De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 1 Voorontwerp-bestemmingsplan “West III” Inspraakavond 12 juli 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 1 Voorontwerp-bestemmingsplan “West III” Inspraakavond 12 juli 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 1 Voorontwerp-bestemmingsplan “West III” Inspraakavond 12 juli 2007

2 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 2 Doel van de bijeenkomst Officiële inspraak voorontwerp-bestemmingsplan Prijsvraag naamgeving nieuwe wijk Toelichting beeldkwaliteitsplan Mogelijkheid om plan nader te bekijken en vragen te stellen

3 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 3 Betrokken partijen Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig bureau KuiperCompagnons Gebr. Blokland BV Woningstichting Hardinxveld-Giessendam

4 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 4 Typering voorontwerp- bestemmingsplan “West III” Vastleggen van de bestaande situatie langs de Buitendams Juridisch kader scheppen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk Sporthal zit in dit bestemmingsplan, maar discussie daarover vindt plaats in andere procedure Voor zover mogelijk proberen we antwoord te geven op uw andere reacties, maar het is niet de bedoeling om lange ‘discussies’ te voeren over het bestemmingsplan

5 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 5 Prijsvraag naamgeving nieuwe wijk Tientallen inzendingen voor een nieuwe naam Gekeken naar originaliteit en relatie met de ligging en invulling van de nieuwe wijk Na een zorgvuldige afweging heeft het college van burgemeester en wethouders besloten de wijk te noemen:

6 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 6 Inzender: Martijn Koutstaal - Relatie met het blauwe karakter van de wijk - Zoom verwijst naar een groen gebied aan de buitenrand van de kern

7 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 7 Officiële inspraak voorontwerp- bestemmingsplan “West III” Waarvoor dient een bestemmingsplan? Wat is inspraak? Typering voorontwerp-bestemmingsplan “West III” Indienen van uw inspraakreactie

8 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 8 Waarvoor dient een bestemmingsplan? Een bestemmingsplan beschrijft de toegestane gebruiks- en bouwmogelijkheden van percelen Dit is verwoord in een set van voorschriften en een plankaart, die zijn voorzien van een toelichting Een bestemmingsplan gaat ongeveer 10 jaar mee en dient periodiek herzien te worden De herziening van dit bestemmingsplan neemt minimaal anderhalf jaar in beslag

9 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 9 Wat is inspraak? Bij inspraak wordt het voorontwerp- bestemmingsplan voor burgers en instellingen toegelicht U heeft de mogelijkheid uw inspraakreactie kenbaar te maken Dit kan zowel mondeling als schriftelijk Deze inspraakreacties worden van beantwoording voorzien, wat kan leiden tot wijzigingen in het plan

10 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 10 Procedure bestemmingsplan Uw inspraakreacties worden van een beantwoording voorzien Na verwerking hiervan in een ontwerp- bestemmingsplan (waarschijnlijk volgend jaar), zal dit plan opnieuw ter inzage worden gelegd Belanghebbenden en/of inwoners kunnen vervolgens een zienswijze indienen als deze reactie niet of op een juiste wijze in het ontwerp-bestemmingsplan is verwerkt Bestemmingsplan wordt na beantwoording van de zienswijzen door de raad (gewijzigd) vastgesteld

11 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 11 Typering voorontwerp- bestemmingsplan “West III” Vastleggen van de bestaande situatie langs de Buitendams Juridisch kader scheppen voor de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk In het kader van het bestemmingsplan zijn onderzoeken uitgevoerd die dienen aan te tonen dat de ontwikkeling verantwoord is Volgens een nieuwe methodiek die past bij deze tijd Sporthal zit in dit bestemmingsplan, maar discussie daarover vindt plaats in andere procedure

12 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 12 Plankaart

13 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 13 Uw inspraakreactie indienen U heeft nu de mogelijkheid om uw reactie mondeling kenbaar maken U kunt uw inspraakreactie op het voorontwerp- bestemmingsplan ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders

14 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 14 Toelichting beeldkwaliteitsplan door Mevr. M.Propadalo van Kuiper Compagnons

15 Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 15 Slot In de zaal hangen een aantal kaarten die u kunt raadplegen Bij vragen kunt u één van ons aanspreken Voor de liefhebbers is er koffie of thee Hartelijk dank voor uw komst!


Download ppt "Voorontwerp-bestemmingsplan "West III" 1 Voorontwerp-bestemmingsplan “West III” Inspraakavond 12 juli 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google