De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie

2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie2 Structuur van de presentatie 1.Ontwerp opnameprioriteiten minderjarigen 2.Klachtenprocedure zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling 3.Stand van zaken implementatie zorgregie 4.Uw vragen

3 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie3 1. Ontwerp: opnameprioriteiten minderjarigen, thuisbegeleiding en pleegzorg

4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie4 Minderjarigen en zorgregie Overgang naar meerderjarigenzorg: zie afspraken in uitvoeringsrichtlijnen Opnameprioriteiten voor instroom in: Minderjarigenzorg Thuisbegeleiding Pleegzorg Na implementatie ook voor instroom in internaat en semi-internaat niet- schoolgaanden

5 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie5 Uitgangspunt: (vrij) eenduidige toeleiding naar aanbod Uitgangspunt (na vraagverheldering): één of enkele voorzieningen komen in aanmerking Voor/bij registratie: overleg contactpersoon en mogelijke voorzieningen: nagaan dat cliënt effectief in aanmerking komt voor voorziening

6 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie6 Vergelijkbare, maar eenvoudigere procedure Start = uitgeklaarde vraag => zorgvraagregistratie + oplijsten van één of meer concrete aanbieders Overleg met mogelijke opnemers Urgentiecodering volgens dezelfde afspraken (uitvoeringsrichtlijnen)

7 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie7 Minderjarigen: open plaats en opname Registratie / melding van open plaatsen niet verplicht Voorziening kan lijsten trekken van aangemelde kandidaten Opname volgens (vergelijkbare) opnameprioriteiten

8 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie8 Twee prioriteitengroepen Prioriteitengroep 1: Migratievragen Knelpuntdossiers Vragen met een geobjectiveerde UC 1 of 2 en een subjectieve UC 1 of 2 Prioriteitengroep 2: Vragen met geobjectiveerde UC 1, 2 of 3 en subjectieve 3 Vragen met geobjectiveerde UC 3 en subjectieve 1 of 2 Vragen met een urgentiecode –1

9 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie9 Toekomst opnameprioriteiten minderjarigen Aftoesting met Integrale JeugdHulp Implementatie en ondersteuning door aangepaste webapplicatie

10 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie10 2. Klachtenprocedure

11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie11 Klachten zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling: wat? (1) Wat is een klacht? Vermoeden dat dienstverlening tekort geschoten: zorgvraagregistratie (met inbegrip van de toekenningsprocedure van de urgentiecode) zorgbemiddeling

12 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie12 Klachten zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling: wat? (2) Concrete handelwijze Concrete toepassing van de uitvoeringsrichtlijnen ter zake Residuair karakter = geldt enkel als geen andere klachtenprocedure van toepassing is

13 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie13 Klachten zorgvraagregistratie en zorgbemiddeling: wie en hoe? Wie kan een klacht indienen? persoon met een handicap wettelijke vertegenwoordiger vertrouwenspersoon mits schriftelijke goedkeuring Hoe? schriftelijk, elektronisch of mondeling

14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie14 Klachtenprocedure in twee lijnen Belang van informatie om klachten te voorkomen Actief vanaf 1 oktober 2008 Eerste lijn: VAPH – Klachtendienst Tweede lijn: Vlaamse ombudsdienst Contactgegevens bij uitvoeringsrichtlijnen Jaarlijks rapportering

15 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie15 3. Stand van zaken implementatie uitvoeringsrichtlijnen zorgregie

16 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie16 Registratie en bemiddeling Zorgvraagregistratie voortaan via webapplicatie zorgregie (blijft verplicht) Zorgregierapportering Zorgbemiddeling: zie collega’s van het coördinatiepunt en ROG

17 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie17 Urgentiecodering MDT’s gestart vanaf 1 maart 2008 met toekennen nieuwe urgentiecode bij opmaak MDV Lopend actieonderzoek om kwalitatieve toekenning urgentiecode en handleiding Nodig: herscoringsoperatie Verwijzersplatform opgericht

18 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie18 Melden open plaatsen Blijft verplicht voor: Meerderjarigenzorg (behalve thuisbegeleiding en pleegzorg) Internaat Semi-internaat niet-schoolgaanden (+ regionale afspraken) Voortaan via webapplicatie

19 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie19 Opnameprioriteiten (meerderjarigen) Zo veel als mogelijk opnameprioriteiten volgen + PG 1 en 2 samengevoegd Op termijn: geleidelijke overgang: Eerst: migratievragen Daarna: toekenning status knelpuntdossier => Ontkoppelen van de hoogste prioriteitengroep in prioriteitengroepen 1 en 2

20 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie20 Convenanten knelpuntdossiers en prioriteitencommissie Meerderjarigen: toekenningsronde Minderjarigen: integrale benadering (in ontwerp) Prioriteitencommissie: Actief voor: convenanten meerderjarigen, knelpuntdossier na noodsituatie Nog niet actief voor: motivaties bij afwijking prioriteitenregel en behoud urgentiecodering

21 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie21 Protocol noodsituatie Procedure actief sinds 1 september 2008 Provinciale verdeling budgetten Gegarandeerde subsidiëring tot beoordeling coördinator zorgregie Subsidiëring voorlopig via convenanten (cf. omzendbrief 5 december 2008)

22 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie22 Ondersteuning in noodsituatie Specifieke regelgeving voor subsidiëring van de ondersteuning noodsituatie (in ontwerp) Vier modules: woonondersteuning: 80 euro/dag dagbesteding: 60 euro/dag woonondersteuning en dagbesteding: 140 euro/dag ambulante begeleiding: 180 euro/begeleiding

23 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie23 Perspectieven Functie contactpersoon (taak, taakbelasting, garantie voor cliënt) Verdere inhoudelijke verfijning profiel open plaatsen Herscoringsoperatie urgentiecodering (iedereen een urgentiecode op dezelfde basis) Advisering VIPA-buffer Eerste grondige evaluatieronde

24 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie24 4. Uw vragen

25 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie25 Dank voor uw aandacht Contactgegevens coördinatoren zorgregie: Antwerpen: Micheline De Gussem T 0473 95 41 04 E micheline.degussem@vaph.be Limburg: Evi Vangeneugden T 0473 83 86 47 E evi.vangeneugden@vaph.be Oost-Vlaanderen: Lies Ouvry T 0473 95 41 18 E lies.ouvry@vaph.be

26 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie26 Dank voor uw aandacht Contactgegevens coördinatoren zorgregie: Vlaams-Brabant en Brussel: Liesbet Maes T 0473 95 73 13 E liesbet.maes@vaph.be West-Vlaanderen: Marc Sevenhant T 0473 95 41 07 E marc.sevenhant@vaph.be Stafmedewerker zorgregie: Janick Appelmans T 02 225 86 88 E janick.appelmans@vaph.be

27 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie27 Documentatie www.vaph.be www.vaph.be/zorgregie/infosessies/ Medewerker zorgregie: Koen Heuvinck T 02 225 86 36 E koen.heuvinck@vaph.be E zorgregie@vaph.bezorgregie@vaph.be


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap – cel zorgregie1 Zorgregie Informatiesessie, februari 2009 VAPH, cel zorgregie."

Verwante presentaties


Ads door Google