De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Participatiewet -Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - Wet Werk en Bijstand (WWB) - Wajong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Participatiewet -Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - Wet Werk en Bijstand (WWB) - Wajong."— Transcript van de presentatie:

1 Participatiewet -Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - Wet Werk en Bijstand (WWB) - Wajong

2 Waarom? Eén regeling “onderkant van de arbeidsmarkt” Participatiesamenleving (i.c. arbeidsparticipatie) Bezuiniging Landelijke afspraken

3 Huidige situatie WSW: verplichting mensen met arbeidshandicap die daarvoor zijn geïndiceerd aan werk te helpen WWB: ondersteunen bij het vinden van werk en inkomen voor mensen met niet zelfstandig in een eigen inkomen kunnen voorzien Wajong: wordt volledig uitgevoerd door UWV Regionale ontwikkelingen

4 Nieuwe situatie WSW instroom vervalt Beschut werken: - i.o.m. regionale werkbedrijf oppakken - UWV indiceert beschut werken - landelijke afspraak: 30.000 beschut (is ca. 25 % zittende WSW-bestand) - koppeling met dagbesteding ligt voor de hand WWB: instroom groeit, omdat WSW en Wajong (in geval van gedeeltelijke arbeidsgeschiktheid) zijn afgesloten

5 Nieuwe situatie (2) Wajong: alleen voor duurzaam arbeidsongeschikten (< 20 % loonvorming) Regionaal: RPA doorontwikkelen tot Regionaal Werkbedrijf Participatiewet: - SW herstructurering - Werkgeversdienstverlening

6 Cijfers doelgroep? Vormen van ondersteuningAantallen WWB (incl. IOAW/IOAZ)85 (96) WSW53 Wajong171

7 Financiën Gebundelde uitkering: € 1.406.385 Participatie (incl. educatie): € 114.686 WSW (incl. bijdrage in tekort Reestmond: € 1.361.804 (€ 1.564.804)

8 Financiën (2) Regionale vergelijking (cijfers 2014) Staphorst: € 3.085.875 Zwartewaterland: € 4.549.773 Westerveld: € 8.072.188 Meppel: € 20.237.270 Steenwijkerland: € 23.205.101 Mei-circulaire

9 Vragen voor 01-01-2015 Blijven we zelf verantwoordelijk voor reïntegratie? Hoe organiseren we de Werkgeversdienstverlening? Toekomst Reestmond Verbinding beschut werk en dagbesteding Regels rond beschut werken Regionale afspraken over bepalen arbeidscapaciteit en loonwaarde Vormgeven loonkostensubsidie (pilot?) Voldoende zicht op beschikbare vrijwilligersfuncties T.b.v. integraliteit participatie koppelen aan zorgteam

10 Welke stappen moet de raad zetten? Besluiten over: -Toegang tot de voorziening (mei/juni) -Beleid Participatiewet-incl. toekomst Reestmond (september-oktober) -Beleid Tegenprestatie (oktober) -Participatiewetverordeningen:o.a. reïntegratie verordening en maatregelenverordening (november) -Vrijwilligersbeleid (oktober-november)

11 Vragen


Download ppt "Participatiewet -Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) - Wet Werk en Bijstand (WWB) - Wajong."

Verwante presentaties


Ads door Google