De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kindermishandeling Isabelle Gardyn r0419724.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kindermishandeling Isabelle Gardyn r0419724."— Transcript van de presentatie:

1 Kindermishandeling Isabelle Gardyn r

2 Psychische mishandeling
Afzonderen van de buitenwereld Verbale of emotionele mishandeling Afwijzing Terroriseren Exploiteren Ontkenning van de emotionele behoeften: Aanhankelijkheid Cognitieve, medische en emotionele onthouding (Rensen, 2013)

3 Psychische verwaarlozing
Pedagogische Verwaarlozing Geen gehoor geven aan de signalen van de school Schoolverzuim toelaten Affectieve verwaarlozing Liefde, respect en geborgenheid; Gehoor (niet luisteren naar een kind); Positieve stimulering; Regels en grenzen; Kind geweld laten zien tussen ouders of op dieren; Kinderen ruzies laten oplossen tussen de ouders; Kind als getuige van een ouder die suïcide pleegt of dronken is; Kinderen niet op aangepaste manier benaderen volgens hun leeftijd; Weigering om hulp in te schakelen wanneer het kind gedrags- of emotionele problemen lijdt. (Boer & Landsmeer-Becker, 2013)

4 Gespreksvoering: tips en tricks
Neem een ontspannen, open en neutrale houding aan Maak een onderscheid tussen de persoon en het gedrag van de persoon. Soms plegen mensen dergelijke feiten vanuit wanhoop of onvermogen. Ga ervan uit dat jij dergelijke beschuldiging krijgt. Probeer om niet te vriendelijk over te komen, dat komt onecht over Vermijd de bedreigende suggestieve en retorische vragen Vermijd het woord maar die de boodschap voor het woord ontkrachtigt. Deel de klap onmiddellijk uit. Biedt de ouders de ruimte om hun gevoelens hierbij te uiten. Luister, vraag door, vat samen en formuleer vooral gevoelsreflexies Stel gezamenlijke doelen en benoem ook wat er wel positief is (Beukering & Sulkers, 2013)

5 Wat als het gesprek escaleert?
Blijf gevoelsreflexies geven Benoem wat je eventueel niet aanvaard Stel grenzen en wees er consequent consequent in. Roep in het slechtste geval hulp in en stop het gesprek. Plan eventueel een nieuw gesprek op een ander ogenblik. (Beukering & Sulkers, 2013)

6 Welke diensten werken mee in de strijd tegen kindermishandeling?
Kind en Gezin Vertrouwenscentrum kindermishandeling Agentschap voor jongerenwelzijn Kinder - en jongerentelefoon Awel 102 Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling 1712 Childfocus Unicef op wereldniveau

7 Wie zijn mijn auteurs? Rensen, H.B.H, Boer, F., Beukering, R., Sulkers, E.J., Jeugdarts Prof. Kinder- en Vertrouwensarts Kinderarts jeugdpsychiatrie Bureau Jeugdzorg

8 Vragen?

9 Dank voor uw interesse.


Download ppt "Kindermishandeling Isabelle Gardyn r0419724."

Verwante presentaties


Ads door Google