ruimte."

Verwante presentaties


Ads door Google