De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

(L)VB – Jeugd Naar maatschappelijke participatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "(L)VB – Jeugd Naar maatschappelijke participatie."— Transcript van de presentatie:

1 (L)VB – Jeugd Naar maatschappelijke participatie

2 Jeugdigen met een verstandelijke beperking Wettelijk kader nu: Wet op het Speciaal Onderwijs/Expertise Centra Wet op de Jeugdzorg Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten Wet Maatschappelijke Ondersteuning Wet op de Geneeskundige Behandel Overeenkomst

3 Jeugdigen met een verstandelijke beperking Ambulante hulp en ondersteuning Vroegtijdige Onderkenning – Vroegtijdige Hulpverlening Onderwijs Basisonderwijs met rugzakje – Passend onderwijs Speciaal onderwijs: REC cluster 3 en 4 Zorg Ambulant gericht op hele gezin Zorg op school Kinderdagcentra Pleegzorg Zorg met verblijf Behandeling met en zonder verblijf

4 Jeugdigen met een verstandelijke beperking Verstandelijke gehandicaptenzorg: Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN) Vereniging Orthopedagogische Behandelcentra (VOBC)

5 Jeugdigen met een verstandelijke beperking JEUGD – (L)VB VB EN LVB Waarom dit onderscheid?

6 Jeugdigen met een verstandelijke beperking Filmpje

7 LVB-jeugd LVB Jeugd zoekt én vermijdt zorg: In de eerste lijn Op school In de jeugdzorg of GGZ Via justitie en maatschappelijke opvang De gehandicaptenzorg

8 LVB – jeugd in tijdelijke behandeling Behandeling van gedragsproblematiek Tijdelijk: van kortdurende crisisinterventies tot langlopende zeer intensieve behandeltrajecten Behandeling mét en zonder verblijf Jongeren van 6 – 23 jaar / AWBZ indicatie 20 Orthopedagogische Behandel Centra met 3200 residentiële plaatsen en een totale behandelcapaciteit voor ca. 12.000 cliënten waarvan 1000 plaatsen voor zeer intensieve (besloten) behandeling bij 11 instellingen, waarvan 2 met een landelijke functie

9

10 LVB – Jeugd in tijdelijke behandeling Extramuraal: Diagnostiek en Therapie Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IOG) Naschoolse Dagbehandeling Training en Arbeidstoeleiding Intramuraal Zorg Zwaarte Pakket LVGj 1 t/m 5: Zeer intensieve (besloten) behandeling Behandelgroepen Kamertraining Integrale Zorg (VPT-financiering) Gezinshuizen

11 LVB jeugd in tijdelijke behandeling Combinaties met psychiatrische problematiek: 14 Multi Functionele Centra (MFC): Specifieke en intensieve samenwerking van gehandicaptenzorg en kinder- en jeugdpsychiatrie. Behandeling met en zonder verblijf. Ca. 400 plaatsen.

12

13 Ontwikkelingen Transformatie naar gemeenten betekent een beweging voorwaarts: Veel nadruk op vroegsignalering en vroegtijdige hulp Vergaande ambulantisering; integrale aanpak en werkwijze, inbedding in lokale en regionale situatie Daarbij bijzondere aandacht voor: Doorlopen van zorg en ondersteuning na 18 e jaar Borgen van specialistische en zeer intensieve behandelzorg Een directe relatie tussen huidige 1 e en 2 e lijn Onderschatting van problematiek in multiprobleemgezinnen


Download ppt "(L)VB – Jeugd Naar maatschappelijke participatie."

Verwante presentaties


Ads door Google