De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de Algemene Informatieavond. 22-09-2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de Algemene Informatieavond. 22-09-2014."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom op de Algemene Informatieavond. 22-09-2014

2 Spoorboekje: 19.00Inloop met koffie/thee 19.15Centraal gedeelte 20.15Informatie in de groepen 21.00Sluiting 2

3 Mededelingen van de school/MR/OR Transfers leerlingen t.b.v. therapieën Sophia Ontwikkelingsperspectieven en de rol van de ouder Buitenschools sportaanbod Schoolgids ‘14-’15 Rondvraag Centraal gedeelte: 3

4 Mededelingen School: Voorstellen: Karin Nijhuis, zorgcoördinator SO Anissa Abed, docent VSO Mededelingen Medezeggenschapsraad: 2 Vacatures oudergeleding van de MR Aanmeldingen welkom (Amy Wassing/Erwin van Crugten) Mededelingen Ouderraad: Aanmeldingen welkom (Shereeta Rosheuvel/Anke Hartog) Herinnering aan voldoen ouderbijdrage 4

5 Evaluatie transfers leerlingen t.b.v. therapieën Klaasjan van Haastrecht/Sophia Revalidatie 5

6 Ontwikkelingsperspectieven en de rol van de ouder Ben van den Broek 6

7 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF 7

8 WETTELIJK De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast na op overeenstemming gericht overleg met de ouders De school gebruikt een samenhangend systeem van (genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes De school stelt bij plaatsing voor iedere leerling binnen zes weken een ontwikkelingsperspectief vast na op overeenstemming gericht overleg met de ouders De school gebruikt een samenhangend systeem van (genormeerde) instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties van de leerlingen De school volgt of de leerlingen zich ontwikkelen conform het ontwikkelingsperspectief en maakt naar aanleiding hiervan beredeneerde keuzes 8

9 Thema Opbrengstgerichtheid: invoering ontwikkelingsperspectief WAS Handelingsplan Elk schooljaar in overeenstemming met ouders, jaarlijkse evaluatie ook rapportageplicht vorderingen IS Ontwikkelingsperspectief Bevoegd gezag na advies van de CVB en na overleg ouders. Evaluatie tenminste éénmaal per jaar met ouders/leerling. OPP: inschatting ontw.mogelijkheden verbinden instroom - en verwacht uitstroomniveau. Voortgangsrapportage School rapporteert over de vorderingen vd de leerlingen aan de ouders/verzorgers Voortgangsregistratie Een voortgangsregistratie (LVS) is daarbij verplicht. 9

10 UITGANGSPUNTEN OPP Middel en geen doel Inspanningsverplichting Ambitieus Gericht op opbrengsten Geen resultaatverplichting In de tijd geformuleerd Meetbaar/toetsbaar Vergelijkbaar (intern en extern) Beïnvloedbaar Dynamisch document Middel en geen doel Inspanningsverplichting Ambitieus Gericht op opbrengsten Geen resultaatverplichting In de tijd geformuleerd Meetbaar/toetsbaar Vergelijkbaar (intern en extern) Beïnvloedbaar Dynamisch document 10

11 Thema Doorstroomleeftijd, verblijfsduur en onderwijstijd Thema Doorstroomleeftijd, verblijfsduur en onderwijstijd WAS Maximum leeftijd De leeftijd waarop de leerling het speciaal onderwijs én het voortgezet speciaal onderwijs moet verlaten is (behoudens verlenging) 20 jaar. IS Doorstroomleeftijd SO: 14 jaar. Vervolg: VSO-school of VO-school VSO: 20 jaar Het OPP vd leerling bepaalt in welk uitstroomprofiel de leerling wordt geplaatst. Uitstroomprofielen : 1.VERVOLGONDERWIJS, 1.ARBEIDSMARKTGERICHT 1.DAGBESTEDING. 11

12 ONTWIKKELINGSPERSPECTIEF: WAT Uitstroomniveau o.b.v.: Leerpotentieel (Opbouw intelligentie), Leervorderingen. Protectieve en Belemmerende factoren in kind, gezin en school. Leerrendementsverwachting per vakgebied a.d.h.v.toetsafnames. Op basis van deze resultaten wordt een conclusie getrokken met verwijzing naar de bijhorende leerroute met bijhorend arrangement. Uitstroomniveau o.b.v.: Leerpotentieel (Opbouw intelligentie), Leervorderingen. Protectieve en Belemmerende factoren in kind, gezin en school. Leerrendementsverwachting per vakgebied a.d.h.v.toetsafnames. Op basis van deze resultaten wordt een conclusie getrokken met verwijzing naar de bijhorende leerroute met bijhorend arrangement. 12

13 WERKEN MET OPP Vertalen Ontwikkelingsperspectief (lange termijn) naar Onderwijsbehoeften (korte termijn) Vertalen Ontwikkelingsperspectief (lange termijn) naar Onderwijsbehoeften (korte termijn) Nieuwe leerling : OPP => gegevens vd verwijzende school of eigen testgegevens: startprofiel. Leerlingen met DL < 30: OPP met leerdoelen voor het eerstvolgende schooljaar en een uitstroomperspectief Leerlingen met DL >30 : OPP met leerrendementsverwachtingen tot overstap V(S)O en een uitstroomperspectief Nieuwe leerling : OPP => gegevens vd verwijzende school of eigen testgegevens: startprofiel. Leerlingen met DL < 30: OPP met leerdoelen voor het eerstvolgende schooljaar en een uitstroomperspectief Leerlingen met DL >30 : OPP met leerrendementsverwachtingen tot overstap V(S)O en een uitstroomperspectief VSO Leerlingen Onderbouw : OPP met leerrendementsverwachtingen tot sector-/ profielkeuze incl. uitstroomprofiel VSO Leerlingen Bovenbouw: OPP met leerrendementsverwachtingen per vakgebied tot Examens en uitstroomprofiel VSO Leerlingen Onderbouw : OPP met leerrendementsverwachtingen tot sector-/ profielkeuze incl. uitstroomprofiel VSO Leerlingen Bovenbouw: OPP met leerrendementsverwachtingen per vakgebied tot Examens en uitstroomprofiel 13

14 OPP - DE PIRAMIDE (V)SO LG /LZ Algemene gegevens Medische diagnose & Cognitieve capaciteiten Protectieve factoren Leerbelemmerende factoren Besteding onderwijstijd School & Groepsverloop & Schoolvorderingen Ontwikkelingsprofiel Ontwikkelingsperspectief & Verwacht Uitstroomprofiel Algemene gegevens Medische diagnose & Cognitieve capaciteiten Protectieve factoren Leerbelemmerende factoren Besteding onderwijstijd School & Groepsverloop & Schoolvorderingen Ontwikkelingsprofiel Ontwikkelingsperspectief & Verwacht Uitstroomprofiel 14

15 SO 15

16 SO > DL 30 16

17 VSO 17

18 Buitenschools sportaanbod Patricia de Haan 18

19 DE PIRAMIDE SPORTEN

20 20

21 SPORTEN OP DE PIRAMIDE 2 keer per week gymles 1 keer met de groep (heterogene groepen) 1 keer op niveau (homogene groepen) Zwemles op maat Naschoolse sporten 21

22 Naschoolse sporten Maandag 15.00 – 17.00 uur Dinsdag 15.30 – 17.30 uur Woensdag 12.30 – 14.00 uur Donderdag 15.15 – 16.45 uur Vrijdag 15.00 – 16.30 uur 22

23 MAANDAG (1) PERIODE 1: Voetbal -Voor groep 5-8 + VSO -15.00 – 17.00 uur -Trainer Edwin Vurens van SV Erasmus -Cursus duurt tot de kerstvakantie 23

24 MAANDAG (2) PERIODE 1: Dansen -Groep 5-8 + VSO -15.00 – 16.00 uur -Yoram van Splinteren -Cursus duurt tot de kerstvakantie 24

25 DINSDAG LOOPBASKETBAL GROEP 5-8 + VSO GROEP 1: 15.30 – 16.30 UUR GROEP 2: 16.30 – 17.30 UUR LOCATIE: Sportzaal De Kameleon 25

26 BASKETBAL Wedstrijden tegen andere basketbalteams Een professionele wedstrijd bezoeken Uitje ter afsluiting van het seizoen 26

27 WEDSTRIJDENWEDSTRIJDEN 27

28 Woensdag  Periode 1: basketbal  Groep 2 tot en met groep 4/5  Trainer van St4R  12.30 – 14.00 uur  Eerst eten, daarna sporten!!  Cursus duurt tot de kerstvakantie 28

29 Donderdag Badminton i.s.m. BC DKC  Groep 5-8 + VSO  15.15 – 16.00 uur groep 1  16.00 – 16.45 uur groep 2  5 keer per jaar training op de vereniging  NK aangepast badminton 29

30 Vrijdag (Rolstoel)tennis  Groep 5-8 + VSO  15.00 – 15.45 uur groep 1  15.45 – 16.30 uur groep 2  1 keer per periode training op de vereniging 30

31 Sporten periode 2 + 3 Maandag  Periode 2: KameleonSport  Periode 3: Voetbal (SV Erasmus) Woensdag  Periode 2: Honkbal (ADOLakers)  Periode 3: Handbal (SOS Kwieksport) 31

32 De gymsectie!! Dirja, Jennifer, Sanne en Patricia 32

33 Schoolgids ‘14-’15 33

34 Schoolgids ‘14-’15 Eén gids voor SO en VSO: doorgaande lijn. Praktische informatie/verwijzingen naar website Inhoudelijke informatie/verwijzing naar website Uitstroomgegevens ‘12-’13 Feedback op gids per e-mail naar Peter van der Bor 34

35 Rondvraag VSO-ouders: Project Friends to Friends Inge Verhoeven 35


Download ppt "Welkom op de Algemene Informatieavond. 22-09-2014."

Verwante presentaties


Ads door Google