De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Karakter |pagina 1 Kinder- en jeugdpsychiatrie Mw. Irene Koopman Kinder- en jeugdpsychiater Clustermanager Behandelzaken Gelderland.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Karakter |pagina 1 Kinder- en jeugdpsychiatrie Mw. Irene Koopman Kinder- en jeugdpsychiater Clustermanager Behandelzaken Gelderland."— Transcript van de presentatie:

1 © Karakter |pagina 1 Kinder- en jeugdpsychiatrie Mw. Irene Koopman Kinder- en jeugdpsychiater Clustermanager Behandelzaken Gelderland

2 © Karakter |pagina 2 Wat is Kinder- en jeugdpsychiatrie? KJP zorg is onderdeel van de reguliere gezondheidszorg (ZvW en klein deel AWBZ). KJP is een medisch specialisme, waarbij focus is op psychiatrische ziekten op de kinderleeftijd. Ouders en kinderen kunnen bij de KJP terecht na doorverwijzing via de huisarts, collega medisch specialist of via bureau jeugdzorg.

3 © Karakter |pagina 3 Waar wordt KJP zorg aangeboden? Categorale KJP ziekenhuizen (9) KJP als onderdeel van een grotere GGZ instelling Zelfstandig gevestigden

4 © Karakter |pagina 4 Waar hebben we het over in cijfers (Nld)? 2010: 4,5 miljoen 0-18 jr in Nld 5 % heeft psychische problemen leidend tot verstoorde ontwikkeling / dysfunctioneren 2/3 daarvan (140.600 ) ontvangt ggz zorg 96% ambulante zorg, 4 % klinische zorg 93.000 < 12 jaar, meest jongens

5 © Karakter |pagina 5 Teruglopende groei van de zorg (9% in 2008 > 5% in 2009) 2009: wachtlijstreductie (10%), kostenreductie (2%) 500 miljoen jaarlijkse uitgaven aan J-GGZ (totaal budget 2,2 miljard voor zorg voor jeugd) KJP diagnoses: jonge leeftijd ontwikkelingsstoornissen (ADHD, AutismeSpectrumStoornissen); bij toenemende leeftijd vooral angst- en stemmingsstoornissen

6 © Karakter |pagina 6 Wat zijn voorbeelden van psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd? Ontwikkelingsstoornissen: Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD Stemmingsstoornissen: depressie, manisch- depressief Angst- en Dwangstoornissen, Ticstoornissen: Separatieangst, Sociale Fobie, PTSS, Obsessief- Compulsieve Stoornis; Gilles de la Tourette Psychotische Stoornissen: Schizofrenie Eetstoornissen

7 © Karakter |pagina 7 KJP ziektebeelden Erfelijke factor is hoog Interactie met omgevingsfactoren is wisselend Interactie met somatiek is groot (over- en weer)

8 © Karakter |pagina 8 Diagnostiek & behandeling Standaarden en evidence-based zorg Behandelingen (medicamenteus & psychotherapeutisch) : doelmatig op korte en middellange termijn Goed opvoeden blijkt GEEN vervanging voor behandeling en voorkomen van psychiatrische ziekten, ‘toegepaste’ opvoeding kan wel aanvullende waarde hebben

9 © Karakter |pagina 9 Verandering in visie op zorg Juist in de kinder- en jeugdpsychiatrie ▪behandelduur verkorten ▪ambulantisering - behandelen in eigen context - ▪participatie ▪flexibilisering ▪digitalisering

10 © Karakter |pagina 10 Opleiding en wetenschap Excellente kinder- en jeugdpsychiatrie innovatiesamenwerkingEfficiente zorg Kwaliteit opleiding

11 © Karakter |pagina 11 Toekomst voor de kinderpsychiatrie April 2010 ‘Perspectief voor Jeugd en Gezin’ door Min J&G Mei 2010 ‘Toekomstverkenning Jeugdzorg: Jeugdzorg Dichterbij’ door parlementaire werkgroep (ook j-ggz naar gemeente) Regeeraccoord: uitvoering rapport mei 2010. Gevolgen: regie KJP bij gemeenten (2014-2016).

12 © Karakter |pagina 12 Uitdaging voor de KJP Goede regionale afstemming Betere bereikbaarheid, beschikbaarheid in het zorgnetwerk Specialistische zorg snel beschikbaar en niet onnodig ingezet (goede triage voor in het netwerk) Toename kennis en daarmee minder stigmatisering psychiatrische ziekten

13 © Karakter |pagina 13 Risico’s voor KJP deze tijd Bezuinigingen ▪zijschaling (somatische zorg) en opschaling (crisiszorg) ▪schade sector door tempo van kortingen (veerkracht) Overheveling Principiële en praktische knelpunten: ▪Geborgd in de ZVW, individueel recht op (vrije) keuze gezondheidszorg ▪Wet- en regelgeving; WGBO, BOPZ, Wet Kwaliteitszorg Instellingen ▪Kwaliteit / professionaliteit

14 © Karakter |pagina 14 Handige websites voor meer informatie www.ggznederland.nl/jeugd- ggz/jeugdggzinvesteren-in-de- toekomst.visiedoc.pdfwww.ggznederland.nl/jeugd- ggz/jeugdggzinvesteren-in-de- toekomst.visiedoc.pdf www.nvvp.net www.kenniscentrum-kjp.nl


Download ppt "© Karakter |pagina 1 Kinder- en jeugdpsychiatrie Mw. Irene Koopman Kinder- en jeugdpsychiater Clustermanager Behandelzaken Gelderland."

Verwante presentaties


Ads door Google