De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal Water Model – wat is het is en waarvoor is het te gebruiken? Mark Bruinsma / Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal Water Model – wat is het is en waarvoor is het te gebruiken? Mark Bruinsma / Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)"— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal Water Model – wat is het is en waarvoor is het te gebruiken? Mark Bruinsma / Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)

2 Nationaal Water Model Houdt Nederland leefbaar voor de toekomst Prognoses voor: Waterveiligheid Zoetwaterverdeling

3 Rijkswaterstaat Maatschappelijke thema’s

4 Rijkswaterstaat Basis Nationaal Water Model ligt bij het Deltamodel (2013) voor het Deltaprogramma -onvoldoende samenhang tussen modellen -onvolledig voor besluitvorming 4

5 Rijkswaterstaat Waarom een Nationaal Water Model? Komende jaren gebruiken verschillende projecten en beleidsprogramma’s de waterbeweging van Nederland (Deltaprogramma, mestwetgeving, stroomgebiedsbeheerplannen, VONK, temp. Water, enz.) Leveren van uniformiteit en consistentie

6 Rijkswaterstaat Wat is het Nationaal Water Model? 6 Landelijke consistente invoer (klimaatscenario’s en data) WaterveiligheidWaterverdelingWaterkwaliteit Waterbeweging Hoogte waterkering Grond- en oppervlaktewater- beweging Waterbeweging Effectmodules: landbouw, scheepvaart, natuur (ecologie), kosten dijkaanleg Stoftransport- en uitspoeling Prognoses (open data)

7 Rijkswaterstaat 7

8 Wat kun je met de basisprognoses 2016? De basisprognoses 2016 maken het gevolg van klimaatverandering op de waterstanden en waterverdeling inzichtelijk. Daarnaast zijn ze te gebruiken voor het in beeld brengen van: De in de toekomst benodigde dijkhoogtes in Nederland De toekomstige waterverdeling in Nederland Het toekomstig tekort aan koelwater Effect van vermesting Effect op beheer en onderhoud van de natte kunstwerken van RWS Gevolgen voor de landbouw Zoutindringing Et cetera

9 Rijkswaterstaat Voorbeeld: toepassing voor veiligheid 9

10 Rijkswaterstaat Voorbeeld: toepassing voor waterverdeling en watertekorten

11 Rijkswaterstaat 11 Voorbeeld: effect klimaat op grondwaterstanden

12 Rijkswaterstaat Wanneer komen de basisprognoses beschikbaar? 2 e kwartaal beschikbaar –Betrouwbaar –Centraal toegankelijk via open data Waar: via https://data.overheid.nl/

13 Rijkswaterstaat Vragen? 13


Download ppt "Nationaal Water Model – wat is het is en waarvoor is het te gebruiken? Mark Bruinsma / Jeroen Ligtenberg (Rijkswaterstaat)"

Verwante presentaties


Ads door Google