De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom Op deze informatieavond over de beheersverordening Groenewoud- Kwakkenberg.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom Op deze informatieavond over de beheersverordening Groenewoud- Kwakkenberg."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom Op deze informatieavond over de beheersverordening Groenewoud- Kwakkenberg

2 Waarom een beheersverordening? actualisatie oude bestemmingsplannen: - Broersveld-Kwakkenberg (1971) - Groenewoud (1971) - Kwakkenberg (1994) wettelijke verplichting: voor 1 juli 2013 vervanging van alle geldende (postzegel)plannen in het gebied (in totaal +/- 40 plannen)

3 Waarom een beheersverordening? volwaardig actualisatie-instrument tijdig voldoen aan wettelijke verplichting geen ontwikkelingen in het gebied, “laag-dynamisch” (Groenewoud- kwakkenberg, Oost, Brabantse poort en Kanaalhavens) behoud ruimtelijke kwaliteit van het gebied

4 Gebied beheersverordening

5

6 Geen ontwikkelingen Montessori-college (Kwakkenbergweg ) (woning)bouwkavel (Bergweg)

7 Wat is een beheersverordening? Een ‘beheerregeling’: in een beheersverordening worden de bestaande gebruiks-en bouwmogelijkheden in een gebied (het verordeningsgebied) vastgelegd.

8 Bestanddelen beheersverordening digitale verbeelding van het verordeningsgebied regels die gekoppeld zijn aan het gebied en/of de objecten in het gebied toelichting (onderbouwing) gemaakte keuzes

9 Digitale verbeelding

10 Uitgangspunten ruime uitleg van begrip ‘bestaand’ overnemen bestaande (planologische) rechten er is gebruik gemaakt van het standaardbestemmingsplan Nijmegen + stedenbouwkundige matrix er is rekening gehouden met nieuwe wet en regelgeving

11 Keuze planologisch-feitelijk Voorbeeld 1: bouwhoogte in ontwerp hoger dan in vigerend plan

12 Keuze planologisch-feitelijk Voorbeeld 2: bouwvlak in ontwerp rondom het hoofdgebouw (geen %)

13 Keuze planologisch-feitelijk Voorbeeld 3: functiewijziging van wonen naar gemengde doeleinden

14 Plankaart (deelgebied 1)

15 Plankaart (deelgebied 2)

16 Plankaart (deelgebied 3)

17 Plankaart (deelgebied 4)

18 Plankaart (deelgebied 5)

19 Plankaart (deelgebied 6)

20 Plankaart (deelgebied 7)

21 Wonen

22 Woongebied

23 Tuin

24 Bedrijf

25 Bedrijf-Nuts

26 Horeca

27 Cultuur en ontspanning

28 Gemengd

29 Maatschappelijk

30 Maatschappelijk-begraafplaats

31 Bos

32 Recreatie

33 Sport

34 Agrarisch

35 Groen

36 Verkeer

37 Waarde-archeologie (2 en 3) Waarde-archeologie 3Waarde-archeologie 2

38 Waarde-natuur en landschap

39 Leiding-riool

40 Gebiedsaanduiding grondwaterbescherming

41 Hoe ziet de procedure er uit? gemeentelijke verordening geen procedurevoorschriften in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) toepassing gemeentelijke inspraakverordening vaststelling door de Raad geen bestuurlijk rechtsmiddel (bezwaar/beroep) wel: indirecte toetsing door de rechter

42 Planning informatie-avond 24 april ontwerp-verordening tervisie vanaf 26 april (t/m 6 juni) mogelijkheid tot het indienen van een inspraakreactie vaststelling Raad: najaar/eind 2012

43 Inspraak (ontwerp)-beheersverordening inzien: –informatiebalie in de Stadswinkel (Mariënburg 75) –landelijke website (als digitaal plan): http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL. http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL IMRO.0268.BV9000-ON01 –de gemeentelijke website (als pdf-bestand): http://www2.nijmegen.nl/gemeente/inspraak http://www2.nijmegen.nl/gemeente/inspraak schriftelijke inspraakreactie tot en met woensdag 6 juni 2012

44 Vragen? Hartelijk dank voor uw aandacht en aanwezigheid


Download ppt "Welkom Op deze informatieavond over de beheersverordening Groenewoud- Kwakkenberg."

Verwante presentaties


Ads door Google