De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fietsexamen Boxbergheide Praktisch fietsexamen: op de openbare weg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fietsexamen Boxbergheide Praktisch fietsexamen: op de openbare weg."— Transcript van de presentatie:

1 Fietsexamen Boxbergheide Praktisch fietsexamen: op de openbare weg

2 2 Fietsexamen Leren veilig alleen fietsen op straat Parcours van 8,6 km (zie kaart: school = rood bolletje = vertrek en aankomst) 17 beoordelingsplaatsen - Cijfer slaat op nummer op het parcours - Letter slaat op soort oefening Bijvoorbeeld: 1A = situatie 1 op het parcours, oefening A = oversteken via fietspad / fietsoversteekplaats Er worden ook 4 veiligheidspunten met toezicht voorzien (geen beoordeling).

3 3 Kaart van het parcours

4 4 Soorten verkeerssituaties A)Oversteken via fietsoversteekplaats / fietspad B)Links afslaan aan kruispunt C)Gebruiken rotonde D)Rechts afslaan aan kruispunt E)Gebruiken rond punt F)Gebruik van verkeerslichten G)Stilstaand voertuig voorbijsteken H)Oversteken via oversteekplaats voor voetgangers

5 5 Gedrag bij deze verkeersituaties

6 6 A) Oversteken van een rijbaan via een fietsoversteekplaats (fietspad) Oversteken via een fietsoversteekplaats doe je niet anders dan als je op een gewone weg wil oversteken: je moet voorrang verlenen en dus goed uitkijken. Je herkent een fietsoversteekplaats aan 2 evenwijdige BLOKlijnen over de rijbaan.

7 7 A) Oversteken van een rijbaan via een fietsoversteekplaats (fietspad) MAAR… Het kan gebeuren dat deze bloklijnen vervangen zijn door strepen. Strikt technisch genomen is dit dan een fietspad, hoewel de weginrichter dit niet altijd zo bedoeld heeft. Gebruikers van een fietspad dat een weg kruist (zie voorbeeldfoto) hebben in principe, tenzij anders aangegeven door borden of verkeerslichten, voorrang.

8 8 B) Links afslaan aan kruispunt Bij het links afslaan aan een kruispunt moet je opletten op het tegemoetkomende en achterliggende verkeer. Achterom kijken is dus geboden. Ook het verkeer dat van rechts komt heeft voorrang tenzij je op een voorrangsweg rijdt. Je moet je linkerarm tijdig naar links uitsteken VOOR je gaat oversteken zodoende andere weggebruikers te verwittigen. Tijdens het afslaan mag je het stuur met 2 handen vasthouden.

9 9 C) Gebruiken rotonde Zodra je als fietser aan een rotonde komt moet je voorrang verlenen aan het verkeer dat zich reeds op de rotonde bevindt. Eens op de rotonde met aanliggend fietspad heb je voorrang ten opzichte van alle zijtakken. Als het fietspad vrijliggend is moet je (meestal) als je een verkeerstak dwarst voorrang verlenen. Op een rotonde is COMMUNICATIE van extreem groot belang: oogcontact met andere weggebruikers en met je linkerarm je rijrichting aangeven !!! Een rotonde herken je aan het verkeerbord D5 in combinatie met B1 (kan ook B5).

10 10 C) Gebruiken rotonde Aanliggend fietspad Vrijliggend fietspad

11 11 Een rotonde in Engeland Kan jij nog volgen ???

12 12 D) Rechts afslaan aan kruispunt Rechts afslaan is in principe een eenvoudige handeling. Je kruist immers geen andere wegen. Het is wel aangeraden je rechterarm uit te steken voor je naar rechts afslaat. Tijdens het afslaan mag je je 2 handen aan het stuur houden.

13 13 E) Gebruiken rond punt Op een rond punt geldt in tegenstelling tot een rotonde de voorrang van RECHTS. Het is dus op vlak van de verkeersregels identiek aan een normaal kruispunt met voorrang van rechts. Foto’s: links 2 normale kruispunt met voorrang van rechts, rechts 2 ronde punten met voorrang van rechts).

14 14 F) Gebruik van verkeerslichten Verkeerslichten vind je vooral op drukkere kruispunten om de veiligheid en de verkeersdoorstroming van de verschillende weggebruikers te garanderen. Bij groen licht mag je doorrijden. Bij rood en oranje licht moet je stoppen. Je mag bij oranje licht doorrijden enkel wanneer je niet meer tijdig veilig kan stoppen omdat je het kruispunt te dicht genaderd bent.

15 15 G) Stilstaand voertuig voorbijsteken Het verkeer voor jou heeft voorrang. Het verkeer achter jou gaat ook moeten uitwijken, dus opletten !! Geef met je linkerarm aan dat je gaat uitwijken en doe dit geleidelijk. Kijk of er iemand in het voertuig zit. Deze kan immers zonder jou te hebben gezien de portier openzwaaien. Neem geleidelijk terug je plaats op de rijbaan rechts in. Gebruik je rechterarm. Bij het voorbijsteken van een stilstaand of geparkeerd voertuig ga je moeten uitwijken.

16 16 F) Oversteken via oversteekplaats voor voetgangers Met je fiets oversteken via een oversteekplaats voor voetgangers doe je TE VOET. Je moet dus afstappen; fietsen over het zebrapad is verboden !! Je hebt voorrang ten opzichte van het verkeer op de rijbaan, maar opletten: niet iedereen houdt zich aan de verkeersregels. Steek op voorhand een arm omhoog om aankomend verkeer te waarschuwen dat je wil oversteken. Kijk links en rechts of het veilig is om over te steken en hou tijdens het oversteken je aandacht op het verkeer.

17 17 En dan nu… vertrekken.

18 18 Vertrek aan de school Aan de schoolpoort sla je links af op het tweerichtingsfietspad richting de Noordlaan. Opletten voor tegenliggers op het fietspad: deze kunnen de berg afdalen met een hoge snelheid; fiets aan de rechterkant als een tegenligger je wil kruisen.

19 19 1A) oversteken fietspad Boxbergstraat School

20 20 1A) oversteken fietspad Boxbergstraat LET OP: vele autobestuurders weten niet dat je eigenlijk voorrang hebt en zullen bijgevolg doorrijden. Het is aan jou om hier rekening mee te houden. Merk op dat het tweerichtingsfietspad ophoudt en dat het een éénrichtingsfietspad wordt voorbij het kruispunt. Bij het eerste kruispunt wat je tegenkomt zal je rechts moeten oversteken via een fietspad. Het gaat hier niet om een fietsoversteekplaats: je hebt dus voorrang.

21 21 1A) oversteken fietspad Boxbergstraat Eénmaal dat je de weg hebt overgestoken zal je iets verderop verplicht worden (door het bord D7 – verplicht fietspad) om op de “stoep” te rijden. OPGELET: aangezien er voor de voetgangers geen alternatief is, mogen ze gebruik maken van dit fietspad.

22 22 2B) Links afslaan t.h.v. de Roerstraat

23 23 2B) Links afslaan t.h.v. de Roerstraat Komende van het fietspad (op de stoep) van de Boxbergstraat moet je vervolgens links afslaan richting de Noordlaan. Hier geldt de voorrang van rechts. Duid met je linkerarm je rijrichting aan voor je afslaat. Ook het verkeer achter je heeft voorrang.

24 24 3C) Oversteken rotonde Tennislaan

25 25 3C) Oversteken rotonde Tennislaan Net als je de brug over het spoor hebt overgestoken moet je een rotonde oversteken en verder de Noordlaan volgen. De fietspaden zijn vrijliggend en zoals het voorrangsbord op de foto aangeeft moet je voorrang verlenen aan het verkeer dat op de Tennislaan rijdt. Duid met je arm je rijrichting aan.

26 26 4B+D) Rechts én links afslaan van de Noordlaan naar de Eikenlaan

27 27 4B+D) Rechts én links afslaan van de Noordlaan naar de Eikenlaan Ter hoogte van de Eikenlaan sla je rechts af en daarna onmiddellijk links. Er kunnen uit verschillende richtingen voertuigen komen dus goed opletten. De voorrang van rechts is van toepassing. Geef aan andere weggebruikers met je arm je rijrichting aan.

28 28 4B+D) Rechts én links afslaan van de Noordlaan naar de Eikenlaan Ook opletten voor achterliggend en tegemoetkomend verkeer. Na dit dubbele manoeuvre rij je de Eikenlaan op.

29 29 5E) Oversteken van het rond punt op de Margarethelaan

30 30 5E) Oversteken van het rond punt op de Margarethelaan Hier moet je het rond punt oversteken van de Margarethalaan richting de Rondpuntlaan. Op alle zijtakken geldt de voorrang van rechts.

31 31 5E) Oversteken van het rond punt op de Margarethelaan Sla rechts af naar de Rondpuntlaan Gebruik je rechterarm

32 32 6B) Links afslaan van Acacialaan naar Kerkstraat

33 33 6B) Links afslaan van Acacialaan naar Kerkstraat Komende van de Rondpuntlaan en de Acacialaan moet je aan de Kerkstraat links afslaan richting de Vennestraat. Gebruik je arm om op voorhand je richting aan te geven en verleen voorrang aan het verkeer komende van rechts én aan het achterliggende en tegemoetkomende verkeer.

34 34 7B) Links afslaan van Kerkstraat naar Vennestraat

35 35 7B) Links afslaan van Kerkstraat naar Vennestraat Links afslaan: hier moet je voorrang verlenen van rechts en aan het tegemoetkomende verkeer. Eénmaal op het fietspad heb je voorrang (doorlopend fietspad).

36 36 8D) Rechts afslaan van Vennestraat naar Nieuwe Kuilenweg

37 37 8D) Rechts afslaan van Vennestraat naar Nieuwe Kuilenweg Opletten: je moet het fietspad verlaten. Hierbij moet je achteruit kijken als er geen auto’s naderen: deze hebben voorrang.

38 38 9F) Oversteken Westerring via de Nieuwe Kuilenweg - verkeerslichten

39 39 9F) Oversteken Westerring via de Nieuwe Kuilenweg - verkeerslichten Steek de Westerring over via de verkeerslichten en de fietsoversteekplaats. Bij groen licht mag je doorrijden. Bij rood of oranje licht moet je stoppen. Je mag het oranje licht enkel voorbijrijden als niet meer tijdig veilig kan stoppen.

40 40 9F) Oversteken Westerring via de Nieuwe Kuilenweg - verkeerslichten Opgelet: er staan 2 verkeerslichten voor fietsers. Als het tweede verkeerslicht op oranje springt terwijl je oversteekt (en je kan nog veilig stoppen) moet je wachten ter hoogte van de middenberm aan het tweede verkeerslicht tot dit terug op groen springt.

41 41 10A) Fietsoversteek Kuilenstraat richting tweerichtingsfietspad Westerring

42 42 10A) Fietsoversteek Kuilenstraat richting tweerichtingsfietspad Westerring Je moet rechts het fietspad volgen en dan onmiddellijk links het fietspad gebruiken.

43 43 10A) Fietsoversteek Kuilenstraat richting tweerichtingsfietspad Westerring Je hebt voorrang ten opzichte van het verkeer op de Westerring en de Kuilenstraat, maar je kan maar beter goed opletten dat de bestuurders die aankomen je gezien hebben. Je rijdt nu verder over het tweerichtingsfietspad richting de fietstunnel onder de Europalaan.

44 44 11A) Dieplaan oversteken via fietsoversteekplaats

45 45 11A) Dieplaan oversteken via fietsoversteekplaats Komende van het tweerichtingsfietspad langs de Westerring moet je de Dieplaan oversteken via de oversteekplaats (blokken!!) voor fietsers. Je moet voorrang verlenen. Nadat je hebt overgestoken sla je rechts af naar het tweerichtingsfietspad van de Dieplaan

46 46 12C) Rotonde Hooiplaats richting Jaarbeurslaan

47 47 12C) Rotonde Hooiplaats richting Jaarbeurslaan Je rijdt op het tweerichtingsfietspad van de Dieplaan richting de rotonde van de Hooiplaats. Deze rotonde vormt de overgang van een tweerichtings- fietspad aan één kant van de weg naar fietspaden met enkele richting aan beide kanten van de weg.

48 48 12C) Rotonde Hooiplaats richting Jaarbeurslaan Je rijdt rechts de rotonde op en volgt linksom de rotonde. Duid met de linkerarm je rijrichting aan. Je moet voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde (rijbaan + fietspad). Eenmaal op de rotonde heb je voorrang ten opzichte van alle zijtakken.

49 49 13D) Rechts afslaan van de Hasseltweg naar de Wennel

50 50 13D) Rechts afslaan van de Hasseltweg naar de Wennel Hier kan je eenvoudigweg rechts afslaan omdat het fietspad vrij ligt van de rotonde. Geef wel je richting aan voor je afslaat. Wees voorzichtig voor achterliggend verkeer als je de Wennel oprijdt.

51 51 14B) Links afslaan van de Wennel naar de Westerwennel

52 52 14B) Links afslaan van de Wennel naar de Westerwennel Bij het links afslaan moet je voorrang verlenen aan het achterliggend verkeer én het tegemoetkomende verkeer. Goed kijken is de boodschap! Steek je linkerarm uit om je richting aan te duiden voor je geleidelijk links afslaat. Op dit kruispunt is er geen tegemoetkomend verkeer. De weg loopt niet door.

53 53 15A) Oversteken van de Roerstraat via fietsoversteekplaats na fietstunnel

54 54 15A) Oversteken van de Roerstraat via fietsoversteekplaats na fietstunnel Fiets onder de spoorwegtunnel terug naar de wijk Boxbergheide. Vlak achter de fietstunnel moet je links afslaan via een fietsoversteekplaats.

55 55 15A) Oversteken van de Roerstraat via fietsoversteekplaats na fietstunnel Aan de fietsoversteek (blokken !!) moet je voorrang verlenen. Vergeet niet je arm uit te steken voor je afslaat.

56 56 16G) Een stilstaand voertuig voorbijsteken op de Boogstraat Auto

57 57 16G) Een stilstaand voertuig voorbijsteken op de Boogstraat Houd rekening met voor- en achterliggend verkeer. Gebruik je armen als richtingaanwijzer en doe dit uitwijkmanoeuvre geleidelijk aan. Opletten voor inzittenden die plots de portier kunnen openzwaaien.

58 58 16G) Een stilstaand voertuig voorbijsteken op de Boogstraat Een voertuig dient op de dag van het examen DOOR DE SCHOOL geplaatst te worden op deze locatie. Ter hoogte van huisnummer 30 is een geschikte locatie.

59 59 17H) Met de fiets oversteken via een oversteekplaats voor voetgangers School

60 60 17H) Met de fiets oversteken via een oversteekplaats voor voetgangers Oversteken via een oversteekplaats voor voetgangers doe je TE VOET. Je moet dus afstappen als je het zebrapad gebruikt. Je hebt voorrang ten opzichte van het verkeer op de rijbaan maar opletten: niet iedereen houdt zich aan de verkeersregels Steek je arm omhoog om aan te geven dat je wil oversteken.

61 61 EINDE: Veel succes !!!


Download ppt "Fietsexamen Boxbergheide Praktisch fietsexamen: op de openbare weg."

Verwante presentaties


Ads door Google