De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Toelichting en uitleg bij deze tool  Hoe is deze tool tot stand gekomen? Tijdens het MT van verschillen (V)SO scholen in het midden van het land. Naast.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Toelichting en uitleg bij deze tool  Hoe is deze tool tot stand gekomen? Tijdens het MT van verschillen (V)SO scholen in het midden van het land. Naast."— Transcript van de presentatie:

1 Toelichting en uitleg bij deze tool  Hoe is deze tool tot stand gekomen? Tijdens het MT van verschillen (V)SO scholen in het midden van het land. Naast directeuren waren er ook IB-ers en een beleidsmedewerker vertegenwoordigd. Met elkaar hebben gekeken naar en gesproken over de vraag: Hoe neem je je team mee in de nieuwe ontwikkelingen betreffende het veranderende toezicht in het (V)SO”, en hoe betrek je ze bij de kwaliteitsindicatoren “Hoe neem je je team mee in de nieuwe ontwikkelingen betreffende het veranderende toezicht in het (V)SO”, en hoe betrek je ze bij de kwaliteitsindicatoren Door wie gemaakt? Lees u in Sheet 2 van deze PPP  En hoe te gebruiken? Als werkvorm tijdens uw MT!  Of als werkvorm bij een studiedag of een teambijeenkomst.

2 Wat is Speciaal Centraal?  Speciaal Centraal is een samenwerking tussen verschillende scholen voor Speciaal Onderwijs Cluster 3 in de regio Midden Nederland. Door de invoering van Passend Onderwijs en de Kwaliteitswet (V)SO krijgen we als scholen voor (Voortgezet) Speciaal Onderwijs met allerlei veranderingen te maken. Dit vraagt om nog meer en andere deskundigheid van medewerkers, schoolleiders en bestuurders in het (Voortgezet) Speciaal Onderwijs. Onze visie is dat we door met elkaar samen te werken kunnen we beter vorm geven aan onze eigen èn gezamenlijke ontwikkeling en de kwaliteit van het onderwijs op onze scholen.  De samenwerking wordt gezien als een spil in de kenniscirculatie.

3 ‘Veranderend toezicht voor het (V)SO – deel 2’ - Het team betrekken bij de kwaliteitsindicatoren Aanleiding: MT Thema-ochtend Speciaal Centraal 21 april 2016

4 Korte inleiding  1. ONDERWIJS RESULTATEN  2. ONDERWIJSPROCES  3. SCHOOLKLIMAAT  4. KWALITEITSZORG EN AMBITIE  5. FINANCIEEL BEHEER Je verhouden tot het toezichtskader: - Wat MOETEN we doen? (deugdelijkheidseisen) - Wat willen we doen? (overige aspecten van kwaliteit) Inspectie wil meer aansluiten bij informatie die al op de scholen aanwezig is. De stand van zaken van de school op de standaarden: - Is te horen (uit gesprekken) - Is te lezen - Is te zien / te observeren

5 Programma  Werkvorm in 3 rondes  De deelnemers kiezen een aantal standaarden, waar in twee- of drietallen over wordt gesproken aan de hand van een aantal vaste gespreksvragen.  Er zijn 3 rondes, waarin over verschillende standaarden kan worden gesproken / uitgewisseld aan de hand van verschillende vragen.

6 Ronde 1 Ga in gesprek – In drietallen Welke vragen zou jij m.b.t. dit onderwerp / deze standaard met je team / leerlingen willen bespreken – wat is te horen? - Zet eerst je eigen vragen op de geeltjes -Plak ze daarna op de flap in de eerste kolom -Orden / vul aan / ga in gesprek

7 Ronde 2 Ga in gesprek In nieuwe drietallen Welke producten / documenten / resultaten zou jij mbt dit onderwerp / deze standaard aanleveren om te laten zien dat je aan deze standaard voldoet – wat kun je lezen? - Zet eerst je eigen input op de geeltjes -Plak ze daarna op de flap in de tweede kolom -Orden / vul aan / ga in gesprek Tijd over? Kijk wat de vorige groep in de eerste kolom heeft genoteerd en schrijf jullie feedback / aanvullingen erbij.

8 Ronde 3 Ga in gesprek In andere drietallen Welke concreet waarneembaar gedrag / kenmerken van de schoolomgeving zou zou jij mbt dit onderwerp / deze standaard in de school willen zien als het gaat om deze standaard (denk aan gedrag van teamleden en leerlingen, maar ook aan de uitstraling van de school)? - Zet eerst je eigen input op de geeltjes -Plak ze daarna op de flap in de derde kolom -Orden / vul aan / ga in gesprek Tijd over? Kijk wat de vorige groep in de tweede kolom heeft genoteerd en schrijf jullie feedback / aanvullingen erbij.


Download ppt "Toelichting en uitleg bij deze tool  Hoe is deze tool tot stand gekomen? Tijdens het MT van verschillen (V)SO scholen in het midden van het land. Naast."

Verwante presentaties


Ads door Google