De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The Hamlet Study Fabry or not Fabry: Valorization of clinical and laboratory assessments for improved diagnosis of Fabry disease In herinnering: korte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "The Hamlet Study Fabry or not Fabry: Valorization of clinical and laboratory assessments for improved diagnosis of Fabry disease In herinnering: korte."— Transcript van de presentatie:

1 The Hamlet Study Fabry or not Fabry: Valorization of clinical and laboratory assessments for improved diagnosis of Fabry disease In herinnering: korte achtergrond Een toenemend aantal patiënten met alleen linker ventrikel hypertrofie, nierinsufficiëntie of een CVA, wordt getest op de ziekte van Fabry. Dit leidt tot de identificatie van individuen met een genetische variant in het GLA (Fabry) gen met onduidelijke klinische betekenis. Hebben deze individuen Fabry of niet? In de Hamlet studie worden klinische en biochemische parameters in samenhang met elkaar geëvalueerd om de diagnostiek van de ziekte van Fabry te verbeteren bij deze groep. Het uiteindelijke doel is te komen tot orgaan specifieke algoritmes. Meer informatie: www.amc.nl/sphinx www.amc.nl/sphinx Linda van der Tol, arts-onderzoeker l.vandertol@amc.nl of 020 566 6642 Hoofdonderzoeker:l.vandertol@amc.nl Prof. dr. Carla E.M. Hollak In deze nieuwsbrief Eerste orgaan-specifieke algoritme (cardio) is in een afrondende fase Reeds aantal families met een onzekere Fabry diagnose geïncludeerd en bestudeerd Review over screeningsstudies in hoog risico groepen en neonatale populaties Planning De komende maanden zullen de overige work packages ‘Kidney’ en ‘Pain en Brain’ verder uitgewerkt worden. De volgende consensus bijeenkomst wordt binnenkort gepland. Review over Fabry screeningsstudies Alle Fabry screeningsstudies in hoog risico populaties (o.a. LVH, CVA, nierinsufficiëntie) zijn nauwkeurig bestudeerd. Ook de tot nu toe gerapporteerde neonatale screeningsstudies zijn bekeken. Met behulp van dit overzicht van studies wordt in kaart gebracht hoe vaak een onzekere Fabry diagnose voorkomt. Work package ‘Laboratory’ Onderzoek liet zien dat immunohistochemie op biopsie materiaal Gb3 kwalitatief kan detecteren. Het is echter niet mogelijk om hiermee niet klassieke patiënten van gezonde individuen te onderscheiden. De rol van electronen microscopie is bediscussieerd. Lyso-Gb3 kan patiënten met klassieke ziekte van Fabry onderscheiden van gezonde individuen en patiënten met niet klassieke ziekte. Subsidizing partner Nieuwsbrief april 2013 Fig 1: Aantal studies waarin groepen werden gescreend op de ziekte van Fabry sinds 1995. HCM = hypertrophic cardiomyopathy ESRD = end stage renal disease SFN = small fiber neuropathy Een consensus meeting heeft plaatsgevonden waar de criteria voor een definitieve diagnose, de op dit moment beste diagnostische procedure bij een onzekere diagnose, en mogelijke entry en exit criteria werden bediscussieerd Eerste consensus meeting Op 24 januari 2013 vond een internationale consensus meeting plaats in het AMC met experts uit verschillende Europese landen. Hier werd bediscussieerd wanneer gesproken kan worden van een zekere diagnose en wat op dit moment de meest waardevolle diagnostische test als er onzekerheid is over de diagnose ziekte van Fabry. Verder werd gekeken of er bepaalde diagnostische criteria zijn die de diagnose Fabry kunnen bevestigen of uitsluiten in patiënten die zich presenteren met LVH en een GLA variant van onduidelijke betekenis. Mogelijke entry en exit criteria werden m.b.v. de literatuur geselecteerd. entry criterium = kenmerk waarvan de aanwezigheid de ziekte van Fabry bevestigt exit criterium = kenmerk waarvan de aanwezigheid de ziekte van Fabry uitsluit Consensus over deze diagnostische parameters werd verkregen volgens een aangepaste Delphi methode m.b.v. 2 online surveys en de consensus meeting. Voor het entry criterium verkort PR-interval en de exit criteria LVH<25 jaar en microvoltages, worden de Fabry-cohorten van panelleden geraadpleegd om voldoende bewijs te verkrijgen om in het algoritme te verwerken. Naar verwachting heeft een groot aantal gescreende individuen een genvariatie van onbekende klinische betekenis of een neutrale variant


Download ppt "The Hamlet Study Fabry or not Fabry: Valorization of clinical and laboratory assessments for improved diagnosis of Fabry disease In herinnering: korte."

Verwante presentaties


Ads door Google