De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© Karakter |pagina 1 Karakter Categoraal ziekenhuis voor kinder-en jeugdpsychiatrie Mw.dr.Bertine Lahuis, Kinder- en jeugdpsychiater Voorzitter raad van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© Karakter |pagina 1 Karakter Categoraal ziekenhuis voor kinder-en jeugdpsychiatrie Mw.dr.Bertine Lahuis, Kinder- en jeugdpsychiater Voorzitter raad van."— Transcript van de presentatie:

1 © Karakter |pagina 1 Karakter Categoraal ziekenhuis voor kinder-en jeugdpsychiatrie Mw.dr.Bertine Lahuis, Kinder- en jeugdpsychiater Voorzitter raad van bestuur

2 © Karakter |pagina 2 Wat is Kinder- en jeugdpsychiatrie? KJP zorg is onderdeel van de reguliere gezondheidszorg (ZvW en klein deel AWBZ). KJP is een medisch specialisme, waarbij focus is op psychiatrische ziekten op de kinderleeftijd. Ouders en kinderen kunnen bij de KJP terecht na doorverwijzing via de huisarts, collega medisch specialist of via bureau jeugdzorg.

3 © Karakter |pagina 3 Waar wordt KJP zorg aangeboden? Categorale KJP ziekenhuizen (7) KJP als onderdeel van een grotere GGZ instelling Zelfstandig gevestigden

4 © Karakter |pagina 4 Waar hebben we het over in cijfers (Nld)? 2010: 4,5 miljoen 0-18 jr in Nld 5 % heeft psychische problemen leidend tot verstoorde ontwikkeling / dysfunctioneren 2/3 daarvan (140.600 ) ontvangt ggz zorg 96% ambulante zorg, 4 % klinische zorg 93.000 < 12 jaar, meest jongens

5 © Karakter |pagina 5 Teruglopende groei van de zorg (9% in 2008 > 5% in 2009) 2009: wachtlijstreductie (10%), kostenreductie (2%) 500 miljoen jaarlijkse uitgaven aan J-GGZ (totaal budget 2,2 miljard voor zorg voor jeugd) KJP diagnoses: jonge leeftijd ontwikkelingsstoornissen (ADHD, AutismeSpectrumStoornissen); bij toenemende leeftijd vooral angst- en stemmingsstoornissen

6 © Karakter |pagina 6 Wat zijn voorbeelden van psychiatrische stoornissen op de kinderleeftijd? Ontwikkelingsstoornissen: Autisme Spectrum Stoornissen, ADHD Stemmingsstoornissen: depressie, manisch- depressief Angst,- Tic,- en dwangstoornissen: (separatie-) angst; Gilles de la Tourette; Obsessief- Compulsieve Stoornis Psychotische Stoornissen: Schizofrenie

7 © Karakter |pagina 7 Toekomst voor de kinderpsychiatrie April 2010 ‘Perspectief voor Jeugd en Gezin’ door Min J&G Mei 2010 ‘Toekomstverkenning Jeugdzorg: Jeugdzorg Dichterbij’ door parlementaire werkgroep (ook j-ggz naar gemeente) Regeeraccoord: uitvoering rapport mei 2010. Gevolgen: regie KJP bij gemeenten (2014-2016).

8 © Karakter |pagina 8 Risico’s voor KJP deze tijd Bezuinigingen ▪zijschaling (somatische zorg) en opschaling (crisiszorg) ▪schade sector door tempo van kortingen (veerkracht) Overheveling Principiële en praktische bezwaren: ▪individueel recht op (vrije) keuze gezondheidszorg ▪wet- en regelgeving ▪kwaliteit / professionaliteit

9 © Karakter |pagina 9 Verandering in visie op zorg Juist in de kinder- en jeugdpsychiatrie ▪behandelduur verkorten ▪ambulantisering - behandelen in eigen context - ▪participatie ▪flexibilisering ▪digitalisering

10 © Karakter |pagina 10 Opleiding en wetenschap Excellente kinder- en jeugdpsychiatrie innovatiesamenwerkingEfficiente zorg Kwaliteit opleiding

11 © Karakter |pagina 11 Achtergrondinformatie Beperkingen op jonge leeftijd bij autisme spectrum in 3 gebieden Sociale interactie (fragment 14) Communicatie (fragment 14) Rigiditeit/stereotypieën in gedrag/interesse (fragment 5) http://www.youtube.com/watch?v=iDuAugAykcc&sns=em © Karakter |pagina 11

12 © Karakter |pagina 12 © Karakter | pagina 12 Filmfragment Psychotisch stoornis, impulsregulatieproblemen http://www.youtube.com/watch?v=Z1hAgPMIS5o

13 © Karakter |pagina 13 Handige websites voor meer informatie www.ggznederland.nl/jeugd- ggz/jeugdggzinvesteren-in-de- toekomst.visiedoc.pdfwww.ggznederland.nl/jeugd- ggz/jeugdggzinvesteren-in-de- toekomst.visiedoc.pdf www.nvvp.net www.kenniscentrum-kjp.nl

14 © Karakter |pagina 14 Vragen?

15 © Karakter |pagina 15 Karakter, een voorbeeld van een KJP ziekenhuis

16 © Karakter |pagina 16 Strategie 2010-2014 ‘Krachtig door Kennis en Kunde’ Patient en gezin als vertrekpunt Samenwerking Kennisontwikkeling en kennisdelen

17 © Karakter |pagina 17 Patient en gezin als uitgangspunt bij doelmatig werken Over Karakter Ouders Verwijzers Onderzoekers Werken & leren Actueel verwijzersOver Karakter Ouders Verwijzers Onderzoekers Werken & leren Actueel verwijzers Ve rwij zer s / Uw pat iën t aa nm eld en Ve rwij zer s Uw pat iën t aa nm eld en Aa nm eld for mu lier Ge lde rla nd Aa nm eld for mu lier Ge lde rla nd Uw patiënt aanmelden Verwijscriteria Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen direct naar Karakter doorverwezen worden wanneer er sprake is van (een vermoeden van) psychiatrische problematiek. Bij patiënten met een IQ tussen 50 en 85 vindt diagnostiek en behandeling bij voorkeur binnen het Cluster LVG (Licht Verstandelijk Gehandicapt) plaats. Verwijzers De hieronder genoemde artsen en instellingen kunnen kinderen en jongeren direct doorverwijzen:  Huisartsen  Bureau Jeugdzorg  Artsen van GGZ en JJI-instellingen (Uitgangspunt is dat patiënten door hun huisarts of Bureau Jeugdzorg doorverwezen zijn)  GZ-psychologen (Verwijzing dient voorzien te zijn van een kopie van de oorspronkelijke verwijzing van een huisarts of van Bureau Jeugdzorg) Alleen voor het Cluster LVG kan verwijzing plaats vinden door een AVG’er (Arts voor Verstandelijk Gehandicapten). Aanmelden Aanmelding gebeurt altijd schriftelijk bij één van onze poliklinieken. Voor de start van een behandeling is een verwijsbrief van de huisarts of Bureau Jeugdzorg noodzakelijk. Voor aanmelding, meer informatie over aanmelden of over behandelingsmogelijkheden kunt u contact op nemen met een van onze locaties. U blijft als verwijzer verantwoordelijk voor uw patiënt tot het moment dat uit onze intake blijkt dat een behandeling bij Karakter aan de orde is.locaties Wilt u een patiënt aanmelden voor één van de locaties in Gelderland (uitgezonderd Nijmegen en Ede LVG), dan kunt u kiezen uit schriftelijke aanmelding óf aanmelding via het digitaal aanmeldformulier. Voor aanmelding bij Cluster LVG (Ede LVG en MFC Oosterbeek) is een apart aanmeldformulier beschikbaar.digitaal aanmeldformulierEde LVGMFC Oosterbeekaanmeldformulier

18 © Karakter |pagina 18 Samenwerken

19 © Karakter |pagina 19 Kennis en kunde


Download ppt "© Karakter |pagina 1 Karakter Categoraal ziekenhuis voor kinder-en jeugdpsychiatrie Mw.dr.Bertine Lahuis, Kinder- en jeugdpsychiater Voorzitter raad van."

Verwante presentaties


Ads door Google