De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTINGSAVOND TL 3. PROGRAMMA PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN VAN OUDERS MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTINGSAVOND TL 3. PROGRAMMA PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN VAN OUDERS MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTINGSAVOND TL 3

2 PROGRAMMA PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN VAN OUDERS MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN

3 INDELING EXAMENPROGRAMMA WE BESCHOUWEN HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR ALS ÉÉN DOORLOPEND GEHEEL 10 PERIODEN OVER TWEE LEERJAREN –LEERJAAR 3 BESTAAT UIT 6 PERIODEN –LEERJAAR 4 BESTAAT UIT 4 PERIODEN; (GEVOLGD DOOR CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN) VOOR HET BEGIN VAN HET CENTRAAL SCHRIFTELIJK EINDEXAMEN IN KLAS 4 WORDT HET SCHOOLEXAMEN AFGESLOTEN

4 INDELING EXAMENPROGRAMMA HET WERKEN IN HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR BESTAAT UIT TWEE DELEN TE WETEN: EEN SCHOOLEXAMEN EEN CENTRAAL EXAMEN DE CIJFERS UIT LEERJAAR DRIE WORDEN GEBRUIKT VOOR DE VASTSTELLING VAN DE OVERGANG NAAR HET LAATSTE JAAR

5 VERHOUDING SCHOOL-EXAMEN EN CSE ZE HEBBEN BEIDE HETZELFDE GEWICHT HET RESULTAAT VAN HET SCHOOLEXAMEN ÉN HET CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN WORDT OPGETELD; GEDEELD DOOR 2 EN AFGEROND OP EEN GEHEEL GETAL!

6 SCHOOL-EXAMEN SCHRIFTELIJKE (S) EN MONDELINGE (M) TOETSEN PRAKTISCHE OPDRACHTEN (PO) HANDELINGSDELEN (H) SECTORWERKSTUK (SWS)

7 WAT IS HET PTA? EEN BESCHRIJVING VAN DE INHOUD VAN ALLE TOETSEN PER VAK EEN VERMELDING VAN DE MANIER VAN TOETSING EEN BESCHRIJVING VAN HET “GEWICHT” VAN DE TOETSEN KORTOM HET NASLAGWERK VOOR HET EXAMENJAAR 3

8 VOORBEELD NEDERLANDS 1234567 Volgnr.Soort toets OmschrijvingAfkorting uit het examenprogramma TijdsduurPeriodeWeging 1SSchrijfvaardigheid (spelling)NE/K/750 min.11 2MSprekenNE/K/5n.v.t.2,3,41 3STaalNE/K/250 min.31 4SInformatie verwerkenNE/V/150 min.41 5SSchrijfvaardigheidNE/K/750 min.51 6SLeesvaardigheidNE/K/650 min.61 7HProjectNE/V/1n.v.t.6Naar behoren 8HFictiedossierNE/K/8n.v.t.1-6Naar behoren 9SVoortschrijdend gemiddelde voor SO’s en repetities n.v.t.1-61

9 VOORBEELD MAATSCHAPPIJLEER 1234567 Volgnr.Soort toets OmschrijvingAfkorting uit het examenprogramma TijdsduurPeriodeWeging 1SH 1 en 2K3/K450 min12 2SH 3K150 min22 3POWerkstukK24 uur21 4SH 5K650 min32 5POWerkstukK2100 min31 6SH 6K550 min42 7POWerkstukK24 uur41 8SH 7K750 min52 9POWerkstukK2100 min51 10SH 8K750 min62

10 PRAKTISCHE OPDRACHT (PO) EEN OPDRACHT OM BASISVAARDIGHEDEN MET VAKKENNIS TE KOPPELEN BIJ DE BEOORDELING WORDT GELET OP: –VOORBEREIDING –UITVOERING –PRESENTATIE

11 HANDELINGSDEEL (H) EEN OPDRACHT DIE NIET MET EEN CIJFER WORDT AFGESLOTEN DE LEERLING MOET EEN VERSLAG MAKEN EN DAARBIJ EEN EIGEN MENING GEVEN HET HANDELINGSDEEL MOET NAAR BEHOREN ZIJN UITGEVOERD

12 SECTORWERKSTUK HET IS EEN VAKOVERSTIJGEND WERKSTUK HET “PAST” BINNEN EEN DOOR DE LEERLING GEKOZEN SECTOR TECHNIEK/ZORG EN WELZIJN/ECONOMIE/LANDBOUW EN NATUURLIJKE OMGEVING WORDT IN KLAS 3 AFGENOMEN ER MOET TEN MINSTE 20 UUR AAN BESTEED WORDEN : NADRUK LIGT OP HET PROCES

13 WEGING CIJFERS KLAS 3 EN KLAS 4 ALLE BEHAALDE CIJFERS IN KLAS 3 EN 4 TELLEN MEE, VOLGENS DE IN HET PTA OMSCHREVEN WEGING AAN HET EIND VAN ELKE PERIODE VOLGT EEN CIJFEROVERZICHT ER WORDT GEWERKT VOLGENS HET SYSTEEM VAN “VOORTSCHRIJDEND GEMIDDELDE”

14 AAN HET EINDE VAN IEDERE PERIODE HEEFT EEN LEERLING RECHT OP EEN HERKANSING VAN EEN PTA-TOETS. IN OVERLEG MET DE MENTOR EN DE VAKDOCENTEN WORDT DE JUISTE KEUZE BEPAALD. HERKANSINGSREGELING

15 OVERGANGSRICHTLIJNEN (1) ALS ALGEMENE RICHTLIJN GELDT DAT ZITTENBLIJVEN IS EEN UITZONDERING, MAAR IS NIET UITGESLOTEN ALLE VAKKEN TELLEN EVEN ZWAAR MEE NAAST CIJFERS TELLEN OOK MOTIVATIE, WERKHOUDING EN ONTWIKKELING GEDURENDE HET JAAR MEE

16 OVERGANGSRICHTLIJNEN (2) NAAST DE ALGEMENE RICHTLIJNEN GELDT DAT EEN LEERLING BEVORDERD IS ALS HIJ OF ZIJ: VOOR HET TOTAAL AANTAL VAKKEN GEMIDDELD EEN 6 HEEFT BEHAALD: VAN DIT TOTAAL MAG 1 PUNT WORDEN AFGETROKKEN B.V. 10 VAKKEN : 10*6 = 60 -1 = 59 PUNTEN VOOR ALLE EXAMENVAKKEN INCL. MAATSCHAPPIJLEER MINIMAAL 41 PUNTEN HEEFT BEHAALD; WAARBIJ DE ZAK/SLAAG REGELING GELDT

17 OVERGANGSRICHTLIJNEN (3) ZAK/SLAAG REGELING (41 PUNTEN) –ÉÉN 5 EN DE REST MINIMAAL 6 OF HOGER –ÉÉN 4, TENMINSTE ÉÉN 7 EN DE REST MINIMAAL 6 OF HOGER –TWEE MAAL 5, TENMINSTE ÉÉN 7 EN DE REST MINIMAAL 6 OF HOGER –ALLE IN PTA GENOEMDE HANDELINGSDELEN NAAR BEHOREN HEEFT GEDAAN

18 ROL VAN MAATSCHAPPIJLEER MAATSCHAPPIJLEER WORDT IN HET DERDE LEERJAAR AFGESLOTEN TELT ALS VOLWAARDIG (7E) CIJFER MEE BIJ DE BEPALING VAN DE UITSLAG VAN HET EINDEXAMEN

19 VRAGEN VAN OUDERS VOORAF GEÏNVENTARISEERD –LESUITVAL? –HAVO? –WANNEER START SCHOOLEXAMEN EN HOE KUNNEN OUDERS HELPEN? –HOE GAAT HET MET MIJN ZOON/DOCHTER? NA DE PRESENTATIE –?–?

20 BEDANKT VOOR UW AANDACHT


Download ppt "VOORLICHTINGSAVOND TL 3. PROGRAMMA PLENAIR EXAMENPROGRAMMA PTA VOORBEELDEN VAN PTA VRAGEN VAN OUDERS MENTOREN BEGELEIDING CONTACTEN INDIVIDUELE VRAGEN."

Verwante presentaties


Ads door Google