De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

St. Rehabilitatie '92 FPK en Rehabilitatie: een onmisbare combinatie !? Assen 28 februari 2011 Lies Korevaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "St. Rehabilitatie '92 FPK en Rehabilitatie: een onmisbare combinatie !? Assen 28 februari 2011 Lies Korevaar."— Transcript van de presentatie:

1 St. Rehabilitatie '92 FPK en Rehabilitatie: een onmisbare combinatie !? Assen 28 februari 2011 Lies Korevaar

2 St. Rehabilitatie '92 Overzicht 1. Doelgroep 2. Achtergrondinformatie 3. Proces van de persoon 4. FPK en rehabilitatie 5. Rehabilitatie in het onderwijs

3 St. Rehabilitatie '92 1. Doelgroep

4 St. Rehabilitatie '92 Doelgroep Patiënten die door de FPK geholpen worden zijn personen met ernstige en langdurige psychiatrische- of persoonlijkheidsstoornissen, met ernstige functionele beperkingen, en die een zeer ernstig delict hebben gepleegd (forensische psychiatrie)

5 St. Rehabilitatie '92 2. Achtergrondinformatie

6 St. Rehabilitatie '92

7 FPK in Assen Huisvesting met begeleiding Behandeling en crisisinterventie Dagbesteding Vrije tijd / Sociale contacten Somatische zorg Pastorale zorg Financiën

8 St. Rehabilitatie '92 FPK in Assen Eén dienstenverstrekker (FPK) Gestructureerde omgeving Familie ver weg

9 St. Rehabilitatie '92

10 FPK in de regio Huisvesting verspreid over de regio Geen werk / activiteiten Sociaal isolement Diensten verspreid over de regio Meerdere dienstenverstrekkers Ongestructureerde omgeving Familie dichtbij

11 St. Rehabilitatie '92 DRIE ASPECTEN VAN DE HULP- / DIENSTVERLENING Probleem- gericht Ontwikkelings- gericht Milieu- gericht Behandeling (Cure) Sociotherapie Begeleiding (Care) Rehabilitatie (wonen,werken,leren,sociale contacten) Veiligheid, Gezondheid & Stabiliteit

12 St. Rehabilitatie '92 3. Proces van de persoon

13 St. Rehabilitatie '92 GTST

14 St. Rehabilitatie '92 Behandelafdeling FPK: ST Behandelafdeling FPK: ST

15 St. Rehabilitatie '92 Rehabilitatie: GT

16 St. Rehabilitatie '92 FPK-ForACT: GTST

17 St. Rehabilitatie '92 GTST: behandeling, rehabilitatie & begeleiding

18 St. Rehabilitatie '92 DRIE ASPECTEN VAN DE HULP- / DIENSTVERLENING Probleem- gericht Ontwikkelings- gericht Milieu- gericht Behandeling (Cure) Sociotherapie Begeleiding (Care) Rehabilitatie (wonen,werken,leren,sociale contacten) Veiligheid, Gezondheid & Stabiliteit

19 St. Rehabilitatie '92 4. FPK en rehabilitatie

20 St. Rehabilitatie '92 Maatschappelijke integratie FPK/ForACT helpt cliënten bij het verminderen van het sociale isolement en helpt cliënten om meer geïntegreerd te raken in de maatschappij door deelname aan maatschappelijke activiteiten, met in acht neming van risicotaxatie en het voorkomen van delict-recidive

21 St. Rehabilitatie '92 HET HELPEN VAN MENSEN MET (LANGDURIGE EN ERNSTIGE) BEPERKINGEN BIJ HET VERKENNEN, KIEZEN, VERKRIJGEN EN BEHOUDEN VAN MAATSCHAPPELIJKE / SOCIALE ROLLEN Missie rehabilitatie

22 St. Rehabilitatie '92 Rehabilitatie als brug tussen forensische psychiatrie en maatschappij Forensische psychiatrie PatiëntCliënt RehabilitatieMaatschappij Wonen Werken Leren Socialiseren Werknemer Burger

23 St. Rehabilitatie '92 Onderscheid Rolverandering i.p.v. gedragsverandering Rolfunctioneren i.p.v. taakfunctioneren Vanuit de eigen doelen cliënt Specifieke doelgroep

24 St. Rehabilitatie '92 Behandelplan 1. Medicatie inname 2. Dag-nacht ritme 3. Persoonlijke hygiëne 4. Financiële problemen 5. Opruimen huis/kamer 6. Werk vinden

25 St. Rehabilitatie '92 Rehabilitatie-/behandelplan 1. Werk vinden 2. Medicatie inname 3. Dag-nacht ritme 4. Persoonlijke hygiëne 5. Financiële problemen 6. Opruimen huis/kamer

26 St. Rehabilitatie '92 Uitgangspunt rehabilitatie Rol + omgeving Vaardigheden + Hulpbronnen Succes + Tevredenheid

27 St. Rehabilitatie '92 Rehabilitatieproces Startpunt is cliënt Levensterrein? Wonen Werken Leren Soc. Contacten Verkennen Kiezen Verkrijgen Behouden

28 St. Rehabilitatie '92 Bondgenootschap In de eerste plaats uitgaan van wat de cliënt met ons en anderen verbindt, en niet van datgene wat hem van ons en anderen onderscheidt

29 St. Rehabilitatie '92 5. Rehabilitatie in het onderwijs

30 St. Rehabilitatie '92 PROBLEEM- EN MILIEUGEORIENTEERDE CURRICULA IN HET ONDERWIJS Probleem- gericht Ontwikkelings- gericht Milieu- gericht Behandeling (Cure) 50% Begeleiding/Socioth. (Care) 45% Rehabilitatie (wonen, werken, leren, socialiseren) < 5%

31 St. Rehabilitatie '92 Als je alleen een hamer hebt, lijkt elk probleem op een spijker

32 St. Rehabilitatie '92 VAK-mensen Vaardigheden Attitude Kennis

33 St. Rehabilitatie '92 Ondersteunende aspecten Combinatie van: Handboek Rehabilitatie IRB-onderzoek, incl. RCT -> effectieve interventie Multidisciplinaire richtlijnen schizofrenie Databank effectieve methoden (Movisie) Master RC Toolkit IRB

34 St. Rehabilitatie '92 F A S E N Diagnostiek/AssessmentPlanningInterventies Een band met de cliënt scheppen Doelvaardigheid beoordelen + ontwikkelen Het stellen van een rehabilitatiedoel * Persoonlijke criteria opsporen * Alternatieve omge vingen beschrijven * Een doel kiezen Functionele diagnostiek * Onmisbare praktische vaardigheden inventariseren * Het gebruik van praktische vaardigheden beschrijven * Het vaardigheidsfunctioneren beoordelen * De cliënt coachen Hulpbronnendiagnostiek * Onmisbare hulpbronnen definiëren * Het gebruik van hulpbronnen beschrijven * Aanwezige hulpbronnen beoordelen * De cliënt coachen Vaardigheidsontwikkeling * Prioriteiten stellen * Doelen formuleren * Interventies plannen: - vaardigheidsles geven - stappenplan vaardigheids- toepassing maken * Tijdpad voor elke interventie maken * Verantwoordelijkheden benoemen Hulpbronontwikkeling * Prioriteiten stellen * Doelen formuleren * Interventies plannen: - hulpbronnen coördineren - hulpbronnen ontwik kelen * Tijdpad voor elke inter ventie maken * Verantwoordelijkheden benoemen Vaardigheidsles * Inhoud schetsen * Les voorbereiden * Stappenplan vaardigheids- toepassing maken * Cliënt coachen Stappenplan vaardigheidstoepassing maken * Hindernissen opsporen * Stappenplan ontwik kelen * Uitvoering onder steunen Hulpbronnen coördineren * Cliënten verwijzen * Problemen oplossen * Gebruiksplan maken Hulpbronnen aanpassen * Bereidheid tot verandering beoordelen * Functioneren evalueren * Verandering voorstellen * Advies geven * Training geven

35 St. Rehabilitatie '92 Rehabilitatiespecialist Definitie: team heeft ook medewerkers die tenminste een jaar training/ervaring hebben in rehabilitatie en ondersteuning Rationale: benadrukken van vaardigheids-ontwikkeling en steun in natuurlijke omgevingen FPK teams omvatten rehabilitatiediensten die cliënten in staat stellen om werk, studie en/of sociale contacten te vinden en te behouden in natuurlijke omgevingen

36 St. Rehabilitatie '92 Gevangenen voor vrijlating aan werk Ex-gedetineerden met een baan, relatie en huisvesting hebben de meeste kans hebben op het rechte pad te blijven In het jargon staan deze succesfactoren bekend als de drie w’s: wonen, werk en wijf Volkskrant, 18 april 2008

37 St. Rehabilitatie '92 Vragen en discussie

38 St. Rehabilitatie '92 HARTELIJK DANK VOOR UW AANDACHT Lies Korevaar e.l.korevaar@pl.hanze.nl


Download ppt "St. Rehabilitatie '92 FPK en Rehabilitatie: een onmisbare combinatie !? Assen 28 februari 2011 Lies Korevaar."

Verwante presentaties


Ads door Google