De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NOORD-ZUIDWERKING IN EEN LOKALE OVERHEID Het is zo slecht verdeeld op de wereld, zo ongelooflijk slecht, dat we weten dat dit zo niet kan blijven duren.

Verwante presentaties


Presentatie over: "NOORD-ZUIDWERKING IN EEN LOKALE OVERHEID Het is zo slecht verdeeld op de wereld, zo ongelooflijk slecht, dat we weten dat dit zo niet kan blijven duren."— Transcript van de presentatie:

1 NOORD-ZUIDWERKING IN EEN LOKALE OVERHEID Het is zo slecht verdeeld op de wereld, zo ongelooflijk slecht, dat we weten dat dit zo niet kan blijven duren. Er moet iets gebeuren. Dat weten we allemaal. Het is een verantwoordelijkheid van ieder van ons! Mong Rosseel

2

3 MEERWAARDE LOKALE NOORD-ZUIDWERKING Noord-Zuidverhaal is verantwoordelijkheid van elke overheid, zowel van de lokale als de hogere overheden. Toch heeft lokale overheid een specifieke rol en meerwaarde: In het noorden: Wisselwerking politiek en maatschappelijk engagement op lokaal niveau Lokale overheid zit ingeworteld in de gemeenschap en dichter bij de bevolking, waardoor meer impact op de leefwereld van de bevolking

4 MEERWAARDE LOKALE NOORD-ZUIDWERKING In het zuiden: Lokaal bestuur is één van de SCHAKELS in ontwikkelingssamenwerking: Geen concurrentie maar complementair aan NGO Minder vakkennis maar wel institutionele kennis Lange traditie in autonomie en democratieproces Specifieke know-how in bestuurskrachtversterking die kan worden doorgegeven

5 MEERWAARDE LOKALE NOORD-ZUIDWERKING Wederkerigheid en kruisbestuiving: Versterken solidariteitsgevoel: wereldburgers Verrijking door contact met andere culturen Spiegeleffect: Nieuwe inzichten en aanpassingen in eigen beleid

6 DE ROL VAN DE LOKALE OVERHEID IN HET NOORDEN 1.Communicatie Creëren van een draagvlak voor de noord-zuidproblematiek 2. Sensibilisatie en bewustzijnsverandering Met het gecreëerde draagvlak overgaan tot actie en verandering 3. Participatie – gemeenschapsvorming = sociale cohesie en maatschappelijk welzijn bevorderen via het noord- zuidverhaal 4. Ondersteuning en kenbaar maken van het noord-zuidmiddenveld

7 DE ROL VAN DE LOKALE OVERHEID IN HET ZUIDEN Lokale overheid is te klein voor grote projecten in het zuiden, m.a.w. niet de geldstroom naar het zuiden is van belang, maar: Duurzame relatie met impact op noord- en zuid. Uitwisselen van expertise en BESTUURSKRACHTVERSTERKING betekent ondersteuning en begeleiding in het zuiden. Stedenband betekent het gezicht van het zuiden voor onze inwoners.

8 MEERWAARDE INTERGEMEENTELIJKE NOORD-ZUIDWERKING Project initieel gedragen door vrijwilligers uit de 4 gemeenten De 4 gemeenten zijn te klein op zichzelf om een noord- zuidverhaal te ontwikkelen Intergemeentelijke samenwerken is Grotere financiële draagkracht creëert meer mogelijkheden. Efficiënter werken door de krachten te bundelen.

9 NOORD-ZUIDWERKING LOWAZONE: CONCREET Wijzigingen door het impulsbeleid: Uitzonderingsmaatregel voor noord-zuidwerking LoWaZoNe, m.a.w.: Een subsidie voor de komende beleidsperiode, 2014-2019 Waardering en begeleiding van dit pilootproject door Minister-President Kris Peeters, VVSG en VAIS Minder planlast, meer ruimte voor concrete projecten op bijeenkomsten projectvereniging

10 VANAF 2014 Berekening eigen inbreng = bijdrage aan projectvereniging + uitgaven van iedere gemeente aan noord-zuid (subsidies, noodhulp, personeel…)

11 FINANCIEEL HEFBOOMEFFECT VLAAMSE OVERHEID € 1 eigen inbreng wordt € 2,66 voor noord-zuidwerking

12 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN 1.Sensibilisatie en bewustmaking 2.Terugkoppeling zuidwerking naar het noorden 3.Ondersteuning voor middenveld en vierde pijler 4.Geïntegreerd beleid in het noorden 5.Geïntegreerd beleid in het zuiden

13 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN 1.Sensibilisatie en bewustmaking 2.Terugkoppeling zuidwerking naar het noorden 3.Ondersteuning voor middenveld en vierde pijler 4.Geïntegreerd beleid in het noorden 5.Geïntegreerd beleid in het zuiden

14 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN Jeugd Vrouwenverenigingen Volwassenen Scholenbanden! Middelbaar en lager Een gezicht geven aan “de ander”, cf. materialenkoffer, educatieve pakketten, uitwisseling Ontmoetingsmomenten/vorming tussen leerkrachten Educatieve pakketten: communicatie rond aanbod, mogelijkheden en vorming Koppeling scholenband en milieuzorg op school

15

16 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN 1.Sensibilisatie en bewustmaking 2.Terugkoppeling zuidwerking naar het noorden 3.Ondersteuning voor middenveld en vierde pijler 4.Geïntegreerd beleid in het noorden 5.Geïntegreerd beleid in het zuiden

17 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN Digitale kanalen Infomomenten voor verschillende doelgroepen: Algemeen Onderwijs Gezondheidszorg Afval (milieuambtenaren/raden, compostmeesters…)

18

19 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN 1.Sensibilisatie en bewustmaking 2.Terugkoppeling zuidwerking naar het noorden 3.Ondersteuning voor middenveld en vierde pijler 4.Geïntegreerd beleid in het noorden 5.Geïntegreerd beleid in het zuiden

20 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN Uitbouwen rol ambtenaar als ondersteuner en spilfiguur Uitbouwen rol ZON: meerwaarde tot uiting laten komen Platform voor ontmoeting en uitwisseling Vorming op maat Ontmoetingsmomenten per gemeente en in LoWaZoNe Participatiebeleid door inspraakmomenten Stimuleren van samenwerken: boven gemeente-en organisatiegrenzen Promotionele ondersteuning en draagvlakversterking Brochure Website en andere digitale kanalen Wereldfeest Werkingssubsidie (ondersteuning per gemeente) Noodhulp (ondersteuning per gemeente)

21 DAAR DOE JE ‘T OOK VOOR!

22 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN 1.Sensibilisatie en bewustmaking 2.Terugkoppeling zuidwerking naar het noorden 3.Ondersteuning voor middenveld en vierde pijler 4.Geïntegreerd beleid in het noorden 5.Geïntegreerd beleid in het zuiden

23 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN Noord-Zuidwerking LoWaZoNe geeft impulsen en ondersteunt om tot een geïntegreerd noord-zuidbeleid te komen in de vier gemeenten: LoWaZoNe FairTrade Noord-Zuid geïntegreerd in Vrije Tijd (bibliotheek, cultuur- en jeugddiensten…) Noord-Zuidwerking geïntegreerd in milieu- en duurzaamheid Werkgroep afval Communicatie rond duurzaamheid (Website, facebook, infokrantjes…) Sensibiliserend activiteiten rond duurzaamheid (Big Jump…) ….

24

25 NOORD-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN 1.Sensibilisatie en bewustmaking 2.Terugkoppeling zuidwerking naar het noorden 3.Ondersteuning voor middenveld en vierde pijler 4.Geïntegreerd beleid in het noorden 5.Geïntegreerd beleid in het zuiden

26 ZUID-WERKING LOWAZONE: TOEKOMSTPLAN Focus niet op geldstroom maar op: Duurzame relatie Capaciteitsopbouw Begeleiding en ondersteuning Complementariteit met de andere partners in het zuiden Drie thema’s: afval, gezondheidszorg & gender, onderwijs

27

28 ZUID-WERKING LOWAZONE: CONCREET Niet alleen financieel hefboomeffect, ook meer draagvlakversterking en ondersteuning in het noorden én in het zuiden, zoals: ontstaan scholenbanden ontstaan vriendschapsrelaties intergemeentelijke uitwisseling in middenveld nieuwe partners zoals BTC …. “Een mens kan leven als hij ook iemand is”: versterking van het individu is versterking van de maatschappij

29 “Bouw een brug over de grenzen Bouw een brug naar een ander continent KeMoPoDi en LoWaZoNe Aan beide kanten evenveel talent Want alleen ga je wellicht veel sneller Maar samen zullen we verder gaan Hier het noorden en daar het zuiden Wie dat wil kan mekaar verstaan” DANK JE WEL!


Download ppt "NOORD-ZUIDWERKING IN EEN LOKALE OVERHEID Het is zo slecht verdeeld op de wereld, zo ongelooflijk slecht, dat we weten dat dit zo niet kan blijven duren."

Verwante presentaties


Ads door Google