De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Transformatie/transitie jeugdzorg Zeeland Cora Schout 16 april 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Transformatie/transitie jeugdzorg Zeeland Cora Schout 16 april 2013."— Transcript van de presentatie:

1 Transformatie/transitie jeugdzorg Zeeland Cora Schout 16 april 2013

2 Transitie Jeugdzorg op hoofdlijnen Geen kind buiten spel: alle jeugdigen groeien gezond en veilig op, ontwikkelen hun talenten en doen mee naar vermogen Zorg voor jeugd moet anders en beter Minder versnippering van hulpverlening en minder bureaucratie Snellere en efficiëntere inzet van ondersteuning of hulp is nodig Gemeenten staan dichter bij kind/gezin Gemeenten zijn vanaf 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdzorg Eén wettelijk kader (Wet Zorg voor Jeugd) en één financieringssysteem Transitie gaat gepaard met enorme bezuinigingen

3 Om welke vormen van jeugdzorg gaat het? Bureau Jeugdzorg Zeeland, Raad voor de Kinderbescherming, William Schrikker Zorg & Wonen (landelijk) Emergis, T-care, Juvent, William Schrikker Zorg & Wonen (landelijk), Zeeuwse Gronden Juvent, T-care, Amares (Emergis & Juvent), William Schrikker Zorg & Wonen (landelijk), MEE Zeeland Bureau Jeugdzorg Zeeland, Juvent JeugdzorgPlus (De Vliethoeve): Tender, Korczakschool Bureau Jeugdzorg Zeeland, Raad voor de Kinderscherming

4 Jongeren met ernstigere opvoedingsproblemen (vooral ambulante hulp) Jongeren met ontwikkelingsstoornissen, hechtingsstoornissen, leerstoornissen, aandachts- en gedragsstoornissen (vooral 24-uurs hulp en dagbehandeling) Jongeren met problematiek rondom ouders (vooral pleeggezin) Jongeren met een licht verstandelijke beperking (in verblijf of behandeling) Jongeren die strafbaar gedrag hebben vertoond (jeugdreclassering) Jongeren met psychiatrische problematiek (ggz) Om welke jongeren gaat het op hoofdlijnen?

5 Doelen Zorg voor jeugd beter en goedkoper door gemeenten De druk op gespecialiseerde (dure) zorg verminderen door inzet op preventie en eigen kracht de verkokerde manier van werken binnen de jeugdhulp aanpakken, meer nadruk op integraal werken

6 Stand van zaken Transitiemanagers 13 gemeenten en provincie aangesteld Visiefase is afgerond (mei-september ’12), gemeenteraden hebben ingestemd met de visie Nieuwe conceptwet Zorg voor Jeugd naar Tweede Kamer, na consultatie gemeenten forse wijzigingen doorgevoerd Uitwerkingsfase (vanaf september ’12) Oplevering ontwerp Zorg voor jeugd mei 2013 Vanaf mei 2013 experimenteren met nieuwe zorg voor jeugd

7 Uitwerkingsfase 8 thema’s: 1.Positie van cliënt en pleegouders 2.Opdrachtgeverschap 3.Overgang en overdracht 4.Kwaliteit en monitoring 5.Eén gezin, één plan, één proces 6.Snel, adequaat, vroeg en dichtbij 7.Vorm volgt inhoud en kwaliteit 8.Cultuuromslag en communicatie

8 Lokale aanpak Veilig opgroeien op het dorp: hoe te komen tot een optimale opgroeiomgeving door: Richten op reduceren van probleemgedrag en risicofactoren Gebruik maken van de sterke kanten van het dorp Centra voor Jeugd en Gezin omvormen naar dorpsteams, inclusief onderwijs

9 Aandachtspunten Relatie met andere decentralisaties –AWBZ extramurale zorg en persoonlijke verzorging –Particpatiewet (was: werken naar vermogen) –Passend Onderwijs Het betrekken van de samenleving bij deze opgave

10 Heeft u vragen?


Download ppt "Transformatie/transitie jeugdzorg Zeeland Cora Schout 16 april 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google